Άδεια εξαγωγής / διακίνησης κινητού μνημείου που χρονολογείται μέχρι το 1830

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa4e22835-a76e-4337-81ff-ecdbb161c21c 422835

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εφορείες Αρχαιοτήτων, Περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξαγωγή σε Τρίτες Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποστολή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητού/ών μνημείου/ων. Παρέχεται σε Φυσικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ που έχουν ήδη την ιδιότητα του Νομίμου Κατόχου ή/και Κυρίου αρχαίων, βυζαντινών, μεταβυζαντινών κινητών μνημείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Σχετιζόμενη διαδικασία:

1) Άδεια Κατοχής Κινητού Αρχαίου μνημείου https://mitos.gov.gr/index.php/ΔΔ:Άδεια_Κατοχής_Κινητού_Αρχαίου_Μνημείου

2) Αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας σε κινητά μνημεία που χρονολογούνται μετά το 1453 https://mitos.gov.gr/index.php/ΠΔ:Αναγνώριση_δικαιώματος_κυριότητας_σε_κινητά_μνημεία_που_χρονολογούνται_μετά_το_1453

3) Αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας σε εισαγόμενα κινητά αρχαία

4) Αναγνώριση Νομίμου Κατόχου ή Κυρίου Κινητών Αρχαίων Μνημείων ως Συλλέκτη Μνημείων https://mitos.gov.gr/index.php/ΔΔ:Αναγνώριση_Νομίμου_Κατόχου_ή_Κυρίου_Κινητών_Αρχαίων_Μνημείων_ως_Συλλέκτη_Μνημείων

Για την εύρεση της αρμόδιας περιφερειακής ή ειδικής περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, βλέπε οργανόγραμμα Υπουργείου Πολιτισμού. https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/structure.aspx

Οι ανωτέρω Περιφερειακές Υπηρεσίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση αδείας εξαγωγής/αποστολής κινητών μνημείων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24

    του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική

    προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια εξαγωγής/αποστολής κινητού μνημείου που χρονολογείται μέχρι το 1830

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Συλλεκτών Κινητών Μνημείων
      Μητρώο κατόχων/κυρίων κινητών μνημείων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών θα πρέπει ή να έχει αναγνωριστεί ως Νόμιμος Κάτοχος Κινητών Αρχαίων Μνημείων

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο αιτών θα πρέπει ή/και να έχει αναγνωριστεί ως Νόμιμος Κύριος Κινητών Μνημείων που χρονολογούνται μετά το 1453

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο αιτών θα πρέπει ή/και να έχει αναγνωριστεί ως Κύριος Εισαγόμενων Αρχαίων Κινητών Μνημείων Εναλλακτική των παραπάνω

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ο αιτών θα πρέπει ή /και να έχει αναγνωριστεί ως Συλλέκτης Μνημείων Εναλλακτική των παραπάνω

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια κατοχής κινητών αρχαίων μνημείων Άδεια

       Άδεια κατοχής κινητών αρχαίων μνημείων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitos.gov.gr/index.php/ΔΔ:Άδεια Κατοχής Κινητού Αρχαίου Μνημείου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Αναγνώριση Νομίμου Κατόχου ή Κυρίου Κινητών Αρχαίων Μνημείων ως Συλλέκτη Άδεια

       Αναγνώριση Νομίμου Κατόχου ή Κυρίου Κινητών Αρχαίων Μνημείων ως Συλλέκτη

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitos.gov.gr/index.php/ΔΔ:Αναγνώριση Νομίμου Κατόχου ή Κυρίου Κινητών Αρχαίων Μνημείων ως Συλλέκτη Μνημείων

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αναγνώριση Νομίμου Κατόχου ή Κυρίου Κινητών Αρχαίων Μνημείων ως Συλλέκτη Μνημείων

       Σημειώσεις: Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 3 Αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας σε κινητά μνημεία που χρονολογούνται μετά το 1453 Άδεια

       Αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας σε κινητά μνημεία που χρονολογούνται μετά το 1453

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitos.gov.gr/index.php/ΠΔ:Αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας σε κινητά μνημεία που χρονολογούνται μετά το 1453

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας σε εισαγόμενα κινητά αρχαία Άδεια

       Αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας σε εισαγόμενα κινητά αρχαία

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 5 Φωτογραφίες των προς εξαγωγή κινητών μνημείων Φωτογραφία

       Φωτογραφίες των προς εξαγωγή κινητών μνημείων

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 6 Κατάλογος και περιγραφή των προς εξαγωγή κινητών μνημείων Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος και περιγραφή των προς εξαγωγή κινητών μνημείων

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Νόμος 34 4858 2021 220 Α
      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΕ 116/2009 2009

       Περιγραφή Κανονισμός Εξαγωγών πολιτιστικών αγαθών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς Τρίτες Χώρες

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:039:0001:0007:en:PDF

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός EE 1081/2012 2012

       Περιγραφή Eκτελεστικός Κανονισμός ΕΕ 1081/2012 περί διατάξεων Εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ116/2009 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς Τρίτες Χώρες (κωδικοποιημένο κείμενο) Commission Implementing Regulation (EU) No 1081/2012 of 9 November 2012 for the purposes of Council Regulation (EC) No 116/2009 on the export of cultural goods (codification)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1081&from=EN

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/17764/5-3-2004 2004 455 Β

       Περιγραφή Στην Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/17764/5-3-2004 ορίζεται ο τύπος του εντύπου εξαγωγής και προβλέπεται, καθώς επίσης και η χρήση εντύπου για την αποστολή/ διακίνηση κινητού μνημείου εντός των τελωνειακών ορίων της ΕΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200455

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Υποβολή έντυπης αίτησης, η οποία συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αιτήματος του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Διαβίβαση αιτήματος του πολίτη σε αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών-Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων) προς διεκπεραίωση

       Όχι Όχι


      • 3 Ερώτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις Περιφερειακές υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων αποστέλλει ερώτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για το/α προς εξαγωγή/αποστολή κινητό/ά μνημείο/α.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση του θέματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εισήγηση του θέματος από αρμόδια Υπηρεσία (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ) στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προς θετική ή αρνητική γνωμοδότηση (Ν. 4858/2021, άρθ. 34 παρ. 7)

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Υ.Α. απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από θετική γνωμοδότηση Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβουλίου εκδίδεται η Υ.Α. αδείας εξαγωγής/αποστολής

       Όχι Όχι


      • 6 Σφράγιση του/ων κινητού/ών μνημείου/ων προς εξαγωγή/αποστολή και συμπλήρωση του τριπλοτύπου εξαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το/α προς εξαγωγή κινητό/ά μνημείο/α σφραγίζεται/ονται από το αρμόδιο Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και αρχαιοπωλείων. Συμπληρώνονται τα τριπλότυπα εξαγωγής/αποστολής (ένα φύλλο για το ΥΠΠΟΑ, ένα φύλλο για τον ιδιώτη και ένα φύλλο για τις Τελωνειακές Αρχές).

       Όχι Όχι


      • 7 Προσκόμιση από τον πολίτη του/ων κινητού/ών μνημείου/ων προς εξαγωγή με το αντίτυπο του τριπλοτύπου εξαγωγής/αποστολής στις Τελωνειακές Αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή


       Περιγραφή Ο πολίτης προσκομίζει στο Τελωνείο το/α κινητό/ά μνημείο/α που επιθυμεί να εξάγει συνοδευόμενο/α από το αντίτυπο του τριπλοτύπου εξαγωγής/αποστολής που αφορά στις Τελωνειακές Αρχές.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.