Άδεια Εργασίας Προσωπικού Καταστημάτων Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών και Κέντρων Διασκέδασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7c2493df-8260-4384-b385-1e06f92e41e2 100201

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4 + (
1
)

Κόστος

2,04 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας εργασίας προσωπικού σε καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, αλλά και προσωπικού που εργάζεται με οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήματα των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται και τεχνικά παίγνια. Τη συγκεκριμένη άδεια εργασίας απαιτείται να κατέχουν και οι παρέχοντες μη εξαρτημένη εργασία, εφόσον η απασχόλησή τους συνδέεται με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών καταστήματος, από τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διάρκεια ισχύος της διοικητικής πράξεως είναι απεριόριστη. Για τους αλλοδαπούς, ισχύει όσο και η άδεια παραμονής της εργασίας τους στην ημεδαπή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης αδείας εργασίας σε καταστήματα.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Εργασίας Προσωπικού Καταστημάτων Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών και Κέντρων Διασκέδασης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για εγκλήματα κατά της ζωής ή σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση, για αδικήματα που αφορούν τα ήθη γενικά, για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλου και για το νόμο περί ναρκωτικών. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν αν παρήλθε πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή τη με χάρη άφεση αυτής, εκτός αν η χάρη απονεμήθηκε με άρση των συνεπειών.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Όσοι απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια ή ανανέωση άδειας(έκδοση από ΕΛΑΣ) 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6193

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου για Έλληνες πολίτες και Διαβατηρίου ή ταυτότητα και νομιμοποιητικών εγγράφων για Ευρωπαίους πολίτες και αλλοδαπούς. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου για Έλληνες πολίτες και Διαβατηρίου ή ταυτότητα και νομιμοποιητικών εγγράφων για Ευρωπαίους πολίτες και αλλοδαπούς.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδεια Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθένειας. Για πολίτες της ΕΕ: φωτοαντίγραφο δελτίο ταυτότητας ή Διαβατήριο. Για πολίτες τρίτων χωρών: φωτοαντίγραφο Διαβατήριο σε ισχύ και έγγραφα για την νόμιμη είσοδο, διαμονή και εργασία στη χώρα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 3 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Φωτογραφία

       Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 4 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσβαση των δημοσίων υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Ποινικού Μητρώου μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 5 Αποδεικτικό πληρωμής/παράβολο 2,04€ Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής/παράβολο 2,04€

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία - Κατηγορία Παραβόλου: Άδειες (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ).- Τύπος Παραβόλου: κωδικός "6193" Άδεια ή ανανέωση άδειας (Έκδοση από ΕΛ.ΑΣ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 180 1979 46 Α

       Περιγραφή Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100046

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 36 1994 26 Α

       Περιγραφή Μέτρα προστασίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 282 1998 202 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100202

      • Προεδρικό Διάταγμα 264 2003 237 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100237

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Ε/941/17-1-03 2003 54 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200054

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7011/10/60-κε/04 2004 1883 Β

       Περιγραφή Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201883

      • Υπουργική Απόφαση 1 Υ1γ/ΓΠ/οικ.35797/12 2012 1199 Β

       Περιγραφή Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201199

      • Υπουργική Απόφαση Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829/17 2017 2161 Β

       Περιγραφή Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202161

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του αρμόδιου Τμήματος παραλαμβάνει την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή σε ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια Αρχή αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Υπάλληλος ελέγχει αν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας.

       Σημειώσεις Εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ο αρμόδιος Υπάλληλος συντάσσει σχέδιο της άδειας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση της άδειας εργασίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Επίδοση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επιδίδει την άδεια στον ενδιαφερόμενο με σχετικό αποδεικτικό, αφού δεσμεύσει το e-παράβολο "Άδεια ή ανανέωση άδειας (έκδοση από ΕΛΑΣ)" ύψους 2,04€.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.