Χρησιμοποίηση εθνοφυλάκων και ημερήσια αποζημίωση αυτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1d29db0c-ac70-459b-be0a-1b8302a2b460 576987

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Οικονομικού, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

11 έως 14

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τον καθορισμό του αριθμού των Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν κατ έτος για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, καθώς και την ημερήσια αποζημίωση αυτών, για την κάλυψη δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Οικονομικού

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η κατανομή των Εθνοφυλάκων ανά Σχηματισμό γίνεται με μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ). Η διαδικασία κλήσης προς χρησιμοποίηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με μέριμνα των Σχηματισμών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες - διαταγές του ΓΕΣ, οι οποίες είναι διαβαθμισμένες. Η πληρωμή πραγματοποιείται από τα Κεντρικά Ταμεία Στρατού - Εθνοφυλακής.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χρησιμοποίηση Εθνοφυλάκων και ημερήσια αποζημίωση αυτών


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληρωμές Δαπανών ( Υπουργείο Εθνικής Άμυνας )

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Στρατολογικές Να ανήκει στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.

       Όχι Όχι

      • 2 Στρατολογικές Να μην είναι Έφεδρος Αξιωματικός.

       Όχι Όχι

      • 3 Στρατολογικές Να μην είναι ενταγμένος επιστρατευτικά.

       Όχι Όχι

      • 4 Στρατολογικές Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα από Στρατιωτικό ή Ποινικό Δικαστήριο. Εξαιρούνται αδικήματα του Κοινού και του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, για τα οποία επιβλήθηκε χρηματική ποινή ή ποινή έως εξάμηνης φυλάκισης, μετά την πάροδο τριών ετών από την απότισή τους. Λόγο μη πρόσκλησης αποτελεί η τέλεση αδικημάτων του ΣΠΚ, ανεξάρτητα από την επιβληθείσα ποινή του Στρατοδικείου, για τελεσθέντα εγκλήματα κατά απορρήτων, κατά των στρατιωτικών καθηκόντων και κατά της στρατιωτικής τάξης και πειθαρχίας.

       Όχι Όχι

      • 6 Ηλικιακές Να είναι από 18 έως 45 ετών.

       Όχι Όχι

      • 7 Ηλικιακές Είναι δυνατόν να επιτραπεί η κατ’ εξαίρεση κατάταξη στην Εθνοφυλακή και προσωπικού που έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους, μόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν το προσωπικό προς στράτευση στην περιοχή από τις άλλες προβλεπόμενες ηλικίες δεν επαρκεί.

       Ναι Ναι

      • 8 Υγειονομικές Να έχει σωματική ικανότητα Ι1 ή Ι2, όπως καθορίζεται στο ΠΔ 11/2017 (ΦΕΚ Α 17).

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν1599/86 στην οποία να αναγράφεται ότι επιθυμείτε να εκτελέσετε υπηρεσία σκοπού σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ότι αποδέχεστε τις υποχρεώσεις σας ως σκοπού, όπως αυτές απορρέουν από το Ν.1295/82 (Περί Εθνοφυλακής) και το Ν.3257/04, και ότι δεν έχετε υποβάλλει ούτε θα υποβάλλετε παρόμοια αίτηση πρόσκληση σε άλλη Μονάδα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν1599/86 στην οποία να αναγράφεται ότι επιθυμείτε να εκτελέσετε υπηρεσία σκοπού σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ότι αποδέχεστε τις υποχρεώσεις σας ως σκοπού, όπως αυτές απορρέουν από το Ν.1295/82 (Περί Εθνοφυλακής) και το Ν.3257/04, και ότι δεν έχετε υποβάλλει ούτε θα υποβάλλετε παρόμοια αίτηση πρόσκληση σε άλλη Μονάδα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου "Α". Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου "Α".

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 3 Φωτοαντίγραφο του Ειδικού Φύλλου Πορείας. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του Ειδικού Φύλλου Πορείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου (τελευταίου τριμήνου), από πρωτοβάθμια μονάδα υγείας (οικογενειακούς ιατρός, τοπική μονάδα υγείας, κέντρο υγείας), ή δευτεροβάθμια μονάδα υγείας (δημόσιο νοσοκομείο) ότι είστε υγιής με σωματική ικανότητα Ι1 ή Ι2, όπως αυτή καθορίζεται στο Π.Δ 11/1014 – ΦΕΚ 17Α/29-1-2014 «περί κρίσης σωματικής ικανότητας στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». (Υπόδειγμα θα σας δοθεί από τη Μονάδα). Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου (τελευταίου τριμήνου), από πρωτοβάθμια μονάδα υγείας (οικογενειακούς ιατρός, τοπική μονάδα υγείας, κέντρο υγείας), ή δευτεροβάθμια μονάδα υγείας (δημόσιο νοσοκομείο) ότι είστε υγιής με σωματική ικανότητα Ι1 ή Ι2, όπως αυτή καθορίζεται στο Π.Δ 11/1014 – ΦΕΚ 17Α/29-1-2014 «περί κρίσης σωματικής ικανότητας στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». (Υπόδειγμα θα σας δοθεί από τη Μονάδα).


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η στρατιωτική υπηρεσία δύναται να σας παραπέμψει σε στρατιωτικό νοσοκομείο για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας εφόσον κρίνει ότι έχει μεταβληθεί αυτή, σε σχέση με την εικόνα της ιατρικής γνωμάτευσης που προσκομίσατε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 5 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: (τελευταίου τριμήνου)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 6 Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας Φορολογικά πιστοποιητικά

       Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: (τελευταίου έτους)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 7 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και τις δύο όψεις) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και τις δύο όψεις)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 8 Βεβαίωση ή δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ ΑΜΚΑ

       Βεβαίωση ή δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2032

      • 9 Φωτοαντίγραφα του ασφαλιστικού φορέα και του μητρώου ασφάλισης Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Φωτοαντίγραφα του ασφαλιστικού φορέα και του μητρώου ασφάλισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 10 Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας επικυρωμένη από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (αφορά μόνο για ανέργους) Αποδεικτικό ανεργίας

       Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας επικυρωμένη από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (αφορά μόνο για ανέργους)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 9040

      • 11 Βεβαίωση επικυρωμένη από την ομοσπονδία τριτέκνων ή πολυτέκνων (αφορά μόνο τρίτεκνους/πολύτεκνους) Βεβαίωση

       Βεβαίωση επικυρωμένη από την ομοσπονδία τριτέκνων ή πολυτέκνων (αφορά μόνο τρίτεκνους/πολύτεκνους)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 12 Πρόσφατη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα, που να φαίνεται ότι στην οικογένεια υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες (μόνο εφόσον σας αφορά) Βεβαίωση

       Πρόσφατη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα, που να φαίνεται ότι στην οικογένεια υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες (μόνο εφόσον σας αφορά)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 9703

      • 13 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (IBAN), στον οποίο είστε πρώτος δικαιούχος. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (IBAN), στον οποίο είστε πρώτος δικαιούχος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 14 Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 3x3 Φωτογραφίες

       Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 3x3


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Νόμος 8 3257 2004 143 Α

       Περιγραφή Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζεται κατ’ έτος ο αριθμός των εκάστοτε, προς χρησιμοποίηση του επόμενου έτους, εθνοφυλάκων για τη φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Σ.Ξ.. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ημερήσια αποζημίωση που παρέχεται στους εθνοφύλακες μόνον για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησής των, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 1295/1982 (ΦΕΚ 126 Α').

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100143

      • Νόμος 1295 1982 126 Α

       Περιγραφή Περί Εθνοφυλακής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100126

      • 1 Έκδοση ΚΥΑ για πρόσληψη Εθνοφυλάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης για απασχόληση στο θεσμό της Εθνοφυλακής


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Σχηματισμό επιθυμίας

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών και η ικανοποίηση των κριτηρίων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση των Εθνοφυλάκων που θα απασχοληθούν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.