Άδεια εισαγωγής σε κατοίκους Ελλάδος, όπλων ή αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση52d27a28-b4f7-4d88-a0c6-75aa8facf29e 863804

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7 + (
2
)

Κόστος

2,04 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας εισαγωγής όπλων ή αντικειμένων του Ν. 2168/1993, που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, σε κατοίκους της Ελλάδας. Απευθύνεται σε πολίτες και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες υποχρεώσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος αυτού. Στην αίτηση μνημονεύονται και τα στοιχεία των όπλων και λοιπών αντικειμένων, των οποίων ζητείται η κατοχή ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων.

Σημειώσεις

Προκειμένου περί νομικών προσώπων - σωματείων, αναφέρονται η επωνυμία και η έδρα του σωματείου καθώς και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου -ενδιαφερόμενου. Επίσης, στην αίτηση αναφέρεται ρητά η κατοχή ή μη άδειας κατοχής όπλων ή αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος) Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια εισαγωγής σε κατοίκους Ελλάδος, όπλων ή αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια εισαγωγής σε κατοίκους Ελλάδος, όπλων ή αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Ιατρικές Ο αιτών να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας. Σε περίπτωση σωματείου η προϋπόθεση αφορά το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για α) οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών β) οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και του Ν.3500/2006. Επίσης, να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για: α) πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, β) παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του Ν.2168/93 γ) πράξεις που προβλέπονται στο Ν.3500/2006. Σε περίπτωση σωματείου η προϋπόθεση αφορά το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Τα προς εισαγωγή αντικείμενα να κατέχουν τις κατάλληλες βεβαώσεις - πιστοποιητικά.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια κατοχής όπλων αρ.7,8 Ν.2168/93, αγοράς αρ.11 Ν.2168/1993,6μηνιαία θεώρηση,Λοιπές άδειες,πιστ/τικά,βεβαιώσεις -Ένσημο ΕΛ.ΑΣ 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6025

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Οι προβλεπόμενες από την παρούσα απόφαση κατά περίπτωση βεβαιώσεις - υπεύθυνες δηλώσεις και δημόσια έγγραφα, περί χαρακτηρισμού και προέλευσης των κατεχομένων ειδών. Πιστοποιητικό

       Οι προβλεπόμενες από την παρούσα απόφαση κατά περίπτωση βεβαιώσεις - υπεύθυνες δηλώσεις και δημόσια έγγραφα, περί χαρακτηρισμού και προέλευσης των κατεχομένων ειδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Άδεια κατοχής όπλων ή αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια. Απόφαση

       Άδεια κατοχής όπλων ή αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η άδεια κατοχής όπλων ή αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια αναζητείται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας εισαγωγής, Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας στον τηρούμενο φάκελο του ενδιαφερομένου στο αρχείο αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου του νομικού προσώπου - σωματείου. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου του νομικού προσώπου - σωματείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993. Σε περίπτωση νομικού προσώπου - σωματείου η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο αυτού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993. Σε περίπτωση νομικού προσώπου - σωματείου η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο αυτού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 6 Θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτού καθώς και έγγραφο ορισμού εκπροσώπου αυτού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτού καθώς και έγγραφο ορισμού εκπροσώπου αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 7 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου - σωματείου. Φωτογραφίες

       Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου - σωματείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 8 Πιστοποιητικό απενεργοποίησης της δημόσιας αρχής επαλήθευσης, στις περιπτώσεις που απαιτείται. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό απενεργοποίησης της δημόσιας αρχής επαλήθευσης, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8619

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία περιέχει τα πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα, την ονομασία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εισαχθέντων αντικειμένων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία περιέχει τα πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα, την ονομασία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εισαχθέντων αντικειμένων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 2 και 10 4678 2020 70 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των άρθρων 2, 18 και 20 του ν. 2168/1993

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

      • Νόμος 2, 18, 19 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Εισαγωγή από το εξωτερικό. - Χορήγηση και ανάκληση αδειών. - Υποχρεώσεις εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6-13 3009/2/177-α‘ 2020 4705 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση των: α) υπό στοιχεία 3009/2/20-στ’/ 07.01.1994 «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χορήγησης αδειών αγοράς και κατοχής κυνηγετικών όπλων και συναφή θέματα» (Β’ 41), β) υπό στοιχεία 3009/2/28-γ’/16.06.1994 «Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών» (Β’ 461), γ) υπό στοιχεία 3009/2/23-α’/31.08.1994 «Δικαιολογητικά και διαδικα- σία έκδοσης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και ν. 456/1976 αδειών» (Β’ 696), δ) υπό στοιχεία 3009/2/27-γ’/21.09.1994 «Τηρούμενα βιβλία και υποχρεώσεις εμπόρων όπλων, πυρομαχικών, περιστρόφων- πιστολίων, εκρηκτικών υλών κ.λπ. αντικειμένων του ν. 2168/1993» (Β’ 795), ε) υπό στοιχεία 3009/2/26-α’/18.06.1994 «Τηρούμενα βιβλία και υποχρεώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με την κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εκρηκτικών υλών, όπλων, πυρομαχικών κ.λπ. αντικειμένων του ν. 2168/1993» (Β’ 513) και στ) υπό στοιχεία 3009/2/84-δ’/27.07.2004 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χαρακτηρισμού όπλων και λοιπών αντικειμένων του ν. 2168/1993, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων. Χορήγηση αδειών εισαγωγής, εμπορίας και κατοχής των αντικειμένων αυτών» (Β’ 1208), αποφάσεων Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204705

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 7011/1058-ιδ 2004 1338 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προθεσμιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201338

      • Υπουργική Απόφαση 3009/2/84-δ 2004 1208 Β

       Περιγραφή Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χαρακτηρισμού όπλων και λοιπών αντικειμένων του ν. 2168/1993, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων. Χορήγηση αδειών εισαγωγής, εμπορίας και κατοχής των αντικειμένων αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201208

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος των δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο κατά τόπο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στην αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Ασφαλείας υποβάλλει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά, καθώς και αναφορά με την εισήγησή του στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας αφού προβεί στον έλεγχο της υποβληθείσας αίτησης και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών προβαίνει στην έκδοση της Απόφασής της (θετική ή αρνητική).

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση Απόφασης στο Αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ασφαλείας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η εκδοθείσα απόφαση διαβιβάζεται στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 5 Επίδοση στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του κ. Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εντός μηνός από την επίδοση της απόφασης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.