Χορήγηση από το Μ.Τ.Α. εξόδων κηδείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1b9b85d9-27aa-4060-aa76-d42f2331d11e 155894

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση εξόδων κηδείας από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσωπο της χηρεύουσας οικογένειας του θανόντος μερισματούχου που να δικαιούται να τον διαδεχθεί στη σύνταξή του και κατά συνέπεια και στο μέρισμά του. Το πρόσωπο που έχει επιληφθεί της κηδείας του κυρίως ασφαλισμένου μερισματούχου, λαμβάνει από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας συμπληρωματικό ποσό σε αυτό που χορηγεί το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, το οποίο είναι η κυρίως αρμόδια Υπηρεσία, εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση εξόδων κηδείας των θανόντων εν αποστρατεία στρατιωτικών της Πολεμικής Αεροπορίας, εντός όμως του ύψους του αναλογούντος βοηθήματος πένθους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης εξόδων κηδείας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Άσκηση προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση ή επίδοση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τότε που αυτός έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έξοδα κηδείας από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση από το Μ.Τ.Α. εξόδων κηδείας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο θανών να είναι κυρίως ασφαλισμένος μερισματούχος του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Δεν υπάρχει πρόσωπο της χηρεύουσας οικογένειας του θανόντος μερισματούχου που να δικαιούται να τον διαδεχθεί στη σύνταξή του και κατά συνέπεια και στο μέρισμά του.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Το ποσό χορηγείται στο πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το τιμολόγιο των εξόδων κηδείας.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός τρίμηνης προθεσμίας από την ημερομηνία θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου μερισματούχου. Σε διαφορετική περίπτωση το δικαίωμα για τη λήψη των εξόδων κηδείας παραγράφεται.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 2 Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών του θανόντος Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών του θανόντος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Βεβαίωση πληρωμής εξόδων κηδείας από το 251 Γ.Ν.Α. Βεβαίωση

       Βεβαίωση πληρωμής εξόδων κηδείας από το 251 Γ.Ν.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση χορήγησης εξόδων κηδείας μπορεί να αποσταλεί στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και χωρίς τη συγκεκριμένη Βεβαίωση, προκειμένου να μην παρέλθει η ισχύουσα τριμηνή προθεσμία παραγραφής του σχετικού δικαιώματος. Η Βεβαίωση θα αποσταλεί, στη συνέχεια, υπηρεσιακά, στο Ταμείο, από το αρμόδιο Τμήμα του 251 Γ.Ν.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Επικυρωμένο ως προς το ακριβές εκ του πρωτοτύπου, φωτοαντίγραφο του τιμολογίου των εξόδων κηδείας , από το Γραφείο Τελετών, που το εξέδωσε. Φορολογικό παραστατικό

       Επικυρωμένο ως προς το ακριβές εκ του πρωτοτύπου, φωτοαντίγραφο του τιμολογίου των εξόδων κηδείας , από το Γραφείο Τελετών, που το εξέδωσε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πρωτότυπο τιμολόγιο υποβάλλεται στο 251 Γ.Ν.Α., για το λόγο αυτό το Γραφείο Τελετών που εξέδωσε το τιμολόγιο πρέπει να επικυρώσει ένα φωτοαντίγραφο αυτού ως προς το ακριβές εκ του πρωτοτύπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • 5 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Νομοθετικό Διάταγμα 5 3981 1959 193 Α
      • Αναγκαστικός Νόμος 12 1988 1939 414 Α
      • 1 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών από Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 3 Αποστολή βεβαίωσης πληρωμής από το 251 Γ.Ν.Α. στο Μ.Τ.Α

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το 251 Γ.Ν.Α. αφού λάβει την αίτηση και διεκπεραιώσει τη διαδικασία πληρωμής του ποσού που αναλογεί στον δικαιούχο, αποστέλλει σχετική βεβαίωση στο Μ.Τ.Α.

       Ναι Όχι


      • 4 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Απόφασης Χορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβασης Απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Λογιστικού Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Ένταλμα Πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.