Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1f48a57c-8ff9-436c-9375-09d6ebd8d909 148578

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές υπηρεσίες ΟΠΕΚΑ, Κέντρα Κοινότητας, Διευθυνση αναπηρικων επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 8 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής σε χρήμα σε πρόσωπα παραπληγικά- τετραπληγικά ή ακρωτηριασμένα, ανασφάλιστα και ασφαλισμένα του Δημοσίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ)

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθυνση αναπηρικων επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εκτός από τα Κέντρα Κοινότητας σημεία εξυπηρέτησης και υποβολής αιτήσεων είναι και οι Περιφεριακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των αιτούντων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Χορήγηση Προνοιακής Αναπηρικής Παροχής

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτούντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προνοιακών Αναπηρικών Παροχών σε Χρήμα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Η ενδικοφανής υποβάλλεται, είτε μέσω e-mail στο : endika@opeka.gr, είτε μέσω κατάθεσής της στην αρμόδια Υπηρεσία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών -τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Δικαιούχων Αναπηρικών Επιδομάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ασφαλιστικές Ο αιτών πρέπει να είναι: - Ανασφάλιστος ή -Ανασφάλιστος Υπερήλικας του Ο.Γ.Α. ή -Ασφαλισμένος του πρώην Τ.Α.Κ.Ε. ή -Άμεσα ασφαλισμένος (εν ενεργεία) ή συνταξιούχος δημόσιoς υπάλληλος, δικαστικός λειτουργός, στρατιωτικός, όργανο Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και μέλος της οικογένειας των ανωτέρω κατηγοριών. Ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια σε στενή έννοια) ή -Δικαιoύχoς συντάξεως του Δημοσίου από μεταβίβαση (π.χ χηρείας , ορφανική). -Δικαιούχος συντάξεως "αναπήρων και θυμάτων πολέμου" και τα μέλη των οικογενειών του ή -Άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος ή συνταξιούχος φορέα κοινωνικής ασφάλισης ο οποίος εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ ( ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΕΜΕΔΕ, ΝΑΤ κ.λπ) και κρίθηκε από τον οικείο ασφαλιστικο φορεα μη δικαιούχος της εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης παραπληγίας- παραπληγίας γιατί δεν είχε τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού του οργανισμού.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Να μην λαμβάνουν λόγω της τετραπληγίας ή της παραπληγίας τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση απ’ το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλη οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη ή ίση της εκάστοτε προβλεπόμενης. Σε περίπτωση που συντρέχει υπέρ των δικαιούχων οικονομική ενίσχυση μικρότερη της εκάστοτε προβλεπόμενης, θα παρέχεται σε αυτούς το ήμισυ του επιδόματος.

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 4 Υπηκοότητας Έχουν: -Έλληνική ιθαγένεια ή -Ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)/ΕΟΧ/ Ελβετικής Συνομοσπονδίας ή -Ιθαγένεια κράτους που περιλαμβάνεται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση ή είναι: -Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201) και α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125) ή - Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε ή --Ομογενείς που έχουν επαναπατρισθεί έστω και εν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια ή -Ανεξαρτήτως ιθαγένειας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας (πρόσφυγας/επικουρική προστασία) -Ανεξαρτήτως ιθαγένειας κάτοχοι νόμιμου τίτλου διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

       Όχι Όχι

      • 5 Αναπηρίας Έχουν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν: Παραπληγία ή τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω ή -Ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού (67% και άνω) και της ίδιας μορφής (τετραπληγία, παραπληγία) λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των νεύρων ή των μυών ή - ασθένειες οι οποίες επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με την παραπληγία-τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω ή -Παθολογο-ανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό, ανεξαρτήτως του σημείου του ακρωτηριασμού ή του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών ή -Μονό ακρωτηριασμό.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Κάρτα Αναπηρίας ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Κάρτα Αναπηρίας ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αίτησης απαιτείται ο αιτών ή ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπός του να διαθέτουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και ο προσερχόμενος να γνωρίζει τα ΑΦΜ αυτά και τον ΑΜΚΑ του αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Παρέχεται προεκτυπωμένο κείμενο υπεύθυνης δήλωσης το οποίο υπογράφει φυσικά ο αιτών και ακολούθως αναρτάται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής της αίτησης . Υπεύθυνη Δήλωση

       Παρέχεται προεκτυπωμένο κείμενο υπεύθυνης δήλωσης το οποίο υπογράφει φυσικά ο αιτών και ακολούθως αναρτάται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής της αίτησης .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην αίτηση δηλώνονται υπεύθυνα στοιχεία αναφορικά με τη συνταξιοδότηση ή μη του αιτουντα , τον τόπο κατοικίας του και τα χρονικά διαστήματα απουσίας στο εξωτερικό, τη διαμονή ή νοσηλεία σε προνοιακές δομές κλειστής περίθαλψης ή φροντίδας ή σε νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, τη λήψη άλλης οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας, πέραν των συντάξεων ανωτέρω, την άσκηση μισθωτής ή μη δραστηριότητας. Επίσης η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) (α) για την πληρότητα και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, (β) για την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του ΟΠΕΚΑ εφόσον καταστεί δικαιούχος, για οποιαδήποτε μεταβολή των τοιχείων που δηλώθηκαν και των στοιχείων που αποτυπώνονται στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, που είναι δυνατόν να επηρεάσει, είτε θετικά είτε αρνητικά, το θεμελιωμένο δικαίωμά του και (γ) για συναίνεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τον έλεγχο και την επαλήθευση στοιχείων που αφορούν στον αιτούντα και στον τυχόν νόμιμο εκπρόσωπο του, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με άλλες ψηφιακές βάσεις δεδομένων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, για τους σκοπούς εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη θεμελίωση και διατήρηση του δικαιώματος σε παροχή και για την συλλογή στατιστικών δεδομένων απαραίτητων για την χάραξη δημόσιας πολιτικής. Τα έγχαρτα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις, αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ψηφιακής σάρωσης τους από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς). Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: • Φυσικός γονέας- Θετός γονέας : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Πράξη υιοθεσίας αντίστοιχα. •Διαζευγμένος γονέας ασκών την επιμέλεια: Δικ. Απόφαση, ή Συμβ. Πράξη ή Ιδ. Συμφωνητικό. •Επίτροπος: Δικαστική απόφαση ορισμού επιτρόπου ανηλίκου •Δικαστικός Συμπαραστάτης: Δικαστική απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ενηλίκου. • Πληρεξούσιος : Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο • Νόμιμα εξουσιοδοτούμενος: Εξουσιοδότηση με πρωτότυπη Υ.Δ. με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής. • Άλλο πρόσωπο που προκύπτει από έκθεση κοινωνικού λειτουργού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Νόμιμης εκπροσώπησης

       Όχι 3964

      • 5 Βεβαίωση/Απόφαση περί θεμελίωσης ή μη δικαιώματος εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας- τετραπληγίας από τον ΕΦΚΑ. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Βεβαίωση/Απόφαση περί θεμελίωσης ή μη δικαιώματος εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας- τετραπληγίας από τον ΕΦΚΑ.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ανωτέρω δικαιολογητικό,εφόσον παρέχεται η δυνατότητα, αντλείται, ελέγχεται και επαληθεύεται, μέσω διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος με πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων του ευρύτερου δημόσιου φορέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 84). Εφόσον από την υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα προκύψει ότι είναι δικαιούχος σύνταξης και δεν προσκομίζει ο ίδιος την απόφαση αυτή αναζητείται υπηρεσιακά. Σε περίπτωση που προκύψει ότι ο αιτών έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης τον οποίο δεν έχει αξιοποιήσει για συνταξιοδότηση αναζητείται υπηρεσικά σχετική βεβαίωση/πράξη του οικείου ασφαλιστικού φορέα περί μη πλήρωσης των ασφαλιστικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2435

      • 6 -Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε./ΕΟΧ/Ελβετικής Συνομοσπονδίας - Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (ΑΔΕΤ) αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας. -Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. - Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Άδεια διαμονής

       -Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε./ΕΟΧ/Ελβετικής Συνομοσπονδίας - Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (ΑΔΕΤ) αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας. -Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. - Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ανωτέρω δικαιολογητικό,εφόσον παρέχεται η δυνατότητα, αντλείται, ελέγχεται και επαληθεύεται, μέσω διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος με πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων του ευρύτερου δημόσιου φορέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 84) και δεν αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4178

      • 7 Γνωμάτευση/Απόφαση Πιστοποίησης Αναπηρίας. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Γνωμάτευση/Απόφαση Πιστοποίησης Αναπηρίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία γίνονται δεκτές εκτός από την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α. )του ΚΕΠΑ και οι γνωματεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία, εφόσον πληρούνται με βάση αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του κατά περίπτωση αιτούμενου προνοιακού προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης. Για όσες παροχές η επιβεβαίωση των αναπηρικών προϋποθέσεων συντελείται μέσω πιστοποίησης της αναπηρίας, οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον εφόσον υφίσταται ισχύουσα πιστοποίηση αναπηρίας των ανωτέρω Υγειονομικών Επιτροπών πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, η οποία αντλείται διαλειτουργικώς μέσω του Υποσυστήματος Ιατρικής Αξιολόγησης και το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, που ανήκουν στον e- Ε.Φ.Κ.Α., άλλως προσκομίζεται σε έγχαρτη και πρωτότυπη μορφή. Εάν υφίσταται Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (εφεξής «Γ.Α.Π.Α.»), λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικώς αυτή. Εάν υφίστανται ταυτόχρονα περισσότερες ισχύουσες πιστοποιήσεις αναπηρίας πλην Γ.Α.Π.Α., που κρίνουν επί του ίδιου ζητήματος, λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατα εκδοθείσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 8 Βεβαίωση νοσηλείας και είδος προνοιακής δομής. Βεβαίωση

       Βεβαίωση νοσηλείας και είδος προνοιακής δομής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών περιθάλπεται σε Νοσηλευτικό Ιδρύμα ή Κλινική ή Προνοιακή δομή ανοικτής φροντίδας λαμβάνει ολόκληρο το ποσό του εκάστοτε προβλεπομένου επιδόματος. Σε περίπτωση που περιθάλπεται σε Προνοιακή δομή κλειστής φροντίδας λαμβάνει το ήμισυ της εκάστοτε προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Τελευταίο εκκαθαριστικό μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Τελευταίο εκκαθαριστικό μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών.       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αφορά σε συνταξιούχους του Δημοσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 10 Τελευταίο Εκκαθαριστικό μηνιαίων αποδοχών. Αποδεικτικό μισθοδοσίας

       Τελευταίο Εκκαθαριστικό μηνιαίων αποδοχών.       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αφορά σε άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους στο Δημόσιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7233

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ Π3α/Φ.18/ΓΠ/οικ.63731/2008 2008 931 Β

       Περιγραφή Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200931

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Η αριθμ Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 2018 5855 Β

       Περιγραφή Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205855

      • Νόμος 102-112 4961 2022 146 Α

       Περιγραφή Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100146

      • Νόμος 4520 2018 30 Α

       Περιγραφή Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100030

      • Νόμος 21 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • Νόμος 22 2646 1998 236 Α

       Περιγραφή Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100236

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2 162 1973 227 Α

       Περιγραφή Περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100227

      • Απόφαση 330 2022 4758 Β

       Περιγραφή Αντιστοίχιση των σχετικών με την αναπηρία νόμιμων προϋποθέσεων για την απονομή προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με την « Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση» (ICD10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) ».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204758

      • Νόμος 3 1284 1982 114 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημοσιολογιστικών θεμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100114

      • Νόμος 16 3106 2003 30 Α

       Περιγραφή Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100030

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 Γ4/Φ.29/ΟΙΚ.1931/82 1982 724 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και επέκταση της 115750/3006/81 Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως και έγκριση εφαρμογής προγράμματος εξωιδρυματικής οικονομικής ενισχύσεως ανασφαλίστων ακρωτηριασμένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820200724

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 115750/3006/81 1981 572 Β

       Περιγραφή Περί εγκρίσεως εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ανασφαλίστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810200572

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Π3α/Φ.27/ΓΠ/οικ.124095/02 2002 1594 Β

       Περιγραφή Επέκταση και τροποποίηση επιδόματος Τετραπληγίας Παραπληγίας (Ν. 2646/98, άρθρο 22, παρ. 1 και 5), σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφαλίστους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201594

      • Νόμος 56 4554 2018 130 Α

       Περιγραφή Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100130

      • 1 Επεξεργασία αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία ορθότητας καιπληρότητας στοιχείων της αίτησης και δικαιολογητικών. Ηλεκτρονική ανάρτηση δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των νόμιμων προϋποθέσεων (διοικητικών και αναπηρίας)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον δεν πληροίται έστω και μία από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις η αίτηση απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 4 Έγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι νόμιμες προϋποθέσεις η αιτηση εγκρίνεται.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.