Άδεια Ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση79d7a540-9a89-4f17-8701-21ce6c6bc456 270474 Licence for the Establishment of a Recovery-Rehabilitation Center

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 9

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986)

Σημειώσεις

Περιγραφή αιτήματος: Έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

    NACE

    • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Κτιριακές Για την άδεια ίδρυσης του Κέντρου απαιτούνται κτιριακές εγκαταστάσεις ανάλογα με τις διακρίσεις των Κέντρων του άρθρου 15 του Π.Δ. 395/1993 (Α΄ 166). Στην άδεια δόμησης (ή οικοδομική άδεια) θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Προδιαγραφές Λειτουργίας: Σύμφωνα με τα άρθρα 22 (Διοικητική Διεύθυνση του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης) και 23 (Επιστημονική Διεύθυνση του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης) καθώς και σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α σχετικά με τις προδιαγραφές λειτουργίας ανά κατηγορία Κέντρου της Π4α οικ.4633/1993 (Β΄ 789) και κατά περίπτωση σύμφωνα με την Υ.Α. Π3β/ Φ.ΘΕΣΜ/Γ.Π. οικ.69144/2005 (Β΄ 973), Προδιαγραφές Λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας (άρθρο 10 του ν. 2072/1992).

       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει στην κυριότητα του ή να μισθώνει οίκημα.

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικής προθεσμίας Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώσει τον προγραμματιζόμενο χρόνο ίδρυσης του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α της υπουργικής απόφασης Π4α οικ.4633/1993 (Β΄ 789) σχετικά με τις προδιαγραφές λειτουργίας ανά κατηγορία Κέντρου.

       Όχι Όχι

      • 1 Γραμμάτιο είσπραξης του Δημόσιου Ταμείου €5,87 ανά κλίνη για τα Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας (ο ελάχιστος αριθμός κλινών είναι 10) 58.7 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Γραμμάτιο είσπραξης του Δημόσιου Ταμείου εφάπαξ για όλες τις λοιπές κατηγορίες Κέντρων Αποθεραπείας - Αποκατάστασης 146.7 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει τίτλο κτήσεως οικοπέδου ή κτιρίων αν πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει τίτλο κτήσεως οικοπέδου ή κτιρίων αν πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Περιγραφή αιτήματος: Έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση για τον προγραμματιζόμενο χρόνο ίδρυσης του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση για τον προγραμματιζόμενο χρόνο ίδρυσης του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Κατάλογος του προβλεπόμενου ιατρικού και λοιπού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Κέντρο. Κατάσταση προσωπικού / συνεργατών

       Κατάλογος του προβλεπόμενου ιατρικού και λοιπού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Κέντρο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 4 Κατάλογος του προβλεπόμενου ιατρικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε προδιαγραφές του αρμόδιου Υπουργείου Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάλογος του προβλεπόμενου ιατρικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε προδιαγραφές του αρμόδιου Υπουργείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 5 Ενδεικτικός προϋπολογισμός κόστους ανέγερσης του κτιρίου και των εγκαταστάσεων σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου Οικονομική μελέτη

       Ενδεικτικός προϋπολογισμός κόστους ανέγερσης του κτιρίου και των εγκαταστάσεων σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4868

      • 6 Αποδεικτικό γραμματίου είσπραξης του Δημοσίου Ταμείου Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό γραμματίου είσπραξης του Δημοσίου Ταμείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 7 Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτιρίου, κάτοψη και τομή του διατιθέμενου χώρου, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 με αναγεγραμμένες όλες τις διαστάσεις Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτιρίου, κάτοψη και τομή του διατιθέμενου χώρου, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 με αναγεγραμμένες όλες τις διαστάσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 8 Περιγραφή του τρόπου προβλεπόμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Σχέδιο δράσης / υλοποίησης

       Περιγραφή του τρόπου προβλεπόμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 9 Αντίγραφο καταστατικού αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ή Εταιρεία Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο καταστατικού αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ή Εταιρεία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Νόμος 10 έως και 19 2072 1992 125 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Β΄ (για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100125

      • Προεδρικό Διάταγμα 395 1993 166 Α

       Περιγραφή Όροι , προϋποθέσεις, και διαδικασία γιατην ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100166

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Π3β/Φ.ΓΕΝ.Γ.Ν.οικ.123218 2011 2686 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202686

      • Υπουργική Απόφαση ΔΥβ/Γ.Π.οικ. 57483 2014 1804 Β

       Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201804

      • Υπουργική Απόφαση Π4α οικ.4633 1993 789 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930200789

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αρχιτεκτονικών σχεδίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα αρχιτεκτονικά σχέδια στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Προώθηση αρχιτεκτονικών σχεδίων στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας προωθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

       Όχι Όχι


      • 5 Προώθηση αρχιτεκτονικών σχεδίων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης προωθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος αρχιτεκτονικών σχεδίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος (μηχανικός) ελέγχει τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τα σφραγίζει (εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις) και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για την παραλαβή των αρχιτεκτονικών σχεδίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να παραλάβει τα σφραγισμένα σχέδια.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή και πρωτοκόλληση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου χορηγεί πρωτόκολλο υποβολής αίτησης και φακέλου στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ελέγχει τα δικαιολογητικά – έντυπα ως προς την πληρότητα και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 10 Προώθηση δικαιολογητικών στην Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελέγχει τα δικαιολογητικά έντυπα ως προς την ορθότητα και εάν είναι ορθά τα προωθεί στη Επιτροπή Ελέγχου (εάν δεν είναι ορθά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά).

       Όχι Όχι


      • 11 Έλεγχος δικαιολογητικών - Σύνταξη πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά, συντάσσει πρακτικό σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των εντύπων και το διαβιβάζει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 12 Σύνταξη εισήγησης χορήγησης άδειας ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντάσσει εισήγηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και την προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Προϊστάμενος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στη διοικητική ιεραρχία για συνυπογραφές.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα από την Επιτροπή Ελέγχου, ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε διορθώσεις.

       Όχι Όχι


      • 13 Υπογραφή άδειας ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την άδεια ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης και την επιστρέφει στο Τμήμα.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.