Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες του Συνήγορου του Πολίτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9a1db6e3-d03b-41f1-8a8c-7e3288e08a9f 916303

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

34 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες του Συνηγόρου του Πολίτη. Η υπηρεσία mySynigoroslive επιτρέπει στον πολίτη να κλείσει ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθεί μέσω τηλεφώνου ή με φυσική παρουσία στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» και να ωφεληθεί από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εmail επικοινωνιας press@synigoros.gr

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες του Συνήγορου του Πολίτη

Σημειώσεις

Κατά τη δημιουργία του ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωριστεί:
 • το ονοματεπώνυμο,
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
 • η ταχυδρομική διεύθυνση,
 • ο αριθμός κινητού τηλεφώνου,

και προαιρετικά:

 • ο αριθμός δελτίου ταυτότητας,
 • ο αριθμός διαβατηρίου.

Επισημαίνεται ότι το ραντεβού μπορεί να το κλείσει τρίτο πρόσωπο καταχωρίζοντας τα στοιχεία του προσώπου που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί.


mailto:press@synigoros.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
    
    Σε περίπτωση που ο πολίτης θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) --> complaints@dpa.gr )

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      mySynigoroslive, mySynigoros.live.gov.gr

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες του Συνήγορου του Πολίτη

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Τεχνικές Κατοχή λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προκειμένου να αποσταλούν:
       • αρχικά ο υπερσύνδεσμος για την πρόσβασή του στην υπηρεσία
       • μετά την ολοκλήτωση της κράτησης, τα στοιχεία του ραντεβού.

       Όχι Όχι

      • 2 Ταυτοπροσωπίας Απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης και νομιμοποίησης, αν πρόκειται για νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου, τα οποία ο εξυπηρετούμενος θα πρέπει να επιδείξει στον υπάλληλο της Αρχής σε περίπτωση εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης και νομιμοποίησης, αν πρόκειται για νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου, σε περίπτωση εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία στα Γραφεία της Αρχής. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης και νομιμοποίησης, αν πρόκειται για νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου, σε περίπτωση εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία στα Γραφεία της Αρχής.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 27270 2022 2535 Β

       Περιγραφή Διαδικασία ψηφιακής δημιουργίας ραντεβού για επικοινωνία με την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» μέσω φυσικής παρουσίας, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202535

      • 1 Είσοδος στην υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών μεταβαίνει στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) και αναζητά την υπηρεσία ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτης και καθημερινότητα -->Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών -->Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες του Συνήγορου του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση ηλεκτρικής διεύθυνσης (email)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών καταχωρίζει την ηλεκτρική διεύθυνση, στην οποία θα του αποσταλεί σύνδεσμος για την πρόσβασή του στην υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή του αλφαριθμητικού (captcha) που προβάλλεται στην οθόνη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Απαιτείται η καταχώριση του αλφαριθμητικού (captcha) που προβάλλεται στην οθόνη προς διασφάλιση της ανθρώπινης φύσης του χρήστη.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή email στον αιτούντα με τον υπερσύνδεσμο προγραμματισμού ψηφιακού ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Στο email διατίθεται υπερσύνδεσμος για τον προγραμματισμό ψηφιακού ραντεβού.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιλογή υπερσυνδέσμου και μετάβαση στη υπηρεσία προγραμματισμού ψηφιακού ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών ακολουθεί τον υπερσύνδεσμο που του εστάλη στο email και μεταβαίνει στην υπηρεσία όπου μπορεί να προγραμματίσει ψηφιακό ραντεβου για εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου ή με φυσική παρουσία στα γραφεία της Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιλογή θεματικής ενότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει μεταξύ των παρεχόμενων θεματικών ενοτήτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Επιλογή τρόπου εξυπηρέτησης (μέσω τηλεφώνου ή με φυσική παρουσία στα γραφεία της Αρχής)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει μεταξύ των παρεχόμενων καναλιών εξυπηρέτησης:

       • εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία,
       • εξυπηρέτηση με τηλεφωνική εξυπηρέτηση.

       Όχι Όχι


      • 8 Επιλογή ημερομηνίας/ώρας που θα λάβει χώρα η εξυπηρέτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη, ο αιτών επιλέγει την επιθυμητή ημερομηνία/ώρα για το ραντεβού του.

       Όχι Όχι


      • 9 Καταχώριση απαραίτητων στοιχείων       Περιγραφή Ο αιτών καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στον εξυπηρετούμενο, δηλαδή στο φυσικό πρόσωπο που θα παραστεί στην τηλεδιάσκεψη:

       • το ονοματεπώνυμο,
       • την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
       • την ταχυδρομική διεύθυνση,
       • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου,
       και προαιρετικά:
       • τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή
       • τον αριθμό διαβατηρίου,
       Επισημαίνεται ότι το ραντεβού μπορεί να το κλείσει τρίτο πρόσωπο, καταχωρίζοντας τα στοιχεία του προσώπου που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση του αιτούντος για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 11 Άρνηση χορήγησης συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών δεν χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Ναι Ναι


      • 12 Χορήγηση συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Ναι Όχι


      • 13 Οριστικοποίηση της κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 14 Αποστολή επιβεβαιωτικού email με τα στοιχεία της κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η υπηρεσία αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε μήνυμα που περιέχει τις πληροφορίες της κράτησης καθώς και σύνδεσμο με τη δυνατότητα προγραμματισμού εκ νέου ή ακύρωσης του ραντεβού.

       Όχι Όχι


      • 15 Ακύρωση του ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να προβεί σε ακύρωση του ραντεβού του ο αιτών πατάει: α) είτε το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε και στη συνέχεια το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης". Η υπηρεσία αποστέλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε σχετικό επιβεβαιωτικό email ακύρωσης της κράτησης.

       Ναι Ναι


      • 16 Προγραμματισμός εκ νέου του ραντεβού (προαιρετικό βήμα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να προβεί σε επαναπρογραμματισμό του ραντεβού του ο αιτών πατάει: α) είτε το κουμπί "Προγραμματισμός εκ νέου" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε. Στη συνέχεια επιλέγει στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη την επιθυμητή ημερομηνία/ώρα για το ραντεβού του και λαμβάνει από το σύστημα νέο email που επιβεβαιώνει τη νέα του κράτηση.

       Ναι Όχι


      • 17 Εξυπηρέτηση
       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.