Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενδιαιτημάτων Ζώων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση55df3775-8e9c-4d3f-a61f-689fd559258a 850802 Approval for the Establishment and Operation of Habitats for Animals

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

15 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων τα οποία ασχολούνται με την φιλοξενία, τη φύλαξη αλλά και την προληπτική και θεραπευτική αγωγή των ζώων – αν αυτό απαιτηθεί. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία (αρμοδιότητα) κατά το έτος 2021 μεταφέρθηκε από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 7 του π.δ. 97/2017 (Α’ 138), στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τελευταία ενημέρωση

27/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Για την έγκριση ίδρυσης: Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Για την έγκριση λειτουργίας: Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

    NACE

    • 1.62 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενδιαιτημάτων Ζώων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Πολεοδομικές Για την έγκριση ίδρυσης: Απαιτείται ειδικό ανεξάρτητο κτίριο, εκτός σχεδίου πόλεως, σε απόσταση 100 τουλάχιστον μέτρων από την πλησιέστερη κατοικία ή άλλες εγκαταστάσεις και χώρους (παιδικούς σταθμούς, σχολεία, παιδικές χαρές, γήπεδα, κήπους, εκκλησίες, νοσοκομεία ή κλινικές άνω των 20 κλινών, χώρους κοινωνικών ή εκπολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών εν γένει συγκεντρώσεων).

       Όχι Όχι

      • 4 Κτιριακές Το κτίριο πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένους χώρους για τις απαιτούμενες λειτουργικότητες της εγκατάστασης, με προδιαγραφές που ορίζονται στο π.δ. 463/1978 και ιδίως στο άρθρο 3 αυτού, καθώς και να πληροί τους υγειονομικούς όρους του άρθρου 4 του ίδιου π.δ.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Για την έγκριση λειτουργίας: Πρέπει να έχει προηγουμένως εκδοθεί η άδεια ίδρυσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Υγειονομικές Για την έγκριση λειτουργίας: Προσδιορισμός (α) ενός κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος, καθώς και των γνώσεών του, (β) των ζώων που περιλαμβάνονται / θα περιληφθούν στην εγκατάσταση, (γ) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Για την έγκριση λειτουργίας: Νομιμότητα του δηλωθέντος κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος. Ο Κτηνίατρος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 του π.δ. 463/1978.

       Όχι Όχι

      • 8 Πολεοδομικές Για την έγκριση λειτουργίας: Ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και με το άρθρο 3 του π.δ. 463/1978, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3170/2003.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Για την έγκριση λειτουργίας: Για την έκδοση άδειας λειτουργίας, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των ακολούθων τεσσάρων (4) αριθμημένων βιβλίων για θεώρηση (α) Βιβλίο επιθεωρήσεων, (β) Βιβλίο καταχώρισης διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, (γ) Βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, καταχωριζόμενων κατά είδος εμβολιασμού, (δ) Βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ του Δημοσίου 15 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Για την έγκριση ίδρυσης: Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Για την έγκριση ίδρυσης: Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Για την έγκριση λειτουργίας: Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης ενδιαιτήματος ζώων Άδεια εγκατάστασης

       Για την έγκριση λειτουργίας: Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης ενδιαιτήματος ζώων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4475

      • 3 Για την έγκριση λειτουργίας: Δήλωση (σε ειδικό διακριτό έντυπο της ΔΑΟΚ) όπου προσδιορίζονται τα τρία (3) ζητούμενα στοιχεία της προϋπόθεσης περί προσδιορισμού (α) ενός κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος, καθώς και των γνώσεών του, (β) των ζώων που περιλαμβάνονται / θα περιληφθούν στην εγκατάσταση, (γ) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται. Δήλωση

       Για την έγκριση λειτουργίας: Δήλωση (σε ειδικό διακριτό έντυπο της ΔΑΟΚ) όπου προσδιορίζονται τα τρία (3) ζητούμενα στοιχεία της προϋπόθεσης περί προσδιορισμού (α) ενός κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος, καθώς και των γνώσεών του, (β) των ζώων που περιλαμβάνονται / θα περιληφθούν στην εγκατάσταση, (γ) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Για την έγκριση λειτουργίας: Για την απόδειξη της νομιμότητας του δηλωθέντος κτηνιάτρου απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δηλωθέντος κτηνιάτρου από το ΓΕΩΤΕΕ. Άδεια εργασίας

       Για την έγκριση λειτουργίας: Για την απόδειξη της νομιμότητας του δηλωθέντος κτηνιάτρου απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δηλωθέντος κτηνιάτρου από το ΓΕΩΤΕΕ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 5 Για την έγκριση λειτουργίας: Για την απόδειξη της νομιμότητας του δηλωθέντος κτηνιάτρου μπορεί να προσκομιστεί εναλλακτικά Υπεύθυνη Δήλωση του κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και την εποπτεία του ενδιαιτήματος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Για την έγκριση λειτουργίας: Για την απόδειξη της νομιμότητας του δηλωθέντος κτηνιάτρου μπορεί να προσκομιστεί εναλλακτικά Υπεύθυνη Δήλωση του κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και την εποπτεία του ενδιαιτήματος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 7320

      • 6 Για την έγκριση λειτουργίας: Για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και με το άρθρο 3 του π.δ. 463/1978, απαιτούνται (α) Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50, (β) Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Για την έγκριση λειτουργίας: Για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και με το άρθρο 3 του π.δ. 463/1978, απαιτούνται (α) Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50, (β) Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 7 Για την έγκριση λειτουργίας: Τέσσερα (4) αριθμημένα βιβλία προς θεώρηση (α) Βιβλίο επιθεωρήσεων, (β) Βιβλίο καταχώρισης διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, (γ) Βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, καταχωριζόμενων κατά είδος εμβολιασμού, (δ) Βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων. Βιβλία

       Για την έγκριση λειτουργίας: Τέσσερα (4) αριθμημένα βιβλία προς θεώρηση (α) Βιβλίο επιθεωρήσεων, (β) Βιβλίο καταχώρισης διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, (γ) Βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, καταχωριζόμενων κατά είδος εμβολιασμού, (δ) Βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9676

      • Νόμος 604 1977 163 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις και άδεια ιδρύσεως, άδεια λειτουργίας, διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας για κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και ενδιαιτήματα ζώων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100163

      • Νόμος 14 3170 2003 191 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως). Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Άδεια λειτουργίας). Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 του ν. 604/1977 (Διοικητική και ε-πιστημονική ευθύνη λειτουργίας). Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 του ν. 604/1977 (Υποχρεώσεις κτηνιάτρου).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100191

      • Νόμος 20 3399 2005 255 Α

       Περιγραφή Παράγραφος 14: Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100255

      • Νόμος 3955 2011 89 Α

       Περιγραφή Άρθρα 8- 14: Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100089

      • Νόμος 2 4338 2015 131 Α

       Περιγραφή Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 604/1977

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100131

      • Νόμος 93 4442 2016 145 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών - Άδεια λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων) (όπως προστέθηκε με τον ν.4711/2020). Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 604/1977 (Κωλύματα χορήγησης έγκρισης). Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 604/1977 (Μεταβίβαση σε τρίτους και μεταφορά ενδιαιτήματος ζώων, κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής). Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 604/1997 (Διοικητική και επιστη-μονική ευθύνη λειτουργίας). Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 604/1977 (Έλεγχος λειτουργίας- Κυρώσεις).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 326332 1978 524 Β

       Περιγραφή Περί του τύπου και του τρόπου έκδοσης άδειας ίδρυσης Κτηνιατρικών Κλινικών και Ενδιαιτημάτων Ζώων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780200524

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 323918 1978 491 Β

       Περιγραφή Απαιτούμενο παράβολο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Κτηνιατρικών Κλινικών και Ενδιαιτημάτων Ζώων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780200491

      • Προεδρικό Διάταγμα 463 1978 96 Α

       Περιγραφή Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων. Το Π.Δ. έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: • ν. 4338/2015 (ΦΕΚ Α 131) άρθρο 2 – Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του Π.Δ. 463/1978 • ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191), άρθρο 14 -Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 463/1978 (προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως ενδιαιτημάτων ζώων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100096

      • Προεδρικό Διάταγμα 184 1996 137 Α

       Περιγραφή Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα I του Παραρτήματος Γ του π.δ/τος 420/1993 (Α Ί79), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/ 65/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της 95/176/ ΕΟΚ Απόφασης της Επιτροπής. Το Π.Δ. έχει τροποποιηθεί από τα ακόλουθα: • Π.Δ. 19/2015 (ΦΕΚ Α 15), άρθρο 2 • Π.Δ. 115/2010 (ΦΕΚ Α 196), άρθρο 11 • Π.Δ. 245/2006 (ΦΕΚ Α 260), άρθρο 17

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100137

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155511 2011 1308 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201308

      • Νόμος 2 4711 2020 145 Α

       Περιγραφή Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΣΤ’ στον ν. 4442/2016 (Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών δραστηριοτήτων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 40 2021 100 Α

       Περιγραφή Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100100

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Για έγκριση ίδρυσης: Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος και συνοδευτικών δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας ίδρυσης από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Π.Ε. ή τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο φάκελος της αίτησης υποβάλλεται στο ΚΕΠ-ΕΚΕ ή στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, αυτός προωθείται στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Ναι Όχι


      • 4 Διενέργεια ελέγχου πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρχή που παραλαμβάνει το αίτημα διενεργεί έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και αποδίδει στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο φάκελος της αίτησης υποβάλλεται στο ΚΕΠ-ΕΚΕ ή στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, αυτός προωθείται στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση φακέλου στην Τριμελή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ μεριμνά για τη διαβίβαση του φακέλου στην Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 5 του ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4711/2020.

       Σημειώσεις Εντός 1 μηνός από την κατάθεση της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια αυτοψίας επί του ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η επιτροπή διενεργεί αυτοψία επί του ακινήτου και εξετάζει εάν αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 463/1978 και ιδίως του άρθρου 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 14 του ν. 3170/2003.

       Σημειώσεις Εντός 1 μηνός από την κατάθεση της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή γνωμοδοτεί, θετικά ή αρνητικά, και προωθεί τη γνωμοδότησή της στην αρμόδια ΔΑΟΚ

       Όχι Όχι


      • 8 Εισήγηση προς αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ, στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της επιτροπής, εισηγείται προς τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για την έκδοση της άδειας ίδρυσης. Στην περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση άδειας ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης εκδίδει την άδεια ίδρυσης και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια ΔΑΟΚ.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή άδειας ίδρυσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο την άδεια ίδρυσης

       Όχι Όχι


      • 11 Για έγκριση λειτουργίας: αναμονή ολοκλήρωσης εργασιών σχετικά με την εγκατάσταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ολοκληρώνει τις εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης

       Όχι Όχι


      • 12 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προς την αρμόδια ΔΑΟΚ αίτημα χορήγησης άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 13 Χορήγηση άδειας λειτουργίας και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής

       Όχι Όχι


      • 14 Παραλαβή δήλωσης έναρξης λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έναρξη λειτουργίας δηλώνεται, εντός δέκα ημερών, εγγράφως, στην αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.