Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Σκύλων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση773a0571-4b4c-478f-a92c-cc764fd90b99 248132 Approval for the Establishment and Operation of a Facility for Raising and Breeding Pet Animals

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 8

Κόστος

50 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων εκτροφής ζώων συντροφιάς στις οποίες γίνεται αναπαραγωγή διαφόρων φυλών σκύλων, γατών, λοιπών ζώων συντροφιάς, καθώς και ωδικών πτηνών. Ενδεικτικά αναφέρεται για την περίπτωση των σκύλων: φυλές με σκοπό το κυνήγι, ποιμενικές φυλές, ανιχνευτές, και φυλές φύλαξης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία (αρμοδιότητα) έχει μεταφερθεί πρόσφατα (2021) από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 7 του π.δ. 97/2017 (Α’ 138), στο υπό σύσταση Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για έγκριση Ίδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής, Αναπαραγωγής και Εμπορίας Ζώων Συντροφιάς.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες και σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4442/2016, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 98 του ίδιου νόμου τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης (κτηνιατρικές υπηρεσίες οικείας Περιφερειακής Ενότητας).

    NACE

    • 01.49 Εκτροφή άλλων ζώων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Έγκρισης Ίδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Ίδρυσης και Έγκριση Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής, Αναπαραγωγής και Εμπορίας Ζώων Συντροφιάς

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Πολεοδομικές Απαιτείται ειδικό ανεξάρτητο κτίριο, εκτός σχεδίου πόλεως, σε απόσταση 100 τουλάχιστον μέτρων από την πλησιέστερη κατοικία ή άλλες εγκαταστάσεις και χώρους (παιδικούς σταθμούς, σχολεία, παιδικές χαρές, γήπεδα, κήπους, εκκλησίες, νοσοκομεία ή κλινικές άνω των 20 κλινών, χώρους κοινωνικών ή εκπολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών εν γένει συγκεντρώσεων).

       Όχι Όχι

      • 4 Κτιριακές Το κτίριο πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένους χώρους για τις απαιτούμενες λειτουργικότητες της εγκατάστασης, με προδιαγραφές που ορίζονται στο π.δ. 463/1978 και ιδίως στο άρθρο 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3170/2003. Η προϋπόθεση αφορά την άδεια ίδρυσης.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Πρέπει να έχει προηγουμένως χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 6 Υγειονομικές Πρέπει να γίνει προσδιορισμός: 1. ενός κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος, καθώς και των γνώσεών του, 2. των ζώων που περιλαμβάνονται / θα περιληφθούν στην εγκατάσταση, 3. των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται. Η προϋπόθεση αφορά την άδεια λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 7 Υγειονομικές Νομιμότητα του δηλωθέντος κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος. Ο Κτηνίατρος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 του π.δ. 463/1978. Η προϋπόθεση αφορά την άδεια λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 8 Υγειονομικές Πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και με το άρθρο 3 του Π.Δ. 463/1978, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3170/2003. Η προϋπόθεση αφορά την άδεια λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Χρηματικό παράβολο υπέρ Δημοσίου 50 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται για την άδεια ίδρυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς. Άδεια

       Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται για την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4627

      • 3 Δήλωση (σε ειδικό διακριτό έντυπο της ΔΑΟΚ) όπου προσδιορίζονται τα τρία (3) ζητούμενα στοιχεία στην προϋπόθεση αναφορικά με τον προσδιορισμό: 1. ενός κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος, καθώς και των γνώσεών του, 2. των ζώων που περιλαμβάνονται / θα περιληφθούν στην εγκατάσταση, 3. των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται. Δήλωση

       Δήλωση (σε ειδικό διακριτό έντυπο της ΔΑΟΚ) όπου προσδιορίζονται τα τρία (3) ζητούμενα στοιχεία στην προϋπόθεση αναφορικά με τον προσδιορισμό: 1. ενός κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος, καθώς και των γνώσεών του, 2. των ζώων που περιλαμβάνονται / θα περιληφθούν στην εγκατάσταση, 3. των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται για την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και την εποπτεία του ενδιαιτήματος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και την εποπτεία του ενδιαιτήματος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Κατατίθεται για την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δηλωθέντος κτηνιάτρου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Άδεια εργασίας

       Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δηλωθέντος κτηνιάτρου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται για την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 6 Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται για την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 7 Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης. Έκθεση

       Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται για την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 8 Πέντε (5) αριθμημένα βιβλία για θεώρηση: - Βιβλίο επιθεωρήσεων - Βιβλίο καταχώρισης διαγιγνωσκόμενων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης - Βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, καταχωριζόμενων κατά είδος εμβολιασμού - Βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων - Βιβλίο μητρώου για κάθε θηλυκό σκύλο αναπαραγωγής. Βιβλία

       Πέντε (5) αριθμημένα βιβλία για θεώρηση: - Βιβλίο επιθεωρήσεων - Βιβλίο καταχώρισης διαγιγνωσκόμενων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης - Βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, καταχωριζόμενων κατά είδος εμβολιασμού - Βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων - Βιβλίο μητρώου για κάθε θηλυκό σκύλο αναπαραγωγής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται για την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9676

      • Νόμος 3 4711 2020 145 Α

       Περιγραφή Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΖ’ μετά το άρθρο 95 του ν. 4442/2016 - Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

      • Νόμος 6 4039 2012 15 Α

       Περιγραφή Εκτροφή , αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς Ο ν. 4039/2012 έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: • ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α 214), άρθρο 55 – Τροποποίηση του ν. 4039/2012 • ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α 78 ), άρθρο 44 -Τροποποίηση του ν. 4039/2012 • ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32), άρθρο 46 - Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 4039/2012 (Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς) -Λοιπές τροποποιήσεις και προσθήκη άρθρου 17Α στον ν. 4039/2012

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100015

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155511 2011 1308 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201308

      • Προεδρικό Διάταγμα 184 1996 137 Α

       Περιγραφή Όροι υγειονομικού ελέγχου που διπεπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα I του Παραρτήματος Γ του π.δ/τος 420/1993 (Α Ί79), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/ 65/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της 95/176/ ΕΟΚ Απόφασης της Επιτροπής. Το Π.Δ. έχει τροποποιηθεί από τα ακόλουθα: • Π.Δ. 19/2015 (ΦΕΚ Α 15), άρθρο 2 • Π.Δ. 115/2010 (ΦΕΚ Α 196), άρθρο 11 • Π.Δ. 245/2006 (ΦΕΚ Α 260), άρθρο 17

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100137

      • Νόμος 2017 1992 31 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Έχει τροποποιηθεί μετο άρθρο 15 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α΄ 191), το οποίο προβλέπει την κατάργηση του άρθρου 3 του ν. 2017/1992, που αφορά στην πρόβλεψη για την τιμωρία των παραβατών διατάξεων της σύμβασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100031

      • Προεδρικό Διάταγμα 463 1978 96 Α

       Περιγραφή Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων. Το Π.Δ. έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: • ν. 4338/2015 (ΦΕΚ Α 131) Άρθρο 2 – Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του Π.Δ. 463/1978 • ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191), άρθρο 14 -Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 463/1978 (προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως ενδιαιτημάτων ζώων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100096

      • Νόμος 604 1977 163 Α

       Περιγραφή Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων. Ο νόμος έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: • ν. 4442/2016 (ΦΕΚ A 145), άρθρο 93 –Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών -Άδεια λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων) (όπως προστέθηκε με τον ν. 4711/2020) -Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 604/1977 (Κωλύματα χορήγησης έγκρισης) -Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 604/1977 (Μεταβίβαση σε τρίτους και μεταφορά ενδιαιτήματος ζώων, κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής) -Τροποποίηση άρθρου 10 του ν.604/1997 (Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας) -Τροποποίηση άρθρου 12 του ν.604/1977 ( Έλεγχος λειτουργίας- Κυρώσεις) • ν. 4338/2015 (ΦΕΚ Α 131), Άρθρο 2 – Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 604/1977 • ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α 89), Άρθρο 8- 14 -Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως) • ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α 255), Άρθρο 20 παρ.14 -Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως) • ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191), Άρθρο 14 -Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως) -Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Άδεια λειτουργίας) -Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 10 του ν. 604/1977 (Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας) -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 του ν. 604/1977 (Υποχρεώσεις κτηνιάτρου)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100163

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 40 2021 100 Α

       Περιγραφή Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100100

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης για άδεια ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος και συνοδευτικών δικαιολογητικών για την άδεια ίδρυσης από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Π.Ε. ή τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Για έγκριση ίδρυσης: Παραλαβή αιτήματος και έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρχή που παραλαμβάνει το αίτημα διενεργεί έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και αποδίδει στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος. Στην περίπτωση που ο φάκελος της αίτησης υποβάλλεται στο ΚΕΠ-ΕΚΕ ή στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, αυτός προωθείται στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

       Όχι Όχι


      • 5 Για έγκριση ίδρυσης: Διαβίβαση φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ μεριμνά για τη διαβίβαση του φακέλου στην Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 5 του ν. 604/1977.

       Όχι Όχι


      • 6 Για έγκριση ίδρυσης: Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η επιτροπή διενεργεί αυτοψία επί του ακινήτου και εξετάζει εάν αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 463/1978 και ιδίως του άρθρου 3 αυτού.

       Όχι Όχι


      • 7 Για έγκριση ίδρυσης: Γνωμοδότηση επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή γνωμοδοτεί, θετικά ή αρνητικά, και προωθεί τη γνωμοδότησή της στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

       Όχι Όχι


      • 8 Για έγκριση ίδρυσης: Αρνητική γνωμοδότηση - ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος ΔΑΟΚ της Π.Ε. στην περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 9 Για έγκριση ίδρυσης: Θετική γνωμοδότηση - χορήγηση έγκρισης ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος ΔΑΟΚ της Π.Ε., στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της επιτροπής, χορηγεί την έγκριση ίδρυσης.

       Σημειώσεις Το βήμα αφορά το Στάδιο: Έγκριση ίδρυσης.

       Ναι Όχι


      • 10 Για έγκριση ίδρυσης: Αποστολή έγκρισης ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο την έγκριση ίδρυσης.

       Όχι Όχι


      • 11 Για έγκριση λειτουργίας: Αναμονή ολοκλήρωσης εργασιών στην εγκατάσταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος, μετά την έκδοση άδειας ίδρυσης, ολοκληρώνει τις εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης.

       Όχι Όχι


      • 12 Για έγκριση λειτουργίας: Παραλαβή αίτησης έγκρισης λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προς την αρμόδια ΔΑΟΚ αίτημα χορήγησης έγκρισης λειτουργίας, συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 13 Για έγκριση λειτουργίας: Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.