Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Πώλησης Σκύλων και Γατών

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaa8206a7-7121-4ed2-9543-18831e32e094 906743

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  7

  Κόστος

  50

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων πώλησης σκύλων και γατών, στα οποία διαμένουν σκύλοι και γάτες με σκοπό - εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον αγοράς - να πραγματοποιηθεί η πώληση αυτών και απευθύνεται σε ενδιαφερομένους Πολίτες, Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Η διαδικασία (αρμοδιότητα) έχει μεταφερθεί πρόσφατα (2021) από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 7 του π.δ. 97/2017 (Α’ 138), στο υπό σύσταση Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  1. Για την έγκριση ίδρυσης: Υπεύθυνη Δήλωση- Αίτηση

  2. Για τη λειτουργία : Υπεύθυνη Δήλωση- Αίτηση

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική Προσφυγή / Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/ 03-05-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-02-2004).

     NACE

     • 47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Πώλησης Σκύλων και Γατών (Pet-shop)

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση Έγκρισης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Πώλησης Σκύλων και Γατών

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Πολεοδομικές Για την έγκριση ίδρυσης: Απαιτείται ειδικό ανεξάρτητο κτήριο, εκτός σχεδίου πόλεως, σε απόσταση 100 τουλάχιστον μέτρων από την πλησιέστερη κατοικία ή άλλες εγκαταστάσεις και χώρους (παιδικούς σταθμούς, σχολεία, παιδικές χαρές, γήπεδα, κήπους, εκκλησίες, νοσοκομεία ή κλινικές άνω των 20 κλινών, χώρους κοινωνικών ή εκπολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών εν γένει συγκεντρώσεων). Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένους χώρους για τις απαιτούμενες λειτουργικότητες της εγκατάστασης, με προδιαγραφές που ορίζονται στο Π.Δ. 463/1978 και ιδίως στο άρθρο 3 αυτού, καθώς και να πληροί τους υγειονομικούς όρους του άρθρου 4 του ίδιου Π.Δ..

        Όχι Όχι

       • 4 Διοικητικές Για την έγκριση λειτουργίας: Θα πρέπει να έχει προηγουμένως χορηγηθεί η έγκριση ίδρυσης.

        Όχι Όχι

       • 5 Τεχνικές Για την έγκριση λειτουργίας: Απαιτείται εγκατάσταση /κατάστημα που να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της Υ.Α. 266541/2003 οι οποίες αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων που φιλοξενούνται και του ν. 604/1977 περί ενδιαιτημάτων. Καθώς επίσης θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένους χώρους για τις απαιτούμενες λειτουργικότητες της εγκατάστασης και τον απαραίτητο εξοπλισμό με προδιαγραφές που ορίζονται στο Π.Δ. 463/1978 και ιδίως στο άρθρο 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3170/2003.

        Όχι Όχι

       • 6 Εργασιακές Για την έγκριση λειτουργίας: Θα πρέπει να απασχολείται στο κατάστημα υπεύθυνος με τις απαραίτητες γνώσεις για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είτε μέσω επαγγελματικής κατάρτισης, είτε λόγω επαρκούς εμπειρίας με ζώα συντροφιάς.

        Όχι Όχι

       • 7 Εργασιακές Για την έγκριση λειτουργίας: Προσδιορισμός ενός κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος. Ο Κτηνίατρος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 463/1978.

        Όχι Όχι

       • 8 Διοικητικές Για την έγκριση λειτουργίας: Νομιμότητα του δηλωθέντος κτηνιάτρου ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος ως επιστημονικός υπεύθυνος.

        Όχι Όχι

       • 9 Διοικητικές Για την έγκριση λειτουργίας: Θα πρέπει να τηρούνται και να προσκομιστούν για θεώρηση τα ακόλουθα (5) βιβλία: (α) Βιβλίο επιθεωρήσεων, (β) Βιβλίο απολυμάνσεων, (γ) Βιβλίο εμβολιασμών, (δ) Βιβλίο μεταδοτικών νοσημάτων, (ε) Βιβλίο εισερχόμενων – εξερχόμενων ζώων.

        Όχι Όχι

       • 1 Παράβολο υπέρ του Δημοσίου 50 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 1 Για την έγκριση ίδρυσης: Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την έγκριση ίδρυσης: Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Για την έγκριση λειτουργίας: Έγκριση ίδρυσης εγκατάστασης εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς Άδεια

        Για την έγκριση λειτουργίας: Έγκριση ίδρυσης εγκατάστασης εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Για την έγκριση λειτουργίας: Υπεύθυνη δήλωση στην οποία προσδιορίζονται: (α) Ο αριθμός σκύλων και γατών που θα φιλοξενεί ή θα φιλοξενήσει και η ηλικία τους, (β) Η περιγραφή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, (γ) Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εκτελεσθεισών, εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50, (δ) Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης. Υπεύθυνη Δήλωση

        Για την έγκριση λειτουργίας: Υπεύθυνη δήλωση στην οποία προσδιορίζονται: (α) Ο αριθμός σκύλων και γατών που θα φιλοξενεί ή θα φιλοξενήσει και η ηλικία τους, (β) Η περιγραφή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, (γ) Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εκτελεσθεισών, εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50, (δ) Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Για την έγκριση λειτουργίας: Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνεται ότι "θα πρέπει να απασχολείται στο κατάστημα υπεύθυνος με τις απαραίτητες γνώσεις για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είτε μέσω επαγγελματικής κατάρτισης είτε λόγω επαρκούς εμπειρίας με ζώα συντροφιάς". Υπεύθυνη Δήλωση

        Για την έγκριση λειτουργίας: Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνεται ότι "θα πρέπει να απασχολείται στο κατάστημα υπεύθυνος με τις απαραίτητες γνώσεις για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είτε μέσω επαγγελματικής κατάρτισης είτε λόγω επαρκούς εμπειρίας με ζώα συντροφιάς".

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Για την έγκριση λειτουργίας: Υπεύθυνη Δήλωση του κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και την εποπτεία του ενδιαιτήματος. Υπεύθυνη Δήλωση

        Για την έγκριση λειτουργίας: Υπεύθυνη Δήλωση του κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και την εποπτεία του ενδιαιτήματος.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Για την έγκριση λειτουργίας: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δηλωθέντος κτηνιάτρου από το ΓΕΩΤΕΕ. Άδεια Εργασίας

        Για την έγκριση λειτουργίας: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δηλωθέντος κτηνιάτρου από το ΓΕΩΤΕΕ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Για την έγκριση λειτουργίας: Τα αναφερόμενα αριθμημένα σχετικά βιβλία (επιθεωρήσεων, απολυμάνσεων κλπ). Βιβλία

        Για την έγκριση λειτουργίας: Τα αναφερόμενα αριθμημένα σχετικά βιβλία (επιθεωρήσεων, απολυμάνσεων κλπ).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 604 1977 163 Α

        Περιγραφή Προϋποθέσεις - άδεια ιδρύσεως, άδεια λειτουργίας, διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας για κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και ενδιαιτήματα ζώων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHit7hKgnQ3o3dtvSoClrL8Tq6rbLkT5HR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ94Pa4O1blGiVzudBs-9cruA Wz3jubRyYLStJ4Tt46c.

       • Νόμος 14 3170 2003 191 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως), τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Άδεια λειτουργίας), τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 του ν. 604/1977 (Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας), Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 του ν. 604/1977 (Υποχρεώσεις κτηνιάτρου)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL87eRSME-Rrlx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQZYEF27DHx39mXrDUBsQoKljl8-2sYbIdKhrx5PIg2w

       • Νόμος 20 παρ. 14 3399 2005 255 Α
       • Νόμος 8 εως 14 3955 2011 89 Α
       • Νόμος 2 4338 2015 131 Α

        Περιγραφή Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 604/1977

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8L0XCZRk17YV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWfKPFQMuGo1UWxXOio Uo5nfWrYZxk4xb907ZySK1OO

       • Νόμος 93 4442 2016 145 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών, Άδεια λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων - όπως προστέθηκε με τον ν. 4711/2020), Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 604/1977 (Κωλύματα χορήγησης έγκρισης), Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 604/1977 (Μεταβίβαση σε τρίτους και μεταφορά ενδιαιτήματος ζώων, κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής), Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 604/1997 (Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας), Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 604/1977 (Έλεγχος λειτουργίας-Κυρώσεις).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8zS83ZvoDVVR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYyTw7uBOnJmDpKz6KIHBKsJWjxKqPHe4FP9w9-Jqm4m

       • Νόμος 2017 1992 31 Α

        Περιγραφή Κύρωση ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF7YkbUtryc43dtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijFLvIcAnmer8r0srGfc8pwkWlDo3SpqYIKpvhyRBS8 7

       • Νόμος 15 3170 2003 191 Α

        Περιγραφή Κατάργηση άρθρου 3 του ν. 2017/1992 (πρόβλεψη για την τιμωρία των παραβατών διατάξεων της σύμβασης)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL87eRSME-Rrlx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQZYEF27DHx39mXrDUBsQoKljl8-2sYbIdKhrx5PIg2w

       • Προεδρικό Διάταγμα 184 1996 137 Α

        Περιγραφή Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα Ι του Παραρτήματος Γ΄ του Π.Δ. 420/1993 (Α΄ 179), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της 95/176/ ΕΟΚ απόφασης της Επιτροπής

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGW8w3YEhDyt3dtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYg1kPD-AldtQCdlNNf4d7IydTO8V5HVYG9tFiy QYhW

       • Προεδρικό Διάταγμα 17 245 2006 260 Α
       • Προεδρικό Διάταγμα 11 115 2010 196 Α
       • Προεδρικό Διάταγμα 2 19 2015 15 Α
       • Υπουργική Απόφαση 266541 2003 1671 Β

        Περιγραφή Όροι χορήγησης άδειας καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8tP77J3eAjAwtiDow6HlTE-JInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtQ f7oL5ipQg6sBrqoaSNanwLLu5A9CS 2FaC6vof XN

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155511 2011 1308 Β

        Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8t41p22kte0HuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtW0zq1tvx71Ew1qorgm-xIAzc6UL9r5DAG s7gqRodt1

       • Νόμος 4039 2012 15 Α
       • Νόμος 46 4235 2014 32 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 4039/2012 (Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς), Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 4039/2012

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8EhFB1EBb5qvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijH9bbCzaGWB9IOlKM4xD4k8loPaEky2GSnwWM5KpR5Sg

       • Νόμος 55 4745 2020 214 Α
       • Νόμος 4442 2016 230 Α
       • Νόμος 3 4711 2020 145 Α

        Περιγραφή Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΖ’ στον ν. 4442/2016 (Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-zFLpBf Zex5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufOZ6QYtaMWcI3knCX4CmeVAD6m7jI039cQVxT kn5z1

       • Προεδρικό Διάταγμα 1 40 2021 100 Α

        Περιγραφή Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qZcZTSsH80R5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXXP0lQ34WAP3YIax70U9qAl Ht72YkZwsX MH4OXVPV

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Για έγκριση ίδρυσης: Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Υποβολή αιτήματος για την χορήγηση έγκρισης ίδρυσης καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Π.Ε. ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Για έγκριση ίδρυσης: Έλεγχος πληρότητας - απόδοση Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η αρχή που παραλαμβάνει το αίτημα διενεργεί έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και αποδίδει στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος. Στην περίπτωση που ο φάκελος της αίτησης υποβάλλεται στο ΚΕΠ-ΕΚΕ ή στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, αυτός προωθείται στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

        Όχι Όχι


       • 5 Για έγκριση ίδρυσης: Διαβίβαση φακέλου στην Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 5 του Ν. 604/1977

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ μεριμνά για τη διαβίβαση του φακέλου στην Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 5 του Ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4711/2020.

        Όχι Όχι


       • 6 Για έγκριση ίδρυσης: Διενέργεια ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η επιτροπή διενεργεί αυτοψία επί του ακινήτου και εξετάζει εάν αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 463/1978 και ιδίως του άρθρου 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 14 του Ν. 3170/2003.

        Όχι Όχι


       • 7 Για έγκριση ίδρυσης: Γνωμοδότησης Επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η επιτροπή γνωμοδοτεί, θετικά ή αρνητικά, και προωθεί το πρακτικό της στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

        Όχι Όχι


       • 8 Για έγκριση ίδρυσης: Ενημέρωση ενδιαφερομένου για την απόφαση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΑΟΚ, στην περίπτωση θετικής εισήγησης, χορηγεί την έγκριση ίδρυσης. Στην περίπτωση αρνητικής εισήγησης ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Όχι


       • 9 Για έγκριση λειτουργίας: Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει προς την αρμόδια ΔΑΟΚ αίτημα χορήγησης έγκρισης λειτουργίας, συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

        Όχι Όχι


       • 10 Για έγκριση λειτουργίας: Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού


        Περιγραφή Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.