Άδεια Καλλιέργειας Βιομηχανικής Κάνναβης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση37987896-d46f-4128-be32-d6f99cdf28b0 992076

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα αγροτικής ανάπτυξης & ελέγχων (ΤΑΑΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης (THC < 0.2%) από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου (ΤΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), βάσει της περιοχής που βρίσκεται το αγροτεμάχιο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η καλλιέργεια. Απευθύνεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήματα αγροτικής ανάπτυξης & ελέγχων (ΤΑΑΕ)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας καλλιέργειας υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους έως και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Η προθεσμία αυτή ισχύει για όλες τις καλλιέργειες ανά έτος συμπεριλαμβανομένης και της επίσπορης. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας καλλιέργειας, υποβάλλεται στο οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων. Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ) αποτελούν δομές των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου. Η άδεια δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται. Στην περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, η άδεια κληρονομείται από τους νόμιμους κληρονόμους, στο πρόσωπο των οποίων πρέπει να συντρέχουν ατομικά στον καθένα οι προϋποθέσεις της μη καταδίκης για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών και της μη αμετάκλητης καταδίκης σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, καθώς και η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 6 της ΚΥΑ 1033/364487/Β΄/6021/31-12-2020. Σε διαφορετική περίπτωση ανακαλείται η άδεια για το πρόσωπο που δεν πληρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και ενημερώνεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τελευταία ενημέρωση

05/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση άδειας καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης.

Σημειώσεις

Με την αίτηση υποβάλλονται όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να την προμηθεύεται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων). Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του παραρτήματος Ι της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 1033/364487/Β΄/6021/31-12-2020. Η αίτηση δύναται να συνοδεύεται και από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ως προς το αληθές των δηλούμενων στην αίτηση και της ενημέρωσης των υποχρεώσεων του καλλιεργητή σύμφωνα με το Άρθρο 6 της ανωτέρω ΚΥΑ, κατόπιν απαίτησης της αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Άδειας Καλλιέργειας Ποικιλιών Βιομηχανικής Κάνναβης

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Καλλιέργειας Ποικιλιών Βιομηχανικής Κάνναβης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Καλλιεργητών Βιομηχανικής Κάνναβης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Σύναψη Σύμβασης με μεταποιητική /εμπορική επιχείρηση ή άδεια ή γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδος σε περίπτωση που μεταποιεί ο ίδιος.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Tο αγροτεμάχιο/α να είναι καταχωρημένο στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

       Σύνδεσμος https://www.opekepe.gr/el/

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να εξαφαλίζεται η νόμιμη άρδευση του αγροτεμαχίου/ων.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Oι ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης (THC < 0.2%) να είναι εγγεγραμμένες στον Ευρωπαϊκό κοινό κάταλογο ποικιλιών.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Στην περίπτωση νομικού πρόσωπου που αιτείται και έχει έδρα στην αλλοδαπή υποχρεούται να δηλώσει φορολογικό εκπρόσωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ή να έχουν έδρα στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 7 Δικαστικές Να μην υπάρχει καταδίκη του αιτούντος για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών (ν. 4139/2013) ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος

       Όχι Όχι

      • 1 Σύμβαση αγοραπωλησίας με μεταποιητικές/εμπορικές επιχειρήσεις βιομηχανικής κάνναβης Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Σύμβαση αγοραπωλησίας με μεταποιητικές/εμπορικές επιχειρήσεις βιομηχανικής κάνναβης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η σύμβαση αγοραπωλησίας υποβάλλεται από τον αιτούντα σύμφωνα με το παράρτημα V της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 1033/364487/Β΄/6021/31-12-2020. Αφορά σε σύναψη σύμβασης με μεταποιητικές/εμπορικές επιχειρήσεις βιομηχανικής κάνναβης, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα, έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και τηρούν τις υποχρεώσεις του άρθρου 7 της ως άνω ΚΥΑ. Για την εξακρίβωση των υποχρεώσεων του άρθρου 7, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκομίσει μαζί με τη Σύμβαση και άδεια λειτουργίας της μονάδας ή ισοδύναμο αποδειτικό νόμιμης λειτουργίας της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 2 Αίτηση παράτασης προθεσμίας προσκόμισης της Σύμβασης. Αίτηση

       Αίτηση παράτασης προθεσμίας προσκόμισης της Σύμβασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση μη ύπαρξης Σύμβασης κατά την υποβολή της αίτησης, υποβάλλεται αίτηση για παράταση προθεσμίας προσκόμισής της μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την κύρια καλλιέργεια. Εάν δεν πραγματοποιηθεί υποβολή της σύμβασης μέχρι και την ως άνω προθεσμία, η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται, δεν επιτρέπεται η εμπορία και ο αιτών υποχρεούται να προβεί στην καταστροφή του παραχθέντος προϊόντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6009

      • 3 Άδεια ή γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας και υπεύθυνη δήλωση. Άδεια λειτουργίας

       Άδεια ή γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας και υπεύθυνη δήλωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο καλλιεργητής μεταποιεί ο ίδιος το προϊόν του, υποβάλλει άδεια ή γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας και υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης των απαιτήσεων των άρθρων 6 και 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 1033/364487/Β΄/6021/31-12-2020.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1032

      • 4 Γεωγραφικές συντεταγμένες ΧΨ και 13ψήφιος κωδικός έκτασης με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Γεωγραφικές συντεταγμένες ΧΨ και 13ψήφιος κωδικός έκτασης με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει, και συγκεκριμένα με βάση το σύστημα που καταχωρίζεται για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (γεωγραφικές συντεταγμένες ΧΨ και 13ψήφιος κωδικός έκτασης με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), είτε πρόκειται για υπαίθρια είτε για θερμοκηπιακή καλλιέργεια

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 5 Άδεια χρήσης νερού. Άδεια χρήσης

       Άδεια χρήσης νερού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 146896/17.10.2014 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2878)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9848

      • 6 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, το αντίγραφο ποινικού μητρώου προσκομίζεται ως εξής: αα) για τις ανώνυμες εταιρίες για το σύνολο των μελών του ΔΣ, ββ) για ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρία ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία για το σύνολο των εταίρων, γγ) για κοινοπραξία χωρίς νομική προσωπικότητα για το σύνολο των κοινοπρακτούντων μελών. Σε κάθε περίπτωση, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαχείριση ή διοίκηση των αιτούντων νομικών προσώπων, ιθαγένειας χώρας εκτός Ελλάδας, προσκομίζουν με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας αντίγραφο ποινικού μητρώου της χώρας μόνιμης κατοικίας επίσημα μεταφρασμένο (apostille)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 7 Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν το νομικό πρόσωπο που αιτείται έχει έδρα στην αλλοδαπή υποχρεούται να δηλώσει φορολογικό εκπρόσωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. οφείλουν να κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ή να έχουν έδρα στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που προβλέπεται στην νομοθεσία περί ναρκωτικών και ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που προβλέπεται στην νομοθεσία περί ναρκωτικών και ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η Υπεύθυνη Δήλωση του ν. ν. 1599/86 προσκομίζεται ως εξής: αα) για τις ανώνυμες εταιρίες για το σύνολο των μελών του ΔΣ, ββ) για ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρία ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία για το σύνολο των εταίρων, γγ) για κοινοπραξία χωρίς νομική προσωπικότητα για το σύνολο των κοινοπρακτούντων μελών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1033/364487 2020 6021 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347 της 20.12.2013, σ. 608), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 639/2014 της Επιτροπής (L 181 της 20.6.2014, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014 της Επιτροπής (L 227 της 31.7.2014, σ. 69), σχετικά με τη χορήγηση βασικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια κάνναβης, καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200206021

      • Νόμος 1, παρ. 3 4139 2013 74 Α

       Περιγραφή Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100074

      • Νόμος 7 4691 2020 108 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1307 2013

       Περιγραφή Θέσπιση κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 608).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R1307

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 639 2014

       Περιγραφή Εξουσιοδοτικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού (EE L 181 της 20.6.2014, σ. 1)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=639%2F2014&lang=en&type=quick&qid=1622025274061

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 809 2014

       Περιγραφή Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (EE L 227 της 31.7.2014, σ. 69).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0809

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το έντυπο της αίτησης από την Αδειοδοτούσα Αρχή. Στην αίτηση δηλώνεται η τοποθεσία του/των καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων και η έκταση τους, οι ποικιλίες, το είδος καλλιέργειας (επίσπορη, θερμοκηπιακή ή όχι), ο αριθμός καλλιεργειών και ο σκοπός της καλλιέργειας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα I, Παράρτημα I, της ΚΥΑ 1033/364487/Β΄/6021/31-12-2020.

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας υποβάλλονται από 1η Ιανουαρίου κάθε έτους έως και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Η προθεσμία αυτή ισχύει για όλες τις καλλιέργειες ανά έτος συμπεριλαμβανομένης και της επίσπορης. Οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται από την Αδειοδοτούσα Αρχή που είναι τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών. Η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για κάθε αιτούντα. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού, ενημερώνεται ο αιτών ο οποίος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ενημέρωσή του οφείλει να προσκομίσει τα ελλειπόντα δικαιολογητικά, διαφορετικά η αίτησή του απορρίπτεται.

       Σημειώσεις Αδειοδοτούσα Αρχή είναι τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ)

       Όχι Όχι


      • 3 Προσκόμιση ελλειπόντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού, ενημερώνεται ο αιτών, ο οποίος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ενημέρωσή του οφείλει να προσκομίσει τα ελλειπόντα δικαιολογητικά, διαφορετικά η αίτησή του απορρίπτεται.

       Σημειώσεις Αδειοδοτούσα Αρχή είναι τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ)

       Όχι Όχι


      • 4 Μη προσκόμιση ελλειπόντων δικαιολογητικών - Απόρριψη αιτήματος


       Περιγραφή Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού, ενημερώνεται ο αιτών, ο οποίος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ενημέρωσή του αν δεν προσκομίσει τα ελλειπόντα δικαιολογητικά, η αίτησή του απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 5 Αξιολόγηση του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί την άδεια καλλιέργειας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον τηρείται η πληρότητα των δικαιολογητικών ή απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερόμενου με αιτιολόγηση.

       Σημειώσεις Αδειοδοτούσα Αρχή είναι τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ)

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση άδειας καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αδειοδοτούσα Αρχή μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των δικαιολογητικών εκδίδει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης, την άδεια καλλιέργειας, σύμφωνα με το υπόδειγμα II του παραρτήματος Ι, της ΚΥΑ 1033/364487/Β΄/6021/31-12-2020, εφόσον τηρείται η πληρότητα των δικαιολογητικών. Η έκδοση της άδειας γίνεται το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έκαστου έτους. Η άδεια ισχύει μέχρι τη λήξη του έτους έκδοσης της.

       Σημειώσεις Αδειοδοτούσα Αρχή είναι τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ). Η άδεια δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται. Στην περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, η άδεια κληρονομείται από τους νόμιμους κληρονόμους, στο πρόσωπο των οποίων πρέπει να συντρέχουν ατομικά στον καθένα οι προϋποθέσεις της μη καταδίκης για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών και της μη αμετάκλητης καταδίκης σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, καθώς και η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 6 της ΚΥΑ 1033/364487/Β΄/6021/31-12-2020. Σε διαφορετική περίπτωση ανακαλείται η άδεια για το πρόσωπο που δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και ενημερώνεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση του Μητρώου Καλλιεργητών Βιομηχανικής Κάνναβης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Μητρώο καλλιεργητών ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης τηρείται και ενημερώνεται από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ) σε όλα τα Βήματα 1-6 της διαδικασίας αδειοδότησης.

       Σημειώσεις Αδειοδοτούσα Αρχή είναι τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ). Στο μητρώο έχουν πρόσβαση: α) κεντρικής διαχείρισης η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ, καθώς και η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογεννετικών Πόρων β) τα ΤΑΑΕ, μετά από έγκριση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιών γ) μέσω υπηρεσιών διαδικτύου (web service) ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.