Άδεια εισαγωγής όπλων σκοποβολής, μερών και φυσιγγίων αυτών, εξομοιωτών σκοποβολής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση69878e82-f2c4-44b2-88a1-314102fe58f8 944398

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
1
)

Κόστος

50,4 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

120 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση σε επιχειρήσεις αδειών εισαγωγής όπλων σκοποβολής, μερών και φυσιγγίων αυτών, εξομοιωτών σκοποβολής εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Προκειμένου για εμπόρους άδεια εισαγωγής γεμιστήρων, απαιτείται μόνο για αυτούς που είναι χωρητικότητας μεγαλύτερης των είκοσι (20) φυσιγγίων για όπλα ημιαυτόματα με κεντρική επίκρουση ή επαναληπτικά και μεγαλύτερης των δέκα (10) για μακρύκαννα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης άδειας, η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου αυτής: Επίθετο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και email.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος) Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια εισαγωγής όπλων σκοποβολής, μερών και φυσιγγίων αυτών, εξομοιωτών σκοποβολής

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια εισαγωγής όπλων σκοποβολής, μερών και φυσιγγίων αυτών, εξομοιωτών σκοποβολής


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών να είναι νόμιμος έμπορος αντικειμένων του ν. 2168/1993.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιατρικές Ο αιτών να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για α) οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών β) οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και του Ν.3500/2006. Επίσης, να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για: α) πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, β) παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του αρ. 15 του Ν.2168/93 γ) πράξεις που προβλέπονται στο Ν.3500/2006.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Τα προς εισαγωγή είδη να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ' αριθ. 4325/1999 Απόφασης των κ.κ. Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Πολιτισμού.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια εισαγωγής/μεταφοράς ειδών (για εμπορία) 50.4 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6021

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • Νόμος 2 4678 2020 70 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 2168/1993.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 3009/2/177-α 2020 4705 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 3009/2/23-α από 31.08.1994 υ.α..

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204705

      • Νόμος 6 3242 2004 102 Α

       Περιγραφή Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100102

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 4325 1999 400 Β

       Περιγραφή Όπλα και φυσίγγια σκοποβολής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990200400

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 3009/2/23-α 1994 696 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής αντικειμένων του ν. 2168/1993.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200696

      • Νόμος 2, 19 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Εισαγωγή αντικειμένων του ν. 2168/1993 από το εξωτερικό.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα παραλαμβάνει από τον ενδιαφερόμενο την αίτηση με τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά και προβαίνει στον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας αυτού.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήματος στην προϊστάμενη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας του αιτήματος και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, αυτό υποβάλλεται στην προϊστάμενη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας, στην έδρα της οποίας ασκείται η δραστηριότητα, για την έκδοση απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του υποβληθέντος αιτήματος από την αρμόδια Διεύθυνση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση μετά την υποβολή του αιτήματος προβαίνει στον εκ νέου έλεγχο πληρότητας και ορθότητας αυτού και στη τυχόν συμπλήρωσή του.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση αφού προβεί στον έλεγχο του αιτήματος εκδίδει απόφαση (θετική ή αρνητική).

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα για επίδοση στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η εκδοθείσα απόφαση διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα για επίδοση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 6 Επίδοση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοσή της.

       Όχι Όχι


      • 1 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του εκπροσώπου της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς επίσης και των διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και των ομόρρυθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε.. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του εκπροσώπου της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς επίσης και των διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και των ομόρρυθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό υγείας παραδίδεται από τον ιατρό στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός κλειστού φακέλου. Προσκόμιση νέου πιστοποιητικού απαιτείται μετά την παρέλευση τριετίας από την έκδοση του τελευταίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 του στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 του στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της επιχείρησης καθώς επίσης και από το σύνολο των διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και από το σύνολο των ομόρρυθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α΄). Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α΄).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου εκδίδεται για το σύνολο των εκπροσώπων και διαχειριστών μιας ατομικής επιχείρησης ή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και των ομόρρυθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε. και έχει ισχύ ένα (1) έτος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. ή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. ή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του αρχικού που είχε κατατεθεί με το αίτημα για άδεια εμπορίας της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή και του εισαγωγέα, το είδος, η ονομασία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς εισαγωγή ειδών η οποία υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή και του εισαγωγέα, το είδος, η ονομασία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς εισαγωγή ειδών η οποία υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.