Άδεια κατοχής και οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια σε έλληνες πολίτες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf447b061-850f-4816-b73d-ad3912cce005 663909

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Διεύθυνση κρατικής ασφάλείας/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 + (
2
)

Κόστος

250,8 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Αφορά τη διαδικασία χορήγησης σε ιδιώτες, Έλληνες πολίτες, αδειών κατοχής και οπλοφορίας για την προστασία της ατομικής τους ασφάλειας με πιστόλι ή περίστροφο της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 2168/1993 εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση κρατικής ασφάλείας/Α.Ε.Α.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Υποδιευθύνσεις ή Τμήματα Ασφαλείας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου

Σημειώσεις

Στην αίτηση μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης άδειας καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου: Επίθετο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και email.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος) Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια κατοχής και οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια σε Έλληνες πολίτες


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ιατρικές Ο αιτών να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας καθώς και να προκύπτει η σωματική ικανότητά του και καταλληλότητά του να φέρει όπλο.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για α) οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών β) οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και του Ν.3500/2006. Επίσης, να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για: α) πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, β) παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του αρ. 15 του Ν.2168/93 γ) πράξεις που προβλέπονται στο Ν.3500/2006.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρήσης Να συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι για τη χορήγηση της άδειας.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Ο αιτών να είναι τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) ετών.

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Ο αιτών να είναι Έλληνας πολίτης.

       Όχι Όχι

      • 6 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Ο αιτών να έχει επιτύχει σε θεωρητικές και τεχνικές εξετάσεις.

       Όχι Όχι

      • 7 Πιστοποίησης Ο αιτών να παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων και λοιπών αντικειμένων.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια οπλοφορίας Ν.2168/93 για προσωπική ασφάλεια 75.6 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6023

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εξετάσεις για άδεια οπλοφορίας ατομικής ασφάλειας 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6654

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Άδεια οπλοφορίας & σκοποβολής Ν.2168/1993,Επέκταση άδειας οπλ/ρίας-επικράτεια ή μέρος αυτής 25.2 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6024

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Με το πιστοποιητικό προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου. Η κατάθεση του πιστοποιητικού υγείας παραδίδεται από τους ιατρούς στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 2 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Με το πιστοποιητικό προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο. Η κατάθεση του πιστοποιητικού υγείας παραδίδεται από τους ιατρούς στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 του ενδιαφερομένου Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 του ενδιαφερομένου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος και ότι κατέχει ασφαλές ερμάριο για την φύλαξη του όπλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α`) του ενδιαφερομένου. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α`) του ενδιαφερομένου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου αποστέλλεται κατόπιν σχετικού αιτήματος της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας, Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Ασφαλείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 5 Γνώμη του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών της Εισαγγελίας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Γνώμη του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών της Εισαγγελίας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Το Έγγραφο αυτό αποστέλλεται κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας για την έκδοση της σχετικής άδειας Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 6 Αντίγραφο της ταυτότητας του ενδιαφερομένου, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η υπηκοότητά του και η ηλικία του. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο της ταυτότητας του ενδιαφερομένου, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η υπηκοότητά του και η ηλικία του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 7 Τρεις (3) φωτογραφίες. Φωτογραφία

       Τρεις (3) φωτογραφίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Νόμος 5, 8, 10 4678 2020 70 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των άρθρων που αφορούν την κατοχή και οπλοφορία καθώς και τη χορήγηση και ανάκληση αδειών του ν. 2168/1993

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

      • Νόμος 7, 10 § 3 περ. α, 18 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Κατοχή και οπλοφορία Ελλήνων πολιτών με πιστόλι ή περίστροφο του Παραρτήματος Ι για την προστασία της ατομικής τους ασφάλειας καθώς και οι λόγοι χορήγησης και ανάκλησης των εν λόγω αδειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2, 3 3009/2/177-α 2020 4705 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας για τους κατόχους περιστρόφων, ημιαυτόματων πιστολιών (3009/2/28-γ από 16.06.1994 υ.α.) καθώς και τους όρους-προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης αδειών οπλοφορίας για την προστασία της ατομικής ασφάλειας του ενδιαφερομένου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204705

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 7011/10/58-ιδ 2004 1338 Β

       Περιγραφή Καθορισμός χρονικής προθεσμίας διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201338

      • Υπουργική Απόφαση Μονό 3009/2/39-μγ 2016 2845 Β

       Περιγραφή Καταργείται η υποχρέωση στην συμμετοχή σε εξετάσεις για την κατοχή άδειας οπλοφορίας για την προστασία της ατομικής ασφάλειας σε περιπτώσεις ανανέωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202845

      • Υπουργική Απόφαση 3009/2/39-μ 2015 2881 Β

       Περιγραφή Διαδικασία συμμετοχής σε εξετάσεις για την έκδοση άδειας οπλοφορίας για την προστασία της ατομικής ασφάλειας των πολιτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202881

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2 § Ι περ. 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3009/2/23-α 1994 696 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά όροι - προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης σε Έλληνες πολίτες αδειών κατοχής και οπλοφορίας για την προστασία της ατομικής τους ασφάλειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200696

      • Υπουργική Απόφαση 5 3009/2/28-γ 1994 461 Β

       Περιγραφή Κάτοχοι περιστρόφων, ημιαυτόματων πιστολιών, όπλων σκοποβολής, και όπλων για θήρα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200461

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από την Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ασφαλείας ή Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, παραλαμβάνονται η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και γίνετε έλεγχος της πληρότητας και της ορθότητας αυτών.

       Σημειώσεις Στο σημείο αυτό ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τα παράβολα με κωδικούς 6023 και με 6024 (αν επιθυμεί η άδειά του να έχει πανελλαδική ισχύ).

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήματος στην προϊστάμενη Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο του αιτήματος, αυτό υποβάλλεται στην Προϊστάμενη Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας για την εξέτασή του με διατυπωμένη εγγράφως και την γνώμη επ' αυτού του αρμόδιου Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του αιτήματος και συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται ο τόπος κατοικίας του ενδιαφερόμενου, αρχικά υποβάλλει αιτήματα στην κατά τόπο αρμόδια Εισαγγελία Πλημμελειοδικών για την έκδοση αντίγραφου ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου και για την γνωμοδότηση του αρμόδιου Εισαγγελέα επί του αιτήματος για άδεια κατοχής και οπλοφορίας αυτού για την προστασία της ατομικής του ασφάλειας. Στην συνέχεια και αφού παραλάβει τα αντίστοιχα έγγραφα προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητας του αιτήματος και εξετάζει αυτό.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης για την συμμετοχή στη διαδικασία των γραπτών και πρακτικών εξετάσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση αφού εξετάσει το αίτημα του ενδιαφερόμενου εκδίδει σχετική απόφαση, η οποία μπορεί να είναι αρνητική, με αποτέλεσμα την απόρριψη του αιτήματος, ή θετική, με αποτέλεσμα την δυνατότητα του ενδιαφερομένου για συμμετοχή στη διαδικασία των γραπτών και πρακτικών εξετάσεων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοσή της.

       Όχι Όχι


      • 5 Συμμετοχή στη διαδικασία των γραπτών και πρακτικών εξετάσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση προγραμματίζει σε τόπο και χρόνο, για τα οποία ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος, γραπτές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας κατοχής και οπλοφορίας για την προστασία της ατομικής ασφάλειας.

       Σημειώσεις Προ των εξετάσεων και ανεξάρτητα από την συμμετοχή του ενδιαφερομένου στη διαδικασία των εξετάσεων, γίνεται η καταβολή του παραβόλου με κωδικό 6654 από τον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης μετά τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδει σχετική απόφαση. Σε περίπτωση αποτυχίας, εκδίδεται απόφαση όπου απορρίπτεται το αίτημα του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση απόφασης στο Αρμόδιο Τμήμα για επίδοση στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η εκδοθείσα απόφαση διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα για την επίδοση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή βεβαίωσης αγοράς και υποβολή της στην αρμόδια για την έκδοση άδειας κατοχής και οπλοφορίας Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας..

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα παραλαμβάνει τη βεβαίωση αγοράς του πυροβόλου όπλου από τον ενδιαφερόμενο και την υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση για την έκδοση άδειας κατοχής και οπλοφορίας.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης για την άδεια κατοχής και οπλοφορίας για την προστασία της ατομικής ασφάλειας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση εκδίδει άδεια κατοχής και οπλοφορίας για την προστασία της ατομικής ασφάλειας στην οποία αναγράφονται ευκρινώς και τα στοιχεία του πυροβόλου όπλου.

       Όχι Όχι


      • 10 Διαβίβαση της απόφασης για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η εκδοθείσα απόφαση διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 11 Επίδοση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα επιδίδει την απόφαση στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση επίδοσης αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοσή της.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.