Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση62240aa7-ab53-4030-9943-ddceb502aee8 599736 Operating Licence for Elderly Care Units

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας


Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986).

Σημειώσεις

Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται ο αριθμός άδειας ίδρυσης της Μονάδας και το ονοματεπώνυμο του κατόχου της.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) (κερδοσκοπικού χαρακτήρα από ιδιώτες)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet, για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Ο υπεύθυνος ιατρός της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων οφείλει να έχει αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Ο υπεύθυνος ιατρός της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων οφείλει να έχει εγγραφεί στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποδείξει ότι η Μ.Φ.Η. λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για Μ.Φ.Η.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Η Μονάδα να διαθέτει σύγχρονα μέσα πυρασφάλειας σύμφωνα με τον «Κανονισμό Πυρασφάλειας των Νέων Κτιρίων» ή σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τα υφιστάμενα πριν την εφαρμογή του Κανονισμού κτίρια.

       Όχι Όχι

      • 7 Πολεοδομικές Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας (μαζί με τα εγκεκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας η οικοδομική άδεια νέας χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου ιατρού. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Άδεια άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου ιατρού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9960

      • 2 Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο του υπεύθυνου ιατρού στον τόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο του υπεύθυνου ιατρού στον τόπο λειτουργίας της επιχείρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του προτεινόμενου ιατρού ότι αναλαμβάνει την επιστημονική ευθύνη της επιχείρησης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του προτεινόμενου ιατρού ότι αναλαμβάνει την επιστημονική ευθύνη της επιχείρησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης. Κανονισμός λειτουργίας

       Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 5 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8050

      • 6 Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής. Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • Νόμος 2345 1995 213 Α

       Περιγραφή Περί Μ.Φ.Η.: Τροποποήθηκε ως ακολούθως: • ν. 4756/2020 (Α΄ 235) παρ. 1 άρθρου 3 - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Δικαίωμα υποβολής αίτησης) • ν. 4052/2012 (Α΄ 41) παρ. 23 άρθρου 37 - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Τροποποιήσεις αδειών) • ν. 3852/2010 (Α΄ 87) περ. 22 παρ. 3 άρθρου 94 - Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Δικαίωμα υποβολής αίτησης) • Υ.Α. Π.4β/οικ.6022/1995 (Β΄ 1052) - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Επίβλεψη Μ.Φ.Η.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100213

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1γ/ΓΠοικ.123831 2011 2261 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (EKE) της διαδικασίας χορήγησης άδειας Ίδρυσης, λειτουργίας και αναθεώρησης των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα από ιδιώτες, σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 3844/2010 (Α 63).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202261

      • Υπουργική Απόφαση Π1γ/οικ.81551 2007 1136 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. Π4Β/οικ. 3176/6.6.1996 (ΦΕΚ 455/τ. Β΄/1996) και Π4β/οικ. 4690/30.8.1996 (ΦΕΚ 833/τ. Β΄/1996) υπουργικών αποφάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201136

      • Υπουργική Απόφαση Π4Β/οικ.4690 1996 833 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, έλεγχος, λειτουργία. Τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Π1γ/οικ.81551/2007 (Β΄ 1136).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960200833

      • Υπουργική Απόφαση Π4Β/οικ.3176 1996 455 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960200455

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 25/VII 2012 2618 Β

       Περιγραφή Απόφαση 25/VII/2012 της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202618

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Σημειώσεις Αν η αίτηση υποβληθεί σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, αυτό τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα Δικαιολογητικά – Έντυπα ηλεκτρονικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας χορηγεί πρωτόκολλο υποβολής αίτησης και φακέλου στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ελέγχει τα δικαιολογητικά – έντυπα ως προς την πληρότητα και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος ορθότητας και διαβίβαση στην Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελέγχει τα δικαιολογητικά έντυπα ως προς την ορθότητα και εάν είναι ορθά τα προωθεί στη Επιτροπή Ελέγχου (εάν δεν είναι ορθά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά).

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας διενεργεί επιτόπιο έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας συντάσσει πρακτικό σχετικά με τα ευρήματα τα επιτόπιου ελέγχου και το διαβιβάζει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Αλληλεγγύης συντάσσει εισήγηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας (στην περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας, ο Υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε διορθώσεις) και την προωθεί για υπογραφή στην ιεραρχία.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή εισήγησης από Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αντιπεριφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Λειτουργίας και την επιστρέφει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση για παραλαβή της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της Άδειας Λειτουργίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.