Άδεια Ανατροφής Τέκνου σε Αναπληρώτριες Εκπαιδευτικούς και Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0be6fec1-a0de-43b4-8966-d86c5c66595b 834908

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας έως 3 μηνών και 15 ημερών, στις φυσικές, θετές ή ανάδοχες μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

105 ημέρες

Παρατηρήσεις

Η άδεια ανατροφής των 3 μηνών και 15 ημερών χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας

μητρότητας (άδεια λοχείας). Ο χρόνος λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί, λήγει δε, σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της σύμβασης της εκπαιδευτικού. Στην περίπτωση θετής ή ανάδοχης μητέρας τέκνου έως 6 ετών, η άδεια χορηγείται αμέσως μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής αντίστοιχα. Το χρονικό διάστημα της εν λόγω άδειας, λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας σύνταξης, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Εάν η αναπληρώτρια έχει σύζυγο υπάλληλο που δικαιούται εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, θα πρέπει ο χρόνος της άδειας των 3 μηνών και 15 ημερών αφενός να μην συμπίπτει με το χρόνο της άδειας ανατροφής του συζύγου της, αφετέρου να αφαιρείται από το συνολικό χρόνο της άδειας

ανατροφής του συζύγου της.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για χορήγηση της άδειας.

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται το χρονικό διάστημα της άδειας. Στην περίπτωση που η άδεια λοχείας λήγει κατά τους θερινούς μήνες, η αναπληρώτρια δικαιούται άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές, αφού πρώτα προσληφθεί και αναλάβει υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών και 15 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας,

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση ή αίτηση επανεξέτασης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια Ανατροφής Τέκνου 3 Μηνών και 15 Ημερών, στις Αναπληρώτριες Εκπαιδευτικούς και Μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Άδειας Ανατροφής Τέκνου 3 Μηνών και 15 Ημερών στις Αναπληρώτριες Εκπαιδευτικούς και Μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Η μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. θα πρέπει να μην έχει κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδομάδα, λόγω τέκνου ηλικίας έως δύο ετών.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Ο σύζυγος της αιτούσας δεν θα πρέπει να κάνει παράλληλη χρήση αντίστοιχης διευκόλυνσης (π.χ. εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου).

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι ο σύζυγος δεν κάνει παράλληλη χρήση αντίστοιχης διευκόλυνσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 26 4599 2019 40 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40 Α) τροποποιούν την παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), δίνoντας τη δυνατότητα να λαμβάνουν οι μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. άδεια ανατροφής τέκνου μετ’ αποδοχών διάρκειας έως 3 μηνών και 15 ημερών, αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100040

      • Εγκύκλιος 38287/Ε3 2019

       Περιγραφή Γνωστοποίηση της δημοσίευσης του ν. 4599/2019 και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. η οποία προβλέπεται στο άρθρο 26 του ν. 4599/2019.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%98%CE%A14653%CE%A0%CE%A3-%CE%A9%CE%926?inline=true

       ΑΔΑ Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6

      • 1 Πρωτοκόλληση της αίτησης στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών και πληρότητας προϋποθέσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση χορήγησης της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώριση της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα myschool από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.