Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb61e119c-51db-4d37-813f-4325176069a7 755448 Licence for the Operation of a Recovery-Rehabilitation Center

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης και απευθύνεται σε Επιχειρήσεις (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα), που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986). Περιγραφή αιτήματος: Έκδοση άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

    NACE

    • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική).
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να έχει ήδη χορηγηθεί στην επιχείρηση Άδεια Ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Ο νόμιμος εκπρόσωπος (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ή ο ενδιαφερόμενος (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) οφείλει να ορίσει τον Επιστημονικό Διευθυντή.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο Επιστημονικός Διευθυντής δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Για τα Κέντρα Κλειστής Νοσηλείας απαιτείται Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Για τις υπόλοιπες κατηγορίες Κέντρων Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου στον οποίο έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης για την ύπαρξη μέσων πυρόσβεσης.

       Ναι Ναι

      • 9 Πολεοδομικές Τήρηση των διατάξεων της Νομοθεσίας σχετικά με τις ισχύουσες αρχιτεκτονικές, στατικές Η/Μ προδιαγραφές του Κέντρου Α.Α. καθώς και τις σχετικές Πολεοδομικές διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια ίδρυσης του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, που έχει ήδη εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης που αιτείται την έκδοση άδειας λειτουργίας. Άδεια ίδρυσης

       Άδεια ίδρυσης του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, που έχει ήδη εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης που αιτείται την έκδοση άδειας λειτουργίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1 %CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82 %CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85 %CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Άδεια Ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8988

      • 2 Αντίγραφα ποινικού μητρώου των δικαιούχων προσώπων (άρθρο 2 του π.δ. 395/1993-Α 166) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφα ποινικού μητρώου των δικαιούχων προσώπων (άρθρο 2 του π.δ. 395/1993-Α 166)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 3 Αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου του Επιστημονικού Διευθυντή. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου του Επιστημονικού Διευθυντή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Δήλωση με την οποία θα ορίζεται ο Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης. Δήλωση

       Δήλωση με την οποία θα ορίζεται ο Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 5 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, προκειμένου για Κέντρα Κλειστής Νοσηλείας. Κανονισμός λειτουργίας

       Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, προκειμένου για Κέντρα Κλειστής Νοσηλείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 5658

      • 6 Πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των επιβαλλομένων μέτρων, για Κέντρα Κλειστής Νοσηλείας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των επιβαλλομένων μέτρων, για Κέντρα Κλειστής Νοσηλείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης, για την ύπαρξη μέσων πυρόσβεσης, για τις λοιπές κατηγορίες Κέντρων Αποκατάστασης-Αποθεραπείας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης, για την ύπαρξη μέσων πυρόσβεσης, για τις λοιπές κατηγορίες Κέντρων Αποκατάστασης-Αποθεραπείας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 7320

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της Νομοθεσίας σχετικά με τις ισχύουσες αρχιτεκτονικές, στατικές Η/Μ προδιαγραφές του Κέντρου καθώς και τις σχετικές Πολεοδομικές διατάξεις. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της Νομοθεσίας σχετικά με τις ισχύουσες αρχιτεκτονικές, στατικές Η/Μ προδιαγραφές του Κέντρου καθώς και τις σχετικές Πολεοδομικές διατάξεις.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση ΔΥβ/Γ.Π.οικ. 57483 2014 1804 Β

       Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201804

      • Υπουργική Απόφαση Π4α οικ.4633 1993 789 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930200789

      • Νόμος 10 έως και 19 2072 1992 125 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Β΄ (για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100125

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Π3β/Φ.ΓΕΝ.Γ.Ν.οικ.123218 2011 2686 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202686

      • Προεδρικό Διάταγμα 395 1993 166 Α

       Περιγραφή Όροι , προϋποθέσεις, και διαδικασία γιατην ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100166

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης - Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Σημειώσεις Ο Υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας χορηγεί πρωτόκολλο υποβολής αίτησης και φακέλου στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά τα Δικαιολογητικά – Έντυπα.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ελέγχει τα δικαιολογητικά – έντυπα ως προς την πληρότητα και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος ορθότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελέγχει τα δικαιολογητικά έντυπα ως προς την ορθότητα και εάν είναι ορθά, τα προωθεί στη Επιτροπή.

       Σημειώσεις Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι ορθά ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος, ώστε να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας διενεργεί επιτόπιο έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη και διαβίβαση έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τον επιτόπιο έλεγχο και τη διαβιβάζει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Αλληλεγγύης συντάσσει εισήγηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας (στην περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα από την Επιτροπή Ελέγχου, ο Υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε διορθώσεις).

       Όχι Όχι


      • 9 Διαβίβαση εισήγησης στην ιεραρχία για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στην ιεραρχία για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή εισήγησης από Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Λειτουργίας και την επιστρέφει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της Άδειας Λειτουργίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.