Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση62240aa7-ab53-4030-9943-ddceb502aee8 599736

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακά Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφερειακές Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακές - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986).

  Σημειώσεις

  Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται ο αριθμός άδειας ίδρυσης της Μονάδας και το ονοματεπώνυμο του κατόχου της.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

     NACE

     • 88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) (κερδοσκοπικού χαρακτήρα από ιδιώτες)

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Εργασιακές Ο υπεύθυνος ιατρός της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων οφείλει να έχει αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

        Όχι Όχι

       • 4 Εργασιακές Ο υπεύθυνος ιατρός της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων οφείλει να έχει εγγραφεί στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης.

        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποδείξει ότι η Μ.Φ.Η. λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για Μ.Φ.Η.

        Όχι Όχι

       • 6 Τεχνικές Σύγχρονα μέσα πυρασφάλειας σύμφωνα με τον «Κανονισμό Πυρασφάλειας των Νέων Κτιρίων» ή σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τα υφιστάμενα πριν την εφαρμογή του Κανονισμού κτίρια.

        Όχι Όχι

       • 7 Πολεοδομικές Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας (μαζί με τα εγκεκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας η οικοδομική άδεια νέας χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Όχι Όχι

       • 1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου ιατρού. Άδεια

        Άδεια άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου ιατρού.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.e-pronoia.gr/content/diadikasies-dikaiologitika

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο του υπεύθυνου ιατρού στον τόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο του υπεύθυνου ιατρού στον τόπο λειτουργίας της επιχείρησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.e-pronoia.gr/content/diadikasies-dikaiologitika

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του προτεινόμενου ιατρού ότι αναλαμβάνει την επιστημονική ευθύνη της επιχείρησης. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του προτεινόμενου ιατρού ότι αναλαμβάνει την επιστημονική ευθύνη της επιχείρησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.e-pronoia.gr/content/diadikasies-dikaiologitika

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης. Κανονισμός λειτουργίας

        Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.e-pronoia.gr/content/diadikasies-dikaiologitika

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.e-pronoia.gr/content/diadikasies-dikaiologitika

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής. Άδεια Δόμησης

        Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.e-pronoia.gr/content/diadikasies-dikaiologitika

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 2345 1994 213 Α

        Περιγραφή Περί Μ.Φ.Η.: Τροποποήθηκε ως ακολούθως: • ν. 4756/2020 (Α΄ 235) παρ. 1 άρθρου 3 - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Δικαίωμα υποβολής αίτησης) • ν. 4052/2012 (Α΄ 41) παρ. 23 άρθρου 37 - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Τροποποιήσεις αδειών) • ν. 3852/2010 (Α΄ 87) περ. 22 παρ. 3 άρθρου 94 - Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Δικαίωμα υποβολής αίτησης) • Υ.Α. Π.4β/οικ.6022/1995 (Β΄ 1052) - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Επίβλεψη Μ.Φ.Η.).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEqaJsMsZeph3dtvSoClrL85OGL2bA-0rZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVaNmuNFQObD86FYK6Gw4d5tjSzHrKxPRxrH0D8yxWqC

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1γ/ΓΠοικ.123831 2011 2261 Β

        Περιγραφή Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (EKE) της διαδικασίας χορήγησης άδειας Ίδρυσης, λειτουργίας και αναθεώρησης των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα από ιδιώτες, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2006/123/ΕΚ).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL84tQ3Uej7ZmktiDow6HlTE-JInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtcdmQJl0X7Y24mc-mOMTk9RiPu1fo8kQtZ3jVhjcIiQp

       • Υπουργική Απόφαση Π1γ/οικ.81551 2007 1136 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. Π4Β/οικ. 3176/6.6.1996 (ΦΕΚ 455/τ. Β΄/1996) και Π4β/οικ. 4690/30.8.1996 (ΦΕΚ 833/τ. Β΄/1996) υπουργικών αποφάσεων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL88rhjYU1h16cfP1Rf9veiteJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtRLa-FwD2flvqTCY6WmSHtbD2wVs8zdOLGz0F2D8M-PK

       • Υπουργική Απόφαση Π4Β/οικ.4690 1996 833 Β

        Περιγραφή Προϋποθέσεις , δικαιολογητικά, έλεγχος, λειτουργία. Τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Π1γ/οικ.81551/2007 (Β΄ 1136).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGW8w3YEhDyt3dtvSoClrL8YrW-WVx3lo55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW-gMNGh99K6btQUY3ywaK RnqBLFP9lmRmEJiwabvXm

       • Υπουργική Απόφαση Π4Β/οικ.3176 1996 455 Β

        Περιγραφή Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGW8w3YEhDyt3dtvSoClrL8vSJ4gRiqa7d5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueE4MMtMhkICz5i5DQPE PPKzVqRQLbxr1ZuGRBQb3Tm

       • Άλλο 25/VII 2012 2618 Β
       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας χορηγεί πρωτόκολλο υποβολής αίτησης και φακέλου στον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Όχι


       • 5 Έλεγχος πληρότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ελέγχει τα δικαιολογητικά – έντυπα ως προς την πληρότητα και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Όχι Όχι


       • 6 Έλεγχος ορθότητας και διαβίβαση στην Επιτροπή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελέγχει τα δικαιολογητικά έντυπα ως προς την ορθότητα και εάν είναι ορθά τα προωθεί στη Επιτροπή Ελέγχου (εάν δεν είναι ορθά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά).

        Όχι Όχι


       • 7 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας διενεργεί επιτόπιο έλεγχο.

        Όχι Όχι


       • 8 Σύνταξη πρακτικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας συντάσσει πρακτικό σχετικά με τα ευρήματα τα επιτόπιου ελέγχου και το διαβιβάζει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Όχι Όχι


       • 9 Σύνταξη εισήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Αλληλεγγύης συντάσσει εισήγηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας (στην περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας, ο Υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε διορθώσεις) και την προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Όχι Όχι


       • 10 Υπογραφή εισήγησης από τον Προϊστάμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

        Όχι Όχι


       • 11 Υπογραφή εισήγησης από τον Διευθυντή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

        Όχι Όχι


       • 12 Υπογραφή εισήγησης από Γενικό Διευθυντή και διαβίβαση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Αντι-Περιφερειάρχη.

        Όχι Όχι


       • 13 Υπογραφή εισήγησης από Αντιπεριφερειάρχη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Λειτουργίαςς και την επιστρέφει στο Τμήμα.

        Όχι Όχι


       • 14 Ενημέρωση για παραλαβή της άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της Άδειας Λειτουργίας.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.