Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Τεμαχισμού και Τυποποίησης Κρέατος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbc206220-8591-4014-8327-e640e9c82055 106469 Approval of Establishment of Laboratories for Meat Slicing and Standardization, as well as for Meat Preparations from Ungulates and Poultry

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) / Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών / Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση εγκατάστασης εργαστηρίων τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος καθώς και παρασκευασμάτων κρέατος οπληφόρων ζώων και πουλερικών.

Τα ιδρυόμενα εργαστήρια τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος αποτελούν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τον τεμαχισμό του κρέατος, την αποστέωση, την τυποποίηση κρέατος, τη συσκευασία κρέατος, την παραγωγή κιμά, την παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος και κατάψυξη αυτών.

Σημειώνεται ότι απαιτείται άλλος κωδικός αριθμός για το κρέας οπληφόρων και άλλος για το κρέας πουλερικών. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) / Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών / Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση με τα εξής στοιχεία:

- το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου και το ΑΦΜ του φυσικού ή του νομικού προσώπου - το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, εάν υπάρχει - τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας,

- τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (Α 44).

    NACE

    • 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωστοποίηση Λειτουργίας Εργαστηρίων Τεμαχισμού και Τυποποίησης Κρέατος καθώς και Παρασκευασμάτων Κρέατος Οπληφόρων Ζώων και Πουλερικών

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Εγκατάστασης Εργαστηρίων Τεμαχισμού και Τυποποίησης Κρέατος καθώς και Παρασκευασμάτων Κρέατος Οπληφόρων Ζώων και Πουλερικών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκεκριμένων Σφαγείων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σχετικά με την κατασκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμό σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι

      • 1 Γενικό σχεδιάγραμμα, κάτοψη εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και του βασικού εξοπλισμού Κάτοψη

       Γενικό σχεδιάγραμμα, κάτοψη εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και του βασικού εξοπλισμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 2 Ακριβής περιγραφή δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων Έκθεση

       Ακριβής περιγραφή δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της επιχείρησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της επιχείρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Τα στοιχεία που βρίσκονται καταχωρισμένα στο ΓΕΜΗ αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9338

      • Υπουργική Απόφαση 32790/392/Φ.15 2017 1061 Β

       Περιγραφή Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και προτυποποίηση των διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας. Η ΚΥΑ τροποποιήθηκε ως ακολούθως: ΥΑ οικ. 5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ Β 60), Άρθρο 2 -Αντικατάσταση περίπτωσης βγ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 32790/2017 (αντικατάσταση της διάταξης για το δικαιολογητικό της κάτοψης που πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στον φάκελο εγκατάστασης κατά τη διάρκεια λειτουργίας).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201061

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155511 2011 1308 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201308

      • Προεδρικό Διάταγμα 79 2007 95 Α

       Περιγραφή Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. ή π.δ.) περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις, την εφαρμογή ευρωπαϊκών Κανονισμών, καθώς και τη διαδικασία για την έγκριση των εν λόγω εγκαταστάσεων. Το ΠΔ τροποποιήθηκε ως ακολούθως: Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α 218), Άρθρο 16 -Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 79/2007 (ορισμοί) - Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 (Κτηνιατρικές Αρχές) - Τροποποίηση του άρθρου 12 του Π.Δ. 79/2007 (Επίσημοι Έλεγχοι) Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74), Άρθρο 122 – Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 (Κτηνιατρικές Αρχές) - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Π.Δ. 79/2007 (Καταχώριση Εγκα-ταστάσεων) - Τροποποίηση του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2007 (Έγκριση Εγκατα-στάσεων) Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32), Άρθρο 64 παρ.11 -Κατάργηση άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2007 (Αναστολή-Ανάκληση έγκρισης) - Κατάργηση άρθρου 13 του Π.Δ. 79/2007 (Διαδικασίες επιβολής μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης) - Κατάργηση άρθρου 29 του Π.Δ. 79/2007 (Κυρώσεις) Ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α 89), Άρθρο 11 -Μεταφορά αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 από τον ΕΦΕΤ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

      • Υπουργική Απόφαση 15523 2006 1187 Β

       Περιγραφή Η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) περιλαμβάνει αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, προβλέπει τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία και τις αρμοδιότητες έγκρισης για την εν λόγω διαδικασία. Η ΥΑ τροποποιήθηκε ως ακολούθως: Υ.Α. 1288/2017 (ΦΕΚ Β 1763), Άρθρο 1 -Τροποποίηση άρθρου 2 της Υ.Α. 15523/2006 (Κεντρικές αρμόδιες αρχές) - Κατάργηση άρθρου 4 της Υ.Α. 15523/2006 (Άδειες λειτουργίας) - Αντικατάσταση άρθρου 5 της Υ.Α. 15523/2006 (Καταχώριση Εγκα-ταστάσεων) - Αντικατάσταση άρθρου 6 της Υ.Α. 15523/2006 (Έγκριση Εγκατα-στάσεων) - Αντικατάσταση άρθρου 7 της Υ.Α. 15523/2006 (Έγκριση υπό όρους) - Αντικατάσταση άρθρου 8 της 15523/2006 (Μεταβολές)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201187

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178 2002

       Περιγραφή Για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0178-20210327&qid=1619530462399&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 852 2004

       Περιγραφή Για την υγιεινή των τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1619530256627&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 853 2004

       Περιγραφή Για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&qid=1619530314614&from=EL

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για έγκριση της εγκατάστασης συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ΔΑΟΚ ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και των υποβληθέντων στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 5 Ελλιπή στοιχεία - ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ελλιπή συντάσσεται και αποστέλλεται από την ΔΑΟΚ στον ενδιαφερόμενο σχετική επιστολή και τίθεται προθεσμία δέκα (10) ημερών για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που εκκρεμούν. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη τότε η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Ναι


      • 6 Πλήρη στοιχεία - Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη ή οι ελλείψεις έχουν καλυφθεί, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος από κλιμάκιο δύο κτηνιάτρων της ΔΑΟΚ για την διαπίστωση τήρησης των απαιτήσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Σύνταξη εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το κλιμάκιο της ΔΑΟΚ συντάσσει σχετική εισήγηση για έγκριση ή μη της εγκατάστασης και την προωθεί στον Προϊστάμενο της ΔΑΟΚ.

       Όχι Όχι


      • 8 Αρνητική εισήγηση - ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περιπτώσεις αρνητικής εισήγησης, τότε ο/η Προϊστάμενος/η ΔΑΟΚ απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνεται αμελλητί ο ενδιαφερόμενος για τους λόγους απόρριψης.

       Ναι Ναι


      • 9 Θετική εισήγηση - διαβίβαση στον ΕΦΕΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περιπτώσεις θετικής εισήγησης, ο Προϊστάμενος της ΔΑΟΚ τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΦΕΤ, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

       Ναι Όχι


      • 10 Σύνταξη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΦΕΤ λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση του κλιμακίου, τα συμπληρωμένα έντυπα ελέγχου και τα αποτελέσματα νέου ελέγχου από τις Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ (σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητος νέος έλεγχος), συντάσσει σχετική απόφαση την οποία προωθεί για υπογραφή στον Γενικό Διευθυντή του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις 1.Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Πρόεδρος ΕΦΕΤ 2.Έγκριση υπό όρους: εάν πληρούνται οι απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού σύμφωνα με τον ΕΚ 854/2004 (άρθρο 3) και το άρθρο 7 της ΥΑ 1288/2017 (αλλά όχι το σύνολο των προϋποθέσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας) δύναται να χορηγηθεί έγκριση υπό όρους. Σε αυτήν την περίπτωση σε νέα επιτόπια επίσκεψη εντός τριών μηνών διαπιστώνεται εάν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή από Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Γενικός Διευθυντής υπογράφει το έντυπο της απόφασης και το προωθεί στον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις 1.Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Πρόεδρος ΕΦΕΤ 2.Έγκριση υπό όρους: εάν πληρούνται οι απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού σύμφωνα με τον ΕΚ 854/2004 (άρθρο 3) και το άρθρο 7 της ΥΑ 1288/2017 (αλλά όχι το σύνολο των προϋποθέσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας) δύναται να χορηγηθεί έγκριση υπό όρους. Σε αυτήν την περίπτωση σε νέα επιτόπια επίσκεψη εντός τριών μηνών διαπιστώνεται εάν πληρούται το σύνολο των προ-ϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης.

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή από τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος υπογράφει για ένα εκ των κατωτέρω αποτελεσμάτων: - Τη χορήγηση του αριθμού έγκρισης της εγκατάστασης - Την έγκριση υπό όρους - Την απόρριψη της έγκρισης

       Σημειώσεις 1.Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Πρόεδρος ΕΦΕΤ 2.Έγκριση υπό όρους: εάν πληρούνται οι απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού σύμφωνα με τον ΕΚ 854/2004 (άρθρο 3) και το άρθρο 7 της ΥΑ 1288/2017 (αλλά όχι το σύνολο των προϋποθέσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας) δύναται να χορηγηθεί έγκριση υπό όρους. Σε αυτήν την περίπτωση σε νέα επιτόπια επίσκεψη εντός τριών μηνών διαπιστώνεται εάν πληρούται το σύνολο των προ-ϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης.

       Όχι Όχι


      • 13 Ενημέρωση μητρώου και κοινοποίηση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση έγκρισης, πραγματοποιείται καταχώριση στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων και η απόφαση κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ, της ΔΑΟΚ και τον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις 1. Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Δ/νση Ασφάλειας Τροφίμων, ΕΦΕΤ 2. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρείται ενιαίος εθνικός διαδικτυακός τόπος δημοσίευσης των καταλόγων των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της χώρας, όπου κάθε υπόχρεη αρμόδια αρχή ενημερώνει σε τακτική βάση για κάθε επερχόμενη μεταβολή, σύμφωνα με το πεδίο αρμοδιότητάς της 3. Μετά την έγκριση της εγκατάστασης ακολουθεί ανεξάρτητη διαδικασία γνωστοποίησης της λειτουργίας της επιχείρησης η οποία υλοποιείται μέσω του notifybyssiness.gr.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.