Άδεια Εμπόρου Νεότερων Κινητών Μνημείων και Καταστημάτων Εμπορίας Νεότερων Κινητών Μνημείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση792fa3e4-94bf-447e-ab72-9a097c103f6b 808323 Licence of a Dealer of Modern Movable Monuments and Shops Marketing Modern Movable Monuments

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Αφορά στη χορήγηση άδειας για την έναρξη δραστηριότητας του εμπόρου νεότερων κινητών μνημείων και καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    


    NACE

    • 47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Εμπόρου Νεότερων Κινητών Μνημείων και Καταστημάτων Εμπορίας Νεότερων Κινητών Μνημείων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,


      • 1 Προϋπηρεσίας Ο αιτών να έχει διετή επαγγελματική εμπειρία σε κατάστημα εμπόρου νεότερων κινητών μνημείων ή να κατέχει πτυχίο ιστορίας της τέχνης ή να είναι επιστήμονας επαγγελματίας συναφών μουσείων υπό τον όρο ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημέρα διακοπής άσκησης του επαγγέλματος.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Ο αιτών να διαθέτει κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης, που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 4 της ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ//34668/11-4-2008 Υ.Α. (Β 669). Συγκεκριμένα, το κατάστημα και οι χώροι αποθήκευσης: (α) να έχουν συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 50 τ.μ., (β) να έχουν ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος, τουλάχιστον 2,50 μέτρα, (γ) να έχουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας (συναγερμό κτλ.), (δ) να έχουν εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυροπροστασίας σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, (ε) να έχουν κατάλληλα επαρκή μέσα φωτισμού και κλιματισμού και να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής διατήρησης και ασφάλειας των κινητών μνημείων, (στ) το κατάστημα εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων και οι αποθήκες του να μη στεγάζονται σε υπόγειο χώρο, (ζ) να είναι εξασφαλισμένη η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους χώρους του καταστήματος.

       Όχι Όχι

      • 3 Γεωγραφικές Το κατάστημα και οι αποθήκες πρέπει να βρίσκονται σε πόλεις, όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού αρμόδιες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις νησιωτικές περιοχές καταστήματα νεότερων μνημείων ιδρύονται μόνο σε έδρες Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Ο αιτών να μην έχει αναγνωρισθεί ως Συλλέκτης μνημείων και να μην ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση εργοδότη εμπόρου νεότερων κινητών μνημείων και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή πτυχίο ιστορίας της τέχνης. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαίωση εργοδότη εμπόρου νεότερων κινητών μνημείων και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή πτυχίο ιστορίας της τέχνης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την περίπτωση επιστήμονα επαγγελματία συναφών μουσείων δεν διευκρινίζονται στη Νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και σε περίπτωση νομικού προσώπου των διοικούντων ή των μελών διοίκησης αυτού. Η υπεύθυνη δήλωση αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος: (α) δεν έχει αναγνωριστεί ως συλλέκτης μνημείων, δεν ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων, (β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, (γ) δεν ασκεί στο ίδιο κατάστημα εμπορία εκμαγείων, απεικονίσεων και αντιγράφων πολιτιστικών αγαθών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και σε περίπτωση νομικού προσώπου των διοικούντων ή των μελών διοίκησης αυτού. Η υπεύθυνη δήλωση αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος: (α) δεν έχει αναγνωριστεί ως συλλέκτης μνημείων, δεν ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων, (β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, (γ) δεν ασκεί στο ίδιο κατάστημα εμπορία εκμαγείων, απεικονίσεων και αντιγράφων πολιτιστικών αγαθών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία εφόσον εκδίδεται από τις ημεδαπές αρχές ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 ΦΕΚ 1551/Β/23-10-2006.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Τίτλος κτήσης ή παραχώρησης του ακινήτου όπου θα στεγάζεται το κατάστημα. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλος κτήσης ή παραχώρησης του ακινήτου όπου θα στεγάζεται το κατάστημα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 5 Μισθωτήριο συμβόλαιο όπου θα στεγάζεται το κατάστημα. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Μισθωτήριο συμβόλαιο όπου θα στεγάζεται το κατάστημα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/polites/eisodima/misthotiria-akiniton

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8972

      • 6 Σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολυκατοικία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση καταστήματος. Κανονισμός λειτουργίας

       Σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολυκατοικία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση καταστήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 5658

      • 7 Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου και των αποθηκών κλίμακας 1/50 σε δύο (2) αντίγραφα θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 4 της ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/43668/16.4.2008. Κάτοψη

       Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου και των αποθηκών κλίμακας 1/50 σε δύο (2) αντίγραφα θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 4 της ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/43668/16.4.2008.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι χώροι του καταστήματος εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων εφόσον από άλλες διατάξεις δεν επιβάλλονται αυστηρότερες προϋποθέσεις πρέπει: (α) να έχουν συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 50 τ.μ., (β) να έχουν ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος, τουλάχιστον 2,50 μέτρα, (γ) να έχουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας (συναγερμό κτλ.), (δ) να έχουν εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυροπροστασίας σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, (ε) να έχουν κατάλληλα επαρκή μέσα φωτισμού και κλιματισμού και να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής διατήρησης και ασφάλειας των κινητών μνημείων, (στ) το κατάστημα εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων και οι αποθήκες του να μη στεγάζονται σε υπόγειο χώρο, (ζ) να είναι εξασφαλισμένη η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους χώρους του καταστήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 8 Ονομαστική κατάσταση του τυχόν υπάρχοντος προσωπικού. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Ονομαστική κατάσταση του τυχόν υπάρχοντος προσωπικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 9 Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας, με όλες τις τροποποιήσεις του ή το ΦΕΚ όπου αυτό έχει δημοσιευθεί, καθώς και έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας, με όλες τις τροποποιήσεις του ή το ΦΕΚ όπου αυτό έχει δημοσιευθεί, καθώς και έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Νόμος 1 4152 2013 107 Α

       Περιγραφή Υποπαράγραφος Ε7: «Επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού)», παρ. 1 και 4. (διατήρηση περιορισμών για επι-τακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100107

      • Νόμος 2,3 3919 2011 32 Α

       Περιγραφή Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων / Άρθρα 2 και 3: Κατάργηση της απαίτησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100032

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/31106/587 2011 796 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης εμπόρου νεοτέρων κινητών μνημείων και καταστημάτων εμπορίας νεοτέρων κινητών μνημείων μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ-ΚΕΠ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200796

      • Υπουργική Απόφαση ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668 2008 669 Β

       Περιγραφή Καταλληλότητα και λειτουργία αρχαιοπωλείων ή καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200669

      • Νόμος 32 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωμένης της τυποποιημένης αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων, ή σε περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, ή στα ΚΕΠ – ΕΠΕ. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης στα ΚΕΠ ή σε περιφερειακή υπηρεσία, έλεγχος από τον υπάλληλο υποδοχής της πληρότητας των δικαιολογητικών και διαβίβαση του φακέλου στη Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠΠΟΑ.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ηλεκτρονική υποβολή από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωμένης της τυποποιημένης αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης και έλεγχος από τον υπάλληλο υποδοχής της πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης στα ΚΕΠ ή σε περιφερειακή υπηρεσία, έλεγχος από τον υπάλληλο υποδοχής της πληρότητας των δικαιολογητικών και διαβίβαση του φακέλου στη Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠΠΟΑ.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος ορθότητας των δικαιολογητικών και διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος ορθότητας των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων και διενέργεια αυτοψίας σε κατάστημα – αποθήκες.

       Όχι Όχι


      • 6 Προετοιμασία εισήγησης από τη Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προετοιμασία εισήγησης από τη ΔΙΝΕΠΟΚ και παραπομπή στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

       Όχι Όχι


      • 7 Εξέταση εισήγησης από το ΚΣΝΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Εξέταση του θέματος σε συνεδρίαση του ΚΣΝΜ, σύνταξη γνωμοδότησης από τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, επεξεργασία σχεδίου Απόφασης από τη ΔΙΝΕΠΟΚ. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, σύνταξη και αποστολή στον ενδιαφερόμενο εγγράφου για την απόρριψη του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή Aπόφασης και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή της Απόφασης από την ιεραρχία του ΥΠΠΟΑ με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.