Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Σκύλων

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση773a0571-4b4c-478f-a92c-cc764fd90b99 248132

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  9

  Κόστος

  50

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων εκτροφής ζώων συντροφιάς στις οποίες γίνεται αναπαραγωγή διαφόρων φυλών σκύλων, γατών λοιπών ζώων συντροφιάς, καθώς και ωδικών πτηνών. Ενδεικτικά αναφέρουμε για την περίπτωση των σκύλων: φυλές με σκοπό το κυνήγι, ποιμενικές φυλές, ανιχνευτές, και φυλές φύλαξης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η διαδικασία (αρμοδιότητα) έχει μεταφερθεί πρόσφατα (2021) από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 7 του π.δ. 97/2017 (Α’ 138), στο υπό σύσταση Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για έγκριση ίδρυσης.

  Σημειώσεις

  Κατατίθεται για την έγκριση ίδρυσης.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4442/2016, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 98 του ίδιου νόμου τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης (κτηνιατρικές υπηρεσίες οικείας Περιφερειακής Ενότητας).

     NACE

     • 01.49 Εκτροφή άλλων ζώων

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση Έγκρισης Ίδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς

       Επίσημος τίτλος

       Έγκριση Ίδρυσης και Έγκριση Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής, Αναπαραγωγής και Εμπορίας Ζώων Συντροφιάς

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω.

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Πολεοδομικές Απαιτείται ειδικό ανεξάρτητο κτήριο, εκτός σχεδίου πόλεως, σε απόσταση 100 τουλάχιστον μέτρων από την πλησιέστερη κατοικία ή άλλες εγκαταστάσεις και χώρους (παιδικούς σταθμούς, σχολεία, παιδικές χαρές, γήπεδα, κήπους, εκκλησίες, νοσοκομεία ή κλινικές άνω των 20 κλινών, χώρους κοινωνικών ή εκπολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών εν γένει συγκεντρώσεων). Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένους χώρους για τις απαιτούμενες λειτουργικότητες της εγκατάστασης, με προδιαγραφές που ορίζονται στο Π.Δ. 463/1978 και ιδίως στο άρθρο 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3170/2003 (Για έγκριση ίδρυσης).

        Όχι Όχι

       • 4 Διοικητικές Θα πρέπει να έχει προηγουμένως χορηγηθεί η έγκριση ίδρυσης (Για έγκριση λειτουργίας).

        Όχι Όχι

       • 5 Υγειονομικές Θα πρέπει να γίνει προσδιορισμός: 1. ενός κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος, καθώς και των γνώσεών του, 2. των ζώων που περιλαμβάνονται / θα περιληφθούν στην εγκατάσταση, 3. των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται. (Για έγκριση λειτουργίας).

        Όχι Όχι

       • 6 Υγειονομικές Νομιμότητα του δηλωθέντος κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος. Ο Κτηνίατρος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 463/1978 (Για έγκριση λειτουργίας).

        Όχι Όχι

       • 7 Υγειονομικές Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και με το άρθρο 3 του Π.Δ. 463/1978, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3170/2003. Στάδιο: Έγκριση λειτουργίας

        Όχι Όχι

       • 1 Χρηματικό παράβολο υπέρ Δημοσίου 50 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 1 Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατατίθεται για την έγκριση ίδρυσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για έγκριση λειτουργίας. Αίτηση

        Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για έγκριση λειτουργίας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατατίθεται για την έγκριση λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Έγκριση ίδρυσης εγκατάστασης εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς. Άδεια

        Έγκριση ίδρυσης εγκατάστασης εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατατίθεται για την έγκριση λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Δήλωση (σε ειδικό διακριτό έντυπο της ΔΑΟΚ) όπου προσδιορίζονται τα τρία (3) ζητούμενα στοιχεία στην προϋπόθεση αναφορικά με τον προσδιορισμό: 1. ενός κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος, καθώς και των γνώσεών του, 2. των ζώων που περιλαμβάνονται / θα περιληφθούν στην εγκατάσταση, 3. των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται. Δήλωση

        Δήλωση (σε ειδικό διακριτό έντυπο της ΔΑΟΚ) όπου προσδιορίζονται τα τρία (3) ζητούμενα στοιχεία στην προϋπόθεση αναφορικά με τον προσδιορισμό: 1. ενός κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος, καθώς και των γνώσεών του, 2. των ζώων που περιλαμβάνονται / θα περιληφθούν στην εγκατάσταση, 3. των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατατίθεται για την έγκριση λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και την εποπτεία του ενδιαιτήματος. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και την εποπτεία του ενδιαιτήματος.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Κατατίθεται για την έγκριση λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δηλωθέντος κτηνιάτρου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Άδεια Εργασίας

        Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δηλωθέντος κτηνιάτρου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατατίθεται για την έγκριση λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατατίθεται για την έγκριση λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης. Έκθεση

        Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατατίθεται για την έγκριση λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Πέντε (5) αριθμημένα βιβλία για θεώρηση: - Βιβλίο επιθεωρήσεων - Βιβλίο καταχώρησης διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης - Βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, καταχωρούμενων κατά είδος εμβολιασμού - Βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων - Βιβλίο μητρώου για κάθε θηλυκό σκύλο αναπαραγωγής. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

        Πέντε (5) αριθμημένα βιβλία για θεώρηση: - Βιβλίο επιθεωρήσεων - Βιβλίο καταχώρησης διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης - Βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, καταχωρούμενων κατά είδος εμβολιασμού - Βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων - Βιβλίο μητρώου για κάθε θηλυκό σκύλο αναπαραγωγής.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατατίθεται για την έγκριση λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 3 4711 2020 145 Α

        Περιγραφή Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΖ’ μετά το άρθρο 95 του ν. 4442/2016 - Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-zFLpBf Zex5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufOZ6QYtaMWcI3knCX4CmeVAD6m7jI039cQVxT kn5z1

       • Νόμος 6 4039 2012 15 Α

        Περιγραφή Εκτροφή , αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς Ο ν. 4039/2012 έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: • ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α 214), άρθρο 55 – Τροποποίηση του ν. 4039/2012 • ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α 78 ), άρθρο 44 -Τροποποίηση του ν. 4039/2012 • ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32), άρθρο 46 - Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 4039/2012 (Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς) -Λοιπές τροποποιήσεις και προσθήκη άρθρου 17Α στον ν. 4039/2012

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijAS47VxXDDrd1BIzNbstkOy734ayZg--wvNUnbYrNKsJ

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155511 2011 1308 Β

        Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8t41p22kte0HuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtW0zq1tvx71Ew1qorgm-xIAzc6UL9r5DAG s7gqRodt1

       • Προεδρικό Διάταγμα 184 1996 137 Α

        Περιγραφή Όροι υγειονομικού ελέγχου που διπεπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα I του Παραρτήματος Γ του π.δ/τος 420/1993 (Α Ί79), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/ 65/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της 95/176/ ΕΟΚ Απόφασης της Επιτροπής. Το Π.Δ. έχει τροποποιηθεί από τα ακόλουθα: • Π.Δ. 19/2015 (ΦΕΚ Α 15), άρθρο 2 • Π.Δ. 115/2010 (ΦΕΚ Α 196), άρθρο 11 • Π.Δ. 245/2006 (ΦΕΚ Α 260), άρθρο 17

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGW8w3YEhDyt3dtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYg1kPD-AldtQCdlNNf4d7IydTO8V5HVYG9tFiy QYhW

       • Νόμος 2017 1992 31 Α

        Περιγραφή Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Έχει τροποποιηθεί μετο άρθρο 15 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α΄ 191), το οποίο προβλέπει την κατάργηση του άρθρου 3 του ν. 2017/1992, που αφορά στην πρόβλεψη για την τιμωρία των παραβατών διατάξεων της σύμβασης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF7YkbUtryc43dtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijFLvIcAnmer8r0srGfc8pwkWlDo3SpqYIKpvhyRBS8 7

       • Προεδρικό Διάταγμα 463 1978 96 Α

        Περιγραφή Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων. Το Π.Δ. έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: • ν. 4338/2015 (ΦΕΚ Α 131) Άρθρο 2 – Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του Π.Δ. 463/1978 • ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191), άρθρο 14 -Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 463/1978 (προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως ενδιαιτημάτων ζώων)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFPP lPXvEuPndtvSoClrL8PT2mlaPXRibtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijBYPyYL6WchfoeNLUAFbjhPnfb4fqj5NxzEX7e9NMikb

       • Νόμος 604 1977 163 Α

        Περιγραφή Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων. Ο νόμος έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: • ν. 4442/2016 (ΦΕΚ A 145), άρθρο 93 –Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών -Άδεια λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων) (όπως προστέθηκε με τον ν. 4711/2020) -Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 604/1977 (Κωλύματα χορήγησης έγκρισης) -Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 604/1977 (Μεταβίβαση σε τρίτους και μεταφορά ενδιαιτήματος ζώων, κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής) -Τροποποίηση άρθρου 10 του ν.604/1997 (Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας) -Τροποποίηση άρθρου 12 του ν.604/1977 ( Έλεγχος λειτουργίας- Κυρώσεις) • ν. 4338/2015 (ΦΕΚ Α 131), Άρθρο 2 – Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 604/1977 • ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α 89), Άρθρο 8- 14 -Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως) • ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α 255), Άρθρο 20 παρ.14 -Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως) • ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191), Άρθρο 14 -Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως) -Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Άδεια λειτουργίας) -Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 10 του ν. 604/1977 (Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας) -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 του ν. 604/1977 (Υποχρεώσεις κτηνιάτρου)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHit7hKgnQ3o3dtvSoClrL8Tq6rbLkT5HR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQE-PuXgvoLlR0kcY- vTXMWKGqPzPxOunZ4ajzTDg1i

       • Προεδρικό Διάταγμα 1 40 2021 100 Α

        Περιγραφή Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qZcZTSsH80R5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXXP0lQ34WAP3YIax70U9qAl Ht72YkZwsX MH4OXVPV

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Για έγκριση ίδρυσης: Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή αιτήματος και συνοδευτικών δικαιολογητικών για την έγκριση ίδρυσης από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Π.Ε. ή τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Για έγκριση ίδρυσης: Παραλαβή αιτήματος και έλεγχος πληρότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η αρχή που παραλαμβάνει το αίτημα διενεργεί έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και αποδίδει στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος. Στην περίπτωση που ο φάκελος της αίτησης υποβάλλεται στο ΚΕΠ-ΕΚΕ ή στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, αυτός προωθείται στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

        Όχι Όχι


       • 5 Για έγκριση ίδρυσης: Διαβίβαση φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ μεριμνά για τη διαβίβαση του φακέλου στην Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 5 του Ν. 604/1977.

        Όχι Όχι


       • 6 Για έγκριση ίδρυσης: Διενέργεια αυτοψίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η επιτροπή διενεργεί αυτοψία επί του ακινήτου και εξετάζει εάν αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 463/1978 και ιδίως του άρθρου 3 αυτού.

        Σημειώσεις Τ

        Όχι Όχι


       • 7 Για έγκριση ίδρυσης: Γνωμοδότηση επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η επιτροπή γνωμοδοτεί, θετικά ή αρνητικά, και προωθεί τη γνωμοδότησή της στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

        Σημειώσεις Τ

        Όχι Όχι


       • 8 Για έγκριση ίδρυσης: Αρνητική γνωμοδότηση - ενημέρωση ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος ΔΑΟΚ της Π.Ε. στην περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

        Σημειώσεις Τ

        Ναι Ναι


       • 9 Για έγκριση ίδρυσης: Θετική γνωμοδότηση - χορήγηση έγκριση ίδρυσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος ΔΑΟΚ της Π.Ε., στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της επιτροπής, χορηγεί την έγκριση ίδρυσης.

        Σημειώσεις Το βήμα αφορά το Στάδιο: Έγκριση ίδρυσης. Αρμόδιος για τη διεκπεραίωση είναι ο Προϊστάμενος ΔΑΟΚ της Π.Ε.

        Ναι Όχι


       • 10 Για έγκριση ίδρυσης: Αποστολή έγκρισης ίδρυσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο την έγκριση ίδρυσης.

        Όχι Όχι


       • 11 Για έγκριση λειτουργίας: Ολοκλήρωση εργασιών στην εγκατάσταση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος, ολοκληρώνει τις εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης.

        Όχι Όχι


       • 12 Για έγκριση λειτουργίας: Υποβολή αίτησης έγκρισης λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει προς την αρμόδια ΔΑΟΚ αίτημα χορήγησης έγκρισης λειτουργίας, συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 13 Για έγκριση λειτουργίας: Χορήγηση έγκριση λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.