Χορήγηση Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (ΠΝΕ)-Έγκριση ονομασίας/υποθήκευσης πλοίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση05caa6dd-402b-443b-956c-2e4f5099ddda 332424

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση χορήγησης Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (ΠΝΕ) - Έγκριση Ονομασίας & Έγκριση υποθήκευσης πλοίου σε αλλοδαπό και απευθύνεται σε πολίτες και σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση χορήγησης Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (ΠΝΕ) - Ονομασίας / υποθήκευσης πλοίου


      Μητρώα που τηρούνται

      Ευρετήριο σηματολογημένων ελληνικών πλοίων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Η έγκριση χορήγησης ΠΝΕ χορηγείται από ΥΝΑΝΠ/ ΔΠΝ δ εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου περί ελληνικών πλοίων

       Όχι Όχι

      • 2 Περίστασης Η έγκριση ονομασίας πλοίου χορηγείται εφόσον πρόκειται για Επιβατηγό πλοίο με καθαρή χωρητικότητα > 60 κόρων (προς αποφυγή περιπτώσεων σύγχυσης ή αθέμιτου ανταγωνισμού.).

       Όχι Όχι

      • 3 Περίστασης Η έγκριση υποθήκευσης ελληνικού πλοίου κατηγορίας Ε/Γ, Ο/Γ, & Ρ/Κ, Ν/Γ, δίνεται μόνο όταν πρόκειται για αλλοδαπό δανειστή (τραπεζικό ίδρυμα, εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο).

       Όχι Όχι

      • 1 Για έγκριση χορήγησης ΠΝΕ απαιτούνται: Φωτοαντίγραφο του τίτλου κυριότητας (Bill of sale) ή του προσυμφώνου αγοράς (ΜΟΑ) ή φωτ/φο της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης πλειστηριασμού. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Για έγκριση χορήγησης ΠΝΕ απαιτούνται: Φωτοαντίγραφο του τίτλου κυριότητας (Bill of sale) ή του προσυμφώνου αγοράς (ΜΟΑ) ή φωτ/φο της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης πλειστηριασμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Νομιμοποίηση συμβαλλομένων στον τίτλο κυριότητας δηλαδή: Προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών (βεβαίωση σύστασης της εταιρείας από Δημόσια Αρχή, πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, πληρεξούσιο κ.λ.π.) με τα οποία προκύπτει σαφώς ότι οι υπογράφοντες τον τίτλο κυριότητας έχουν δικαίωμα υπογραφής ή έχουν εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποίηση συμβαλλομένων στον τίτλο κυριότητας δηλαδή: Προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών (βεβαίωση σύστασης της εταιρείας από Δημόσια Αρχή, πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, πληρεξούσιο κ.λ.π.) με τα οποία προκύπτει σαφώς ότι οι υπογράφοντες τον τίτλο κυριότητας έχουν δικαίωμα υπογραφής ή έχουν εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται ότι το εν λόγω πλοίο δεν έχει εφοδιασθεί με ΠΝΕ από άλλη Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή και ότι θα νηολογηθεί οριστικά εντός χρονικού διαστήματος ισχύος των ΠΝΕ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται ότι το εν λόγω πλοίο δεν έχει εφοδιασθεί με ΠΝΕ από άλλη Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή και ότι θα νηολογηθεί οριστικά εντός χρονικού διαστήματος ισχύος των ΠΝΕ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Πιστοποιητικό Καταμέτρησης πλοίου ή Βεβαίωση Ναυπηγού Καταμέτρησης πλοίου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Καταμέτρησης πλοίου ή Βεβαίωση Ναυπηγού Καταμέτρησης πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Περίληψη συμβολαίου υποθήκευσης πλοίου Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Περίληψη συμβολαίου υποθήκευσης πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Για έγκριση υποθήκευσης ελληνικού πλοίου (Ε/Γ, Ο/Γ, Ρ/Κ,Ν/Γ) υπέρ αλλοδαπού. Για έγκριση ονομασίας πλοίου Ε/Γ άνω 60 κ.κ.χ. (κόρων καθαρής χωρητικότητας) απαιτείται αίτηση ενδιαφερομένου και σχετική νομιμοποίηση σε περίπτωση πλοιοκτήτη νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περίστασης

       Όχι 3139

      • 6 Συμβόλαιο υποθήκευσης πλοίου Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβόλαιο υποθήκευσης πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Για έγκριση υποθήκευσης ελληνικού πλοίου (Ε/Γ, Ο/Γ, Ρ/Κ,Ν/Γ) υπέρ αλλοδαπού. Για έγκριση ονομασίας πλοίου Ε/Γ άνω 60 κ.κ.χ. (κόρων καθαρής χωρητικότητας) απαιτείται αίτηση ενδιαφερομένου και σχετική νομιμοποίηση σε περίπτωση πλοιοκτήτη νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περίστασης

       Όχι 3139

      • 7 Φωτοτυπία Εγγράφου Εθνικότητας πλοίου Έγγραφο εθνικότητας

       Φωτοτυπία Εγγράφου Εθνικότητας πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Για έγκριση υποθήκευσης ελληνικού πλοίου (Ε/Γ, Ο/Γ, Ρ/Κ,Ν/Γ) υπέρ αλλοδαπού. Για έγκριση ονομασίας πλοίου Ε/Γ άνω 60 κ.κ.χ. (κόρων καθαρής χωρητικότητας) απαιτείται αίτηση ενδιαφερομένου και σχετική νομιμοποίηση σε περίπτωση πλοιοκτήτη νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περίστασης, Χρήσης

       Όχι 9368

      • Νομοθετικό Διάταγμα 9,15 187 1973 261 Α

       Περιγραφή Προσωρινό Έγγραφο Εθνικότητας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • Προεδρικό Διάταγμα 28 1984 7 Α

       Περιγραφή Μετονομασία πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100007

      • 1 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος υποβαλλόμενης αίτησης και συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών, ως προς την ορθότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Προετοιμασία σχεδίου έγκρισης, έλεγχος και υποβολή στον Διευθυντή για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προετοιμασία σχεδίου έγκρισης, έλεγχος και έγκριση από αρμόδιο Τμηματάρχη και υποβολή στο Διευθυντή προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή σχεδίου έγκρισης και διεκπεραίωση ηλεκτρονικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή σχεδίου έγκρισης από τον Διευθυντή και διεκπεραίωση ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή). Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς το αρμόδιο Λιμεναρχείο, τον ενδιαφερόμενο ή/και άλλη δημόσια υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.