Άδεια κατοχής και οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια σε υπηκόους κρατών-μελών Ε.Ε. που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0f804240-d910-4a1b-b672-524d6b6b0df2 892347

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 + (
2
)

Κόστος

250,8 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας με την οποία δύνανται οι υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα, να κατέχουν όπλα και να οπλοφορούν για την ατομική τους ασφάλεια.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.Α.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Δεν απαιτείται η έκδοση της άδειας οπλοφορίας για τους υπηρετούντες σε αρχές επιβολής του νόμου κρατών - μελών της Ε.Ε., καθώς και για τους υπηρετούντες σε όργανα, φορείς, αποστολές ή οργανισμούς της Ε.Ε., οι οποίοι αποστέλλονται, με σχετική πιστοποίηση, στην Ελληνική Επικράτεια αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες διενέργειας κοινών επιχειρήσεων με τις Ελληνικές Αρχές ή συμμετοχές - σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εφόσον ο οπλισμός που θα φέρουν κατέχεται από αυτούς νόμιμα βάσει της εθνικής νομοθεσίας της χώρας προέλευσής τους. Τα στοιχεία των συμμετοχόντων στις επιχειρήσεις, καθώς και ο φερόμενος οπλισμός, γνωστοποιούνται στο εθνικό σημείο επαφής με τον αρμόδιο για τη διεξαγωγή των ως άνω επιχειρήσεων οργανισμό της Ε.Ε., πριν την άφιξη των συμμετοχόντων στην Ελληνική Επικράτεια.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης άδειας.

Σημειώσεις

Στην αίτηση συμπληρώνονται και τα ακόλουθα στοιχεία προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, Ονομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και email.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος). Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοσή της.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια κατοχής και οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια σε υπηκόους κ-μ Ε.Ε. που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ηλικιακές Ο αιτών να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Ο αιτών να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: α) οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών β) οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και του Ν.3500/2006. Επίσης, να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για: α) πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, γ) παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του αρ. 15 του Ν.2168/93 γ) πράξεις που προβλέπονται στο Ν.3500/2006.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των κατεχομένων όπλων και να μην παραχωρούνται σε τρίτα πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Ο αιτών να είναι υπήκοος χώρας κράτους-μέλους της Ε.Ε., που κατοικεί ή διαμένει προσωρινά στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 6 Δικαστικές Απαιτείται γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.

       Όχι Όχι

      • 7 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Επιτυχής εξέταση σε: α) γραπτές εξετάσεις με τη χρήση ερωτηματολογίου τριάντα (30) ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σχετικά με τη λύση, αρμολόγηση, γέμιση, απογέμιση και ασφαλούς χρήση, μεταφορά και φύλαξη του αιτούμενου όπλου, καθώς και σε β) πρακτικής εξέτασης λύσης, αρμολόγησης, γέμισης και απογέμισης του αιτούμενου τύπου όπλου.

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Η άδεια χορηγείται μόνο για περίστροφα ή πιστόλια της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι του Ν. 2168/1993.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια αγοράς για την απόκτηση όπλου, προκειμένου για κάτοικο άλλου κ-μ της Κοινότητας, η άδεια αυτή χορηγείται μετά από προηγούμενη συναίνεση του κράτους αυτού, εκτός εάν πρόκειται για τυφέκια σκοποβολής μιας βολής ανά αυλακωτή κάνη.

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Άν ο αποκτών οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο είναι κάτοικος άλλου κράτους-μέλους της Κοινότητας, ενημερώνεται σχετικά το κράτος αυτό.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια οπλοφορίας Ν.2168/93 για προσωπική ασφάλεια 75.6 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6023

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Άδεια οπλοφορίας & σκοποβολής Ν.2168/1993,Επέκταση άδειας οπλ/ρίας-επικράτεια ή μέρος αυτής 25.2 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6024

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Εξετάσεις για άδεια οπλοφορίας ατομικής ασφάλειας 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6654

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου και ισχύει όσο και η εκδοθείσα άδεια και κατατίθεται μόνο σε περίπτωση παρέλευσης τριετίας από το προγενέστερο. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται όταν η αιτηθείσα άδεια πρόκειται να εκδοθεί εντός τριών (3) ετών από της χορήγησης άδειας, για την οποία υποβλήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 των ενδιαφερομένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 των ενδιαφερομένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται όταν η αιτηθείσα άδεια πρόκειται να εκδοθεί εντός τριών (3) ετών από της χορήγησης άδειας, για την οποία υποβλήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία αναφέρεται ότι θα κατέχει το όπλο στην Ελλάδα και δεν θα το μεταφέρει σε άλλη χώρα χωρίς σχετική άδεια. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία αναφέρεται ότι θα κατέχει το όπλο στην Ελλάδα και δεν θα το μεταφέρει σε άλλη χώρα χωρίς σχετική άδεια.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας παραμονής ή διαμονής του αιτούντος στη χώρα μας. Άδεια διαμονής

       Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας παραμονής ή διαμονής του αιτούντος στη χώρα μας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 6 Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α΄), του ενδιαφερόμενου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α΄), του ενδιαφερόμενου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 7 Γνώμη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Γνώμη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 8 Τρείς (3) φωτογραφίες. Φωτογραφία

       Τρείς (3) φωτογραφίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Νόμος 4678 2020 70 Α

       Περιγραφή Κατοχή - Οπλοφορία ειδών του ν.2168/93.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

      • Νόμος 7, 10, 18 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Κατοχή - Οπλοφορία ειδών του ν. 2168/93.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7011/10/58-ιδ 2004 1338 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προθεσμίας για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201338

      • Υπουργική Απόφαση 3009/2/177-α 2020 4705 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 2168/93 και 456/76 αδειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204705

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7Α, 7Β, 8, 9, 10 3009/2/23-α΄ 1994 696 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 2168/93 και 456/76 αδειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200696

      • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο κατά τόπο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και έλεγχος των δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ασφαλείας ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομικό Τμήμα προβαίνει σε πρωτοκόλληση της αίτησης και σε έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Ασφαλείας ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας υποβάλλει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με την εισήγησή του στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος και συμπλήρωση των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται ο τόπος κατοικίας του ενδιαφερόμενου, αρχικά υποβάλλει αιτήματα στην κατά τόπο αρμόδια Εισαγγελία Πλημμελειοδικών για την έκδοση αντίγραφου ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου και για την γνωμοδότηση του αρμόδιου Εισαγγελέα επί του αιτήματος για άδεια κατοχής και οπλοφορίας αυτού για την προστασία της ατομικής του ασφάλειας. Στη συνέχεια και αφού παραλάβει τα αντίστοιχα έγγραφα, προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητας του αιτήματος και εξετάζει αυτό.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση για συμμετοχή στη διαδικασία γραπτών και πρακτικών εξετάσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση αφού εξετάσει το αίτημα του ενδιαφερόμενου εκδίδει σχετική απόφαση, η οποία μπορεί να είναι αρνητική, με αποτέλεσμα την απόρριψη του αιτήματος, ή θετική, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα του ενδιαφερομένου για συμμετοχή στη διαδικασία των γραπτών και πρακτικών εξετάσεων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοσή της.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση αιτούντα για τόπο και χρόνο γραπτών και πρακτικών εξετάσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση προγραμματίζει γραπτές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας κατοχής και οπλοφορίας για την προστασία της ατομικής ασφάλειας, σε τόπο και χρόνο, για τα οποία ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος,

       Σημειώσεις Προ των εξετάσεων και ανεξάρτητα από την συμμετοχή του ενδιαφερομένου στη διαδικασία των εξετάσεων, γίνεται η καταβολή του παραβόλου με κωδικό 6654 από τον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 7 Μη συμμετοχή στις εξετάσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμμετέχει στις εξετάσεις κατά τον χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση, δεν επιτρέπεται να οπλοφορεί.

       Ναι Ναι


      • 8 Συμμετοχή σε εξετάσεις και έκδοση απόφασης αποτελεσμάτων εξετάσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδει σχετική απόφαση. Σε περίπτωση αποτυχίας, εκδίδεται απόφαση όπου απορρίπτεται το αίτημα του ενδιαφερόμενου. Σε θετική περίπτωση, εκδίδεται απόφαση με την οποία εκδίδεται άδεια αγοράς από τον ενδιαφερόμενο, ενός (1) πυροβόλου όπλου μετά πενήντα (50) φυσιγγίων αυτού.

       Ναι Όχι


      • 9 Διαβίβαση απόφασης αγοράς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας διαβιβάζει στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Ασφαλείας ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας την απόφαση για την αγορά όπλου.

       Ναι Όχι


      • 10 Επίδοση άδειας αγοράς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Ασφαλείας ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας επιδίδει στον αιτούντα την απόφαση άδειας αγοράς.

       Ναι Όχι


      • 11 Υποβολή βεβαίωσης αγοράς.


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Ασφαλείας ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας τη βεβαίωση αγοράς.

       Ναι Όχι


      • 12 Διαβίβαση βεβαίωσης αγοράς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Ασφαλείας ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας διαβιβάζει στη Διεύθυνση Ασφαλείας ή Διεύθυνση Αστυνομίας τη βεβαίωση αγοράς του όπλου.

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας προβαίνει στην έκδοση της Απόφασής της (θετική ή αρνητική).

       Ναι Όχι


      • 14 Διαβίβαση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η εκδοθείσα απόφαση διαβιβάζεται στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 15 Παραλαβή της απόφασης από τον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοση της απόφασης.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.