Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8aace80f-e3bd-4aa2-890d-976664b4dd1e 344972

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 9 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους και απευθύνεται σε άμεσα ασφαλισμένους με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, οι οποίοι επιθυμούν να απογράψουν – «συνδέσουν» έμμεσα μέλη, προκειμένου να τους αποδοθεί ασφαλιστική ικανότητα με βάση αυτοματοποιημένους ελέγχους της μεταξύ τους σχέσης και της φοιτητικής/σπουδαστικής ιδιότητας, για όσους φοιτούν στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Έμμεσα ασφαλισμένοι θεωρούνται τα μέλη οικογένειας, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 22 του Νόμου 4529/2018 (σύζυγοι και τέκνα).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Με τη διαδικασία αυτή το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, ώστε οι πάροχοι υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, ιατροί, διαγνωστικά κέντρα κλπ.) να τους εξυπηρετούν χωρίς περαιτέρω διαδικασίες και κυρίως χωρίς να απαιτείται προσέλευση στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Τελευταία ενημέρωση

08/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Απογραφή και ασφαλιστική ικανότητα μελών οικογένειας (eΕΦΚΑ)

Σημειώσεις

Απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Απαραίτητες προϋποθέσεις για την δρομολόγηση του αιτήματος είναι ο άμεσα ασφαλισμένος να είναι ταυτοποιημένος στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ και να διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα. Οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρο 22 Ν. 4529/18, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 4578/20 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ 8 του άρθρου 37 το Ν 4670/2020 (εγκύκλιοι και Γενικά έγγραφα Γ.Δ. Παροχών αρ. 20/2018, 12/2019, 827963/2018).

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει έγκυρα διαπιστευτήρια TAXISNET

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές Ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει ΑΜΚΑ

       Σύνδεσμος https://www.amka.gr/AMKAGR

       Όχι Όχι

      • 1 ΑΜΚΑ του ενδιαφερομένου, της /του συζύγου και των εμμέσων μελών Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       ΑΜΚΑ του ενδιαφερομένου, της /του συζύγου και των εμμέσων μελών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/elektronike-diakubernese-koinonikes-asphalises-edika-ae/eurese-arithmou-metroou-koinonikes-asphalises-amka

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος δύναται να απευθυνθεί και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Στοιχεία Συζύγου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Στοιχεία Συζύγου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, πρέπει να συμπληρωθούν είτε τα στοιχεία της ταυτότητας είτε τα στοιχεία του διαβατηρίου. Για την ταυτότητα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός ταυτότητας και η ημερομηνία έκδοσης ενώ για το διαβατήριο πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός διαβατηρίου, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης. Η ύπαρξη του/της συζύγου είναι προαιρετική. Η εφαρμογή μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα βήματα χωρίς την ύπαρξη συζύγου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Στοιχεία συζύγου υπηκόου Ε.Ε Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Στοιχεία συζύγου υπηκόου Ε.Ε

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν πρόκειται για υπήκοο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του διαβατηρίου (Αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία λήξης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2244

      • 4 Στοιχεία συζύγου υπηκόου τρίτης χώρας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Στοιχεία συζύγου υπηκόου τρίτης χώρας

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας, ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει τα παρακάτω στοιχεία του/της συζύγου : -Αριθμό Διαβατηρίου -Ημ/νία έκδοσης Διαβατηρίου -Ημ/νία λήξης Διαβατηρίου -Αριθμός Άδειας Παραμονής (ο οποίος αναγνωρίζεται από την εφαρμογή είτε αρχίζει με GR είτε όχι) -Ημ/νία έκδοσης της άδειας παραμονής -Ημ/νία έναρξης ισχύος της άδειας παραμονής -Ημ/νία λήξης ισχύος της άδειας παραμονής (σε περίπτωση που είναι αορίστου χρόνου επιλέγει το αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές, Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2244

      • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Εάν το τέκνο είναι Έλληνας υπήκοος πρέπει να συμπληρωθεί ο δήμος κατοικίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 6 ΑΦΜ τέκνου Αποδεικτικό ΑΦΜ

       ΑΦΜ τέκνου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν το τέκνο έχει ηλικία άνω των 18 πρέπει να δηλωθεί ο ΑΦΜ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 5392

      • 7 Αποδεικτικό φοίτησης Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικό φοίτησης

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν το τέκνο έχει ηλικία άνω των 18 και είναι φοιτητής και η χώρα φοίτησης είναι Ελλάδα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 8 Αποδεικτικό φοίτησης από χώρα εκτός Ελλάδος Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικό φοίτησης από χώρα εκτός Ελλάδος

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν η χώρα φοίτησης του τέκνου δεν είναι Ελλάδα, τότε πρέπει η δηλωθεί χειρόγραφα η ονομασία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 2825

      • 9 Στοιχεία τέκνου/ων υπηκόου/ων Ε.Ε Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Στοιχεία τέκνου/ων υπηκόου/ων Ε.Ε

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν το τέκνο είναι Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του διαβατηρίου (Αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία λήξης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 2244

      • 10 Στοιχεία τέκνου/ων υπηκόου/ων Ε.Ε τρίτης χώρας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Στοιχεία τέκνου/ων υπηκόου/ων Ε.Ε τρίτης χώρας

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν το τέκνο είναι υπήκοος τρίτης χώρας, ο χρήστης πρέπει να δηλώσει τα στοιχεία του Διαβατηρίου και της Άδειας Παραμονής του τέκνου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 2244

      • Νόμος 22 4529 2018 56 Α

       Περιγραφή Υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100056

      • Νόμος 20 4578 2018 200 Α

       Περιγραφή Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100200

      • Νόμος 37 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Υπουργική Απόφαση 13909 2021 1396 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

      • 1 Εισαγωγή στοιχείων άμεσα ασφαλισμένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος Καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του αιτούντος

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση στοιχείων άμεσα ασφαλισμένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η έγκριση της αποδοχής του ΑΜΚΑ ταυτοποιεί τα ατομικά στοιχεία και επιτρέπει την Είσοδο στην εφαρμογή

       Ναι Όχι


      • 3 Μη ταυτοποίηση άμεσα ασφαλισμένου


       Περιγραφή Απαιτούνται ενέργειες επικαιροποίησης στοιχείων μητρώου , ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ

       Ναι Ναι


      • 4 Αποδοχή Υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Προκειμένου ο ασφαλισμένος να μπορέσει να καταχωρήσει τα στοιχεία του έμμεσου μέλους, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 άρθρο 8, με την οποία δηλώνεται η ορθότητα τους

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώρηση των στοιχείων του/της συζύγου και τέκνων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Καταχώρηση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

       Όχι Όχι


      • 6 Ταυτοποίηση στοιχείων συζύγου       Ναι Όχι


      • 7 Μη ταυτοποίηση στοιχείων συζύγου


       Περιγραφή Απαιτούνται ενέργειες επικαιροποίησης στοιχείων μητρώου , ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ

       Ναι Ναι


      • 8 Ταυτοποίηση στοιχείων των έμμεσων μελών (τέκνων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Ναι Όχι


      • 9 Μη ταυτοποίηση στοιχείων έμμεσων μελών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 10 Ολοκλήρωση ελέγχων πλατφόρμας


       Περιγραφή Εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι της διαδικτυακής Εφαρμογής, καταχωρείται η αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 11 Το έμμεσο μέλος δεν είναι ούτε απογεγραμμένο, ούτε διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.       Ναι Όχι


      • 12 Απογραφή εμμέσου μέλους       Ναι Όχι


      • 13 Το έμμεσο μέλος είναι απογεγραμμένο


       Περιγραφή Το έμμεσο μέλος είναι απογεγραμμένο αλλά δεν διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα

       Ναι Όχι


      • 14 Το έμμεσο μέλος δεν είναι απογεγραμμένο αλλά διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Ναι Όχι


      • 15 Απογραφή έμμεσου μέλους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Ναι Όχι


      • 16 Απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.