Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση670f2874-923e-4329-b489-9ca9e3348b0a 321375

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρα Κοινότητας, Περιφερειακές υπηρεσίες ΟΠΕΚΑ, Διευθυνση αναπηρικων επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 10 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση της προνοιακής αναπηρικής παροχής σε χρήμα σε πρόσωπα με βαριές αναπηρίες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ)

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθυνση αναπηρικων επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εκτός από τα Κεντρα Κοινότητας σημεία εξυπηρέτησης και υποβολής αιτήσεων είναι και οι Περιφεριακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των αιτούντων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Χορήγηση Προνοιακής Αναπηρικής Παροχής

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτούντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προνοιακών Αναπηρικών Παροχών σε Χρήμα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Η ενδικοφανής υποβάλλεται, είτε μέσω e-mail στο : endika@opeka.gr, είτε μέσω κατάθεσής της στην αρμόδια Υπηρεσία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Δικαιούχων Αναπηρικών Επιδομάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο αιτών πρέπει να είναι ανασφάλιστος ή έμμεσα ασφαλισμένος η να μην πληροί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία, κατ΄εξαίρεση μπορεί να καταστούν δικαιούχοι ,εφόσον: -Συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή -Εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) ( άρθρο 13, ν.4331/2015 και άρθρο 34, ν.4430/2016 ) ή -Έχουν αναπηρία που οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω στις ανωτέρω παθήσεις, και με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67% και αναλαμβάνουν εργασία για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96). -Είναι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας -Είναι απόφοιτοι ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και συμμετέχουν στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας». • Εργαζόμενους στους συνεταιρισμούς Εργαζομένων, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Δεν πρέπει να λαμβάνουν σύνταξη με εξαίρεση: -Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη ή προσαύξηση αυτής για την αναπηρία τους ίση ή μικρότερη του επιδόματος βαριάς αναπηρίας (313 ευρώ σήμερα). -Τα προσωπα που λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστου υπερήλικα.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικονομικές Να μην λαμβάνουν άλλη οικονομικη ενίσχυση λόγω αναπηρίας ίση ή μεγαλύτερη από τη οικονομική ενίσχυση που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ (313 ευρώ σήμερα).

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Δεν απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

       Όχι Όχι

      • 6 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 7 Υπηκοότητας Έχουν: -Έλληνική ιθαγένεια ή -Ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)/ΕΟΧ/ Ελβετικής Συνομοσπονδίας ή -Ιθαγένεια κράτους που περιλαμβάνεται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση ή είναι -Αναγνωρισμένος πρόσφυγας (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201) και α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125) ή - Πολίτης τρίτης χώρας μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε ή --Ομογενείς που έχουν επαναπατρισθεί έστω και εν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια ή -Ανεξαρτήτως ιθαγένειας δικαιούχος καθεστώτος διεθνούς προστασίας (πρόσφυγας/επικουρική προστασία) -Ανεξαρτήτως ιθαγένειας κάτοχος νόμιμου τίτλου διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

       Όχι Όχι

      • 8 Αναπηρίας Έχουν: -Σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω ή -Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος ή -Διαβήτη τύπου 1, ινσουλινο-εξαρτώμενοι, με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

       Όχι Όχι

      • 9 Ιατρικές Δεν περιθάλπεται με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικός ασθενής ή τρόφιμος σε Δημόσιο νοσηλευτικό ή προνοιακό Ίδρυμα αντίστοιχα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Κάρτα Αναπηρίας ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Κάρτα Αναπηρίας ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αίτησης απαιτείται ο αιτών ή ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπός του να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ΑΜΚΑ και ο προσερχόμενος να γνωρίζει τα ΑΦΜ αυτά και τον ΑΜΚΑ του αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Παρέχεται προεκτυπωμένο κείμενο υπεύθυνης δήλωσης το οποίο υπογράφει φυσικά ο αιτών και ακολούθως αναρτάται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής της αίτησης . Υπεύθυνη Δήλωση

       Παρέχεται προεκτυπωμένο κείμενο υπεύθυνης δήλωσης το οποίο υπογράφει φυσικά ο αιτών και ακολούθως αναρτάται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής της αίτησης .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην αίτηση δηλώνονται υπεύθυνα στοιχεία αναφορικά με τη συνταξιοδότηση ή μη του αιτουντα , τον τόπο κατοικίας του και τα χρονικά διαστήματα απουσίας στο εξωτερικό, τη διαμονή ή νοσηλεία σε προνοιακές δομές κλειστής περίθαλψης ή φροντίδας ή σε νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, τη λήψη άλλης οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας, πέραν των συντάξεων ανωτέρω, την άσκηση μισθωτής ή μη δραστηριότητας. Επίσης η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) (α) για την πληρότητα και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, (β) για την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του ΟΠΕΚΑ εφόσον καταστεί δικαιούχος, για οποιαδήποτε μεταβολή των τοιχείων που δηλώθηκαν και των στοιχείων που αποτυπώνονται στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, που είναι δυνατόν να επηρεάσει, είτε θετικά είτε αρνητικά, το θεμελιωμένο δικαίωμά του και (γ) για συναίνεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τον έλεγχο και την επαλήθευση στοιχείων που αφορούν στον αιτούντα και στον τυχόν νόμιμο εκπρόσωπο του, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με άλλες ψηφιακές βάσεις δεδομένων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, για τους σκοπούς εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη θεμελίωση και διατήρηση του δικαιώματος σε παροχή και για την συλλογή στατιστικών δεδομένων απαραίτητων για την χάραξη δημόσιας πολιτικής. Τα έγχαρτα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις, αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ψηφιακής σάρωσης τους από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς). Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Κατά περίπτωση απαιτούνται: • Φυσικός γονέας- Θετός γονέας : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Πράξη υιοθεσίας αντίστοιχα. •Διαζευγμένος γονέας ασκών την επιμέλεια: Δικ. Απόφαση, ή Συμβ. Πράξη ή Ιδ. Συμφωνητικό. •Επίτροπος: Δικαστική απόφαση ορισμού επιτρόπου ανηλίκου. •Δικαστικός Συμπαραστάτης: Δικαστική. απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ενηλίκου. • Πληρεξούσιος : Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. • Νόμιμα εξουσιοδοτούμενος: Εξουσιοδότηση με πρωτότυπη Υ.Δ. με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής. • Άλλο πρόσωπο που προκύπτει από έκθεση κοινωνικού λειτουργού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Νόμιμης εκπροσώπησης

       Όχι 3964

      • 5 Βεβαίωση/Απόφαση περί συνταξιοδότησης ή μη ή περί θεμελίωσης ή μη δικαιώματος συνταξιοδότησης. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Βεβαίωση/Απόφαση περί συνταξιοδότησης ή μη ή περί θεμελίωσης ή μη δικαιώματος συνταξιοδότησης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ανωτέρω δικαιολογητικό,εφόσον παρέχεται η δυνατότητα, αντλείται ,ελέγχεται και επαληθεύεται, μέσω διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος με πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων του ευρύτερου δημόσιου φορέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 84). Εφόσον από την υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα προκύψει ότι είναι δικαιούχος σύνταξης και δεν προσκομίζει ο ίδιος την απόφαση αυτή αναζητείται υπηρεσιακά. Σε περίπτωση που προκύψει ότι ο αιτών έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης τον οποίο δεν έχει αξιοποιήσει για συνταξιοδότηση αναζητείται υπηρεσικά σχετική βεβαίωση/απόφαση του οικείου ασφαλιστικού φορέα περί μη πλήρωσης των ασφαλιστικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2435

      • 6 -Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε./ΕΟΧ/Ελβετικής Συνομοσπονδίας - Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (ΑΔΕΤ) αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας. -Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. - Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Άδεια διαμονής

       -Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε./ΕΟΧ/Ελβετικής Συνομοσπονδίας - Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (ΑΔΕΤ) αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας. -Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. - Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ανωτέρω δικαιολογητικό,εφόσον παρέχεται η δυνατότητα, αντλείται ,ελέγχεται και επαληθεύεται, μέσω διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος με πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων του ευρύτερου δημόσιου φορέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 84) και δεν αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4178

      • 7 Γνωμάτευση/Απόφαση Πιστοποίησης Αναπηρίας. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Γνωμάτευση/Απόφαση Πιστοποίησης Αναπηρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία γίνονται δεκτές εκτός από την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α. )του ΚΕΠΑ και οι γνωματεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία, εφόσον πληρούνται με βάση αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του κατά περίπτωση αιτούμενου προνοιακού προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης. Για όσες παροχές η επιβεβαίωση των αναπηρικών προϋποθέσεων συντελείται μέσω πιστοποίησης της αναπηρίας, οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον εφόσον υφίσταται ισχύουσα πιστοποίηση αναπηρίας των ανωτέρω Υγειονομικών Επιτροπών πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, η οποία αντλείται διαλειτουργικώς μέσω του Υποσυστήματος Ιατρικής Αξιολόγησης και το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, που ανήκουν στον e- Ε.Φ.Κ.Α., άλλως προσκομίζεται σε έγχαρτη και πρωτότυπη μορφή. Εάν υφίσταται Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (εφεξής «Γ.Α.Π.Α.»), λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικώς αυτή. Εάν υφίστανται ταυτόχρονα περισσότερες ισχύουσες πιστοποιήσεις αναπηρίας πλην Γ.Α.Π.Α., που κρίνουν επί του ίδιου ζητήματος, λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατα εκδοθείσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 8 Σύμβαση εργασίας ή μαθητείας. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Σύμβαση εργασίας ή μαθητείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αφορά σε εργαζόμενους σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρησεις, σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων ή συμμετέχοντες σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης ή συμμετέχοντες σε πρόγραμματα μαθητείας .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8181

      • 9 Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Αποδεικτικό ανεργίας

       Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ανωτέρρω δικαιολογητικό αφορά σε αιτούντες άμεσα ασφαλσμένους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Το ανωτέρω δικαιολογητικό,εφόσον παρέχεται η δυνατότητα, αντλείται ,ελέγχεται και επαληθεύεται, μέσω διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος με πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων του ευρύτερου δημόσιου φορέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 84).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9040

      • 10 Γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αφορά σε εργαζόμενους με αναπηρία που οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω στις ανωτέρω παθήσεις, και με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8520

      • 11 Βεβαίωση διακοπής ή μη της ασφάλισης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση διακοπής ή μη της ασφάλισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται όταν από την ηλεκτρονική διασταύρωση προκύπτει αναντιστοιχία των ευρημάτων με την πραγματική ασφαλιστική κατάσταση του αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Η αριθ. Γ4α/Φ225/οικ.161/1989 KYA (Β΄108) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1989 108 Β

       Περιγραφή Ενοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200108

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Η αριθ. Π4γ/Φ225/οικ. 2866/1995 KYA (Β΄629) 1995 629 Β

       Περιγραφή Αύξηση του επιδόματος των τυφλών δικηγόρων (που αποδεδειγμένα ασκούν το επάγγελμά τους) και τυφλών επιστημόνων (ΠΕ), που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν αποδδειγμένα την επιστήμη τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200629

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Η αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/2013 (Β΄ 1189 ) 2013 1189 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/ οικ. 6286/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση Κ.Υ.Α. καταβολής των επιδομάτων στα τυφλά − κωφάλαλα − βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα και ανασφάλιστα τετραπληγικά − παραπληγικά ακρωτηριασμένα» (ΦΕΚ 997/Β΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201189

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ Π3α/Φ.18/ΓΠ/οικ.63731/2008 2008 931 Β

       Περιγραφή Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2008, 2009,2010 και 2011.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200931

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Η αριθμ Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 2018 5855 Β

       Περιγραφή Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205855

      • Νόμος 102-112 4961 2022 146 Α

       Περιγραφή Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100146

      • Νόμος 4520 2018 30 Α

       Περιγραφή Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100030

      • Νόμος 23 4488 2017 137 Α

       Περιγραφή Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100137

      • Νόμος 34 4430 2016 205 Α

       Περιγραφή Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100205

      • Νόμος 13 4331 2015 69 Α

       Περιγραφή Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100069

      • Νόμος 21 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • Νόμος 22 2646 1998 236 Α

       Περιγραφή Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100236

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2 162 1973 227 Α

       Περιγραφή Περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίων πασχόντων ατόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100227

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2070235/7915/0022 1989 700 Β

       Περιγραφή Αύξηση οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων ή έμμεσα ασφαλισμένων ατόμων με βαριές αναπηρίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200700

      • Απόφαση 330 2022 4758 Β

       Περιγραφή Αντιστοίχιση των σχετικών με την αναπηρία νόμιμων προϋποθέσεων για την απονομή προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τη «Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση» (ICD- 10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204758

      • 1 Επεξεργασία αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία ορθότητας καιπληρότητας στοιχείων της αίτησης και δικαιολογητικών. Ηλεκτρονική ανάρτηση δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των νόμιμων προϋποθέσεων (διοικητικών και αναπηρίας)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον δεν πληροίται έστω και μία από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις η αίτηση απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 4 Έγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι νόμιμες προϋποθέσεις η αιτηση εγκρίνεται.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.