Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενδιαιτημάτων Ζώων

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση55df3775-8e9c-4d3f-a61f-689fd559258a 850802

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6

  Κόστος

  15

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων τα οποία ασχολούνται με την φιλοξενία, τη φύλαξη αλλά και την προληπτική και θεραπευτική αγωγή των ζώων – αν αυτό απαιτηθεί. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Η διαδικασία (αρμοδιότητα) έχει μεταφερθεί πρόσφατα (2021) από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 7 του π.δ. 97/2017 (Α’ 138), στο υπό σύσταση Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Για την έγκριση ίδρυσης: Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Για την έγκριση Λειτουργίας: Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/ 03-05-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-02-2004).

     NACE

     • 1.62 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενδιαιτημάτων Ζώων

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

        Όχι Όχι

       • 3 Πολεοδομικές Για την έγκριση ίδρυσης: Απαιτείται ειδικό ανεξάρτητο κτήριο, εκτός σχεδίου πόλεως, σε απόσταση 100 τουλάχιστον μέτρων από την πλησιέστερη κατοικία ή άλλες εγκαταστάσεις και χώρους (παιδικούς σταθμούς, σχολεία, παιδικές χαρές, γήπεδα, κήπους, εκκλησίες, νοσοκομεία ή κλινικές άνω των 20 κλινών, χώρους κοινωνικών ή εκπολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών εν γένει συγκεντρώσεων). Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένους χώρους για τις απαιτούμενες λειτουργικότητες της εγκατάστασης, με προδιαγραφές που ορίζονται στο Π.Δ. 463/1978 και ιδίως στο Άρθρο 3 αυτού, καθώς και να πληροί τους υγειονομικούς όρους του άρθρου 4 του ίδιου Π.Δ.

        Όχι Όχι

       • 4 Διοικητικές Για την έγκριση λειτουργίας: Θα πρέπει να έχει προηγουμένως εκδοθεί η άδεια ίδρυσης

        Όχι Όχι

       • 5 Υγειονομικές Για την έγκριση λειτουργίας: Προσδιορισμός (α) ενός κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος, καθώς και των γνώσεών του, (β) των ζώων που περιλαμβάνονται / θα περιληφθούν στην εγκατάσταση, (γ) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται.

        Όχι Όχι

       • 6 Εργασιακές Για την έγκριση λειτουργίας: Νομιμότητα του δηλωθέντος κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος. Ο Κτηνίατρος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 463/1978.

        Όχι Όχι

       • 7 Πολεοδομικές Για την έγκριση λειτουργίας: Ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και με το άρθρο 3 του Π.Δ. 463/1978, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3170/2003.

        Όχι Όχι

       • 8 Διοικητικές Για την έγκριση λειτουργίας: Για την έκδοση άδειας λειτουργίας, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των ακολούθων τεσσάρων (4) αριθμημένων βιβλίων για θεώρηση (α) Βιβλίο επιθεωρήσεων, (β) Βιβλίο καταχώρησης διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, (γ) Βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, καταχωρούμενων κατά είδος εμβολιασμού, (δ) Βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων.

        Όχι Όχι

       • 1 Παράβολο υπέρ του Δημοσίου 15 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 1 Για την έγκριση ίδρυσης: Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την έγκριση ίδρυσης: Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Για την έγκριση λειτουργίας: Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης ενδιαιτήματος ζώων Άδεια

        Για την έγκριση λειτουργίας: Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης ενδιαιτήματος ζώων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Για την έγκριση λειτουργίας: Δήλωση (σε ειδικό διακριτό έντυπο της ΔΑΟΚ) όπου προσδιορίζονται τα τρία (3) ζητούμενα στοιχεία της προϋπόθεσης περί προσδιορισμού (α) ενός κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος, κα-θώς και των γνώσεών του, (β) των ζώων που περιλαμβάνονται / θα περιληφθούν στην εγκατάσταση, (γ)των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται. Δήλωση

        Για την έγκριση λειτουργίας: Δήλωση (σε ειδικό διακριτό έντυπο της ΔΑΟΚ) όπου προσδιορίζονται τα τρία (3) ζητούμενα στοιχεία της προϋπόθεσης περί προσδιορισμού (α) ενός κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος, κα-θώς και των γνώσεών του, (β) των ζώων που περιλαμβάνονται / θα περιληφθούν στην εγκατάσταση, (γ)των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Για την έγκριση λειτουργίας: Για την απόδειξη της νομιμότητας του δηλωθέντος κτηνιάτρου είτε (α) Υπεύθυνη Δήλωση του κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και την εποπτεία του ενδιαιτήματος, ειτε (β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δηλωθέντος κτηνιάτρου από το ΓΕΩΤΕΕ. Άδεια Εργασίας

        Για την έγκριση λειτουργίας: Για την απόδειξη της νομιμότητας του δηλωθέντος κτηνιάτρου είτε (α) Υπεύθυνη Δήλωση του κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και την εποπτεία του ενδιαιτήματος, ειτε (β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δηλωθέντος κτηνιάτρου από το ΓΕΩΤΕΕ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Για την έγκριση λειτουργίας: Για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και με το άρθρο 3 του Π.Δ. 463/1978, απαιτούνται (α) Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50, (β) Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την έγκριση λειτουργίας: Για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και με το άρθρο 3 του Π.Δ. 463/1978, απαιτούνται (α) Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50, (β) Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Για την έγκριση λειτουργίας: Τα αναφερόμενα αριθμημένα βιβλία στη σχετική προϋπόθεση (πχ. βιβλίο επιθεωρήσεων, βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων) Βιβλία

        Για την έγκριση λειτουργίας: Τα αναφερόμενα αριθμημένα βιβλία στη σχετική προϋπόθεση (πχ. βιβλίο επιθεωρήσεων, βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 604 1977 163 Α

        Περιγραφή Προϋποθέσεις και άδεια ιδρύσεως, άδεια λειτουργίας, διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας για κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και ενδιαιτήματα ζώων

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHit7hKgnQ3o3dtvSoClrL8Tq6rbLkT5HR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQE-PuXgvoLlR0kcY- vTXMWKGqPzPxOunZ4ajzTDg1i

       • Νόμος 14 3170 2003 191 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως). Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Άδεια λειτουργίας). Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 του ν. 604/1977 (Διοικητική και ε-πιστημονική ευθύνη λειτουργίας). Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 του ν. 604/1977 (Υποχρεώσεις κτηνιάτρου).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL87eRSME-Rrlx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQZYEF27DHx39mXrDUBsQoKljl8-2sYbIdKhrx5PIg2w

       • Νόμος 20 3399 2005 255 Α

        Περιγραφή Παράγραφος 14: Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8M3utSzAwpFh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuU1L1T ep0G6AsajIgkeNEEtgJXdvPy1YBAsWTbU29V-

       • Νόμος 3955 2011 89 Α

        Περιγραφή Άρθρα 8- 14: Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijD6B5F98kbbrCU33zPifJvIEoiBQCoGlw4qFV2vnSgc7

       • Νόμος 2 4338 2015 131 Α

        Περιγραφή Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 604/1977

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8L0XCZRk17YV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWfKPFQMuGo1UWxXOio Uo5nfWrYZxk4xb907ZySK1OO

       • Νόμος 93 4442 2016 145 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών - Άδεια λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων) (όπως προστέθηκε με τον ν.4711/2020). Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 604/1977 (Κωλύματα χορήγησης έγκρισης). Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 604/1977 (Μεταβίβαση σε τρίτους και μεταφορά ενδιαιτήματος ζώων, κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής). Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 604/1997 (Διοικητική και επιστη-μονική ευθύνη λειτουργίας). Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 604/1977 (Έλεγχος λειτουργίας- Κυρώσεις).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8zS83ZvoDVVR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYyTw7uBOnJmDpKz6KIHBKsJWjxKqPHe4FP9w9-Jqm4m

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 326332 1978 524 Β

        Περιγραφή Περί του τύπου και του τρόπου έκδοσης άδειας ίδρυσης Κτηνιατρικών Κλινικών και Ενδιαιτημάτων Ζώων

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFPP lPXvEuPndtvSoClrL8T9Cg22cIBXx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTRXWmVH6SsLi2nftUXUJljtp3qdXLBGmOzWXpZCEfgC

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 323918 1978 491 Β

        Περιγραφή Απαιτούμενο παράβολο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Κτηνιατρικών Κλινικών και Ενδιαιτημάτων Ζώων

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFPP lPXvEuPndtvSoClrL8W94P8Q45cUR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYs8SQbbeSqWfkdRHlneMPDxv7GVIGAzYnsIsmC3dS4t

       • Προεδρικό Διάταγμα 463 1978 96 Α

        Περιγραφή Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων. Το Π.Δ. έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: • ν. 4338/2015 (ΦΕΚ Α 131) άρθρο 2 – Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του Π.Δ. 463/1978 • ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191), άρθρο 14 -Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 463/1978 (προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως ενδιαιτημάτων ζώων)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFPP lPXvEuPndtvSoClrL8PT2mlaPXRibtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijBYPyYL6WchfoeNLUAFbjhPnfb4fqj5NxzEX7e9NMikb

       • Προεδρικό Διάταγμα 184 1996 137 Α

        Περιγραφή Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα I του Παραρτήματος Γ του π.δ/τος 420/1993 (Α Ί79), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/ 65/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της 95/176/ ΕΟΚ Απόφασης της Επιτροπής. Το Π.Δ. έχει τροποποιηθεί από τα ακόλουθα: • Π.Δ. 19/2015 (ΦΕΚ Α 15), άρθρο 2 • Π.Δ. 115/2010 (ΦΕΚ Α 196), άρθρο 11 • Π.Δ. 245/2006 (ΦΕΚ Α 260), άρθρο 17

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGW8w3YEhDyt3dtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYg1kPD-AldtQCdlNNf4d7IydTO8V5HVYG9tFiy QYhW

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155511 2011 1308 Β

        Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8t41p22kte0HuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtW0zq1tvx71Ew1qorgm-xIAzc6UL9r5DAG s7gqRodt1

       • Νόμος 2 4711 2020 145 Α

        Περιγραφή Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΣΤ’ στον ν. 4442/2016 (Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών δραστηριοτήτων)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-zFLpBf Zex5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufOZ6QYtaMWcI3knCX4CmeVAD6m7jI039cQVxT kn5z1

       • Προεδρικό Διάταγμα 1 40 2021 100 Α

        Περιγραφή Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qZcZTSsH80R5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXXP0lQ34WAP3YIax70U9qAl Ht72YkZwsX MH4OXVPV

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Για έγκριση ίδρυσης: Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή αιτήματος και συνοδευτικών δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας ίδρυσης από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Π.Ε. ή τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ.

        Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο φάκελος της αίτησης υποβάλλεται στο ΚΕΠ-ΕΚΕ ή στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, αυτός προωθείται στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Για έγκριση ίδρυσης: Διενέργεια ελέγχου πληρότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρχή που παραλαμβάνει το αίτημα διενεργεί έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και αποδίδει στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος.

        Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο φάκελος της αίτησης υποβάλλεται στο ΚΕΠ-ΕΚΕ ή στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, αυτός προωθείται στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

        Όχι Όχι


       • 5 Για έγκριση ίδρυσης: Διαβίβαση φακέλου στην Τριμελή Επιτροπή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ μεριμνά για τη διαβίβαση του φακέλου στην Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 5 του ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.4711/2020.

        Σημειώσεις εντός 1 μηνός από την κατάθεση της αίτησης

        Όχι Όχι


       • 6 Για έγκριση ίδρυσης: Διενέργεια αυτοψίας επί του ακινήτου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η επιτροπή διενεργεί αυτοψία επί του ακινήτου και εξετάζει εάν αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 463/1978 και ιδίως του άρθρου 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 14 του Ν. 3170/2003.

        Σημειώσεις εντός 1 μηνός από την κατάθεση της αίτησης

        Όχι Όχι


       • 7 Για έγκριση ίδρυσης: Γνωμοδότηση της αρμόδιας ΔΑΟΚ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η επιτροπή γνωμοδοτεί, θετικά ή αρνητικά, και προωθεί τη γνωμοδότησή της στην αρμόδια ΔΑΟΚ

        Όχι Όχι


       • 8 Για έγκριση ίδρυσης: Εισήγηση προς αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ, στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της επιτροπής, εισηγείται προς τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για την έκδοση της άδειας ίδρυσης. Στην περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Όχι


       • 9 Για έγκριση ίδρυσης: Έκδοση άδειας ιδρυσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης εκδίδει την άδεια ίδρυσης και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια ΔΑΟΚ.

        Όχι Όχι


       • 10 Για έγκριση ίδρυσης: Αποστολή άδειας ίδρυσης στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο την άδεια ίδρυσης

        Όχι Όχι


       • 11 Για έγκριση λειτουργίας: ολοκλήρωση εργασιών σχετικά με την εγκατάσταση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος, ολοκληρώνει τις εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης

        Όχι Όχι


       • 12 Για έγκριση λειτουργίας: Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει προς την αρμόδια ΔΑΟΚ αίτημα χορήγησης άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 13 Για έγκριση λειτουργίας: Χορήγηση άδειας λειτουργίας και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής

        Όχι Όχι


       • 14 Για έγκριση λειτουργίας: Δήλωση έναρξης λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η έναρξη λειτουργίας δηλώνεται, εντός δέκα ημερών, εγγράφως, στην αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.