Άδεια κυκλοφορίας αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης (αρχική ταξινόμηση)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdc357f55-1cca-48a9-8565-ea0216b75af2 357551

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

12 έως 15

Κόστος

100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας κυκλοφορίας και χορήγηση κρατικών πινακίδων Αστικού, Ημιαστικού ή Υπεραστικού ΛΔΧ συγκοινωνιακών φορέων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και χορήγηση πινακίδων Αστικού ή Υπεραστικού ΛΔΧ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Aρχική ταξινόμηση αστικού, ημιαστικού ή υπεραστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης (ΛΔΧ) συγκοινωνιακών φορέων

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια κυκλοφορίας αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Παλαιότητας Εφόσον τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ως υπεραστικό ή ημιαστικό, να είναι ηλικίας μέχρι μέχρι 15 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. (Άρθρο 11 Ν. 2963/2001 όπως ισχύει).

       Όχι Όχι

      • 2 Παλαιότητας Εφόσον τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ως αστικό, να είναι ηλικίας μέχρι μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. (Άρθρο 35 Ν. 4530/2018).

       Ναι Ναι

      • 1 Τέλος έκδοσης Άδειας 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Ενιαίο ψηφιακό πιστοποιητικό ταξινόμησης οχήματος Πιστοποιητικό

       Ενιαίο ψηφιακό πιστοποιητικό ταξινόμησης οχήματος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/okhemata/taxinomese-okhematos

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Α 1071/19-05-2023 (ΦΕΚ Β 3394/19-05-2023).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης (leasing) ΛΔΧ Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης (leasing) ΛΔΧ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 3 Πρακτικό Επιθεώρησης οχήματος Πρακτικό

       Πρακτικό Επιθεώρησης οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 4 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 5 Φωτοαντίγραφο ισχύουσας Άδειας άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Φωτοαντίγραφο ισχύουσας Άδειας άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9960

      • 6 Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου – ΚΤΕΟ Δελτίο

       Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου – ΚΤΕΟ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν πρόκειται για μεταχειρισμένο λεωφορείο εσωτερικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 3201

      • 7 Βεβαίωση αντιπροσωπείας εισαγωγής από την οποία θα προκύπτει το έτος κατασκευής του πλαισίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αντιπροσωπείας εισαγωγής από την οποία θα προκύπτει το έτος κατασκευής του πλαισίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένα ΛΔΧ που έχουν υπερβεί τα δεκαπέντε (15) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, μη-υπογιζομένου του έτους κατασκευής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από εξουσιοδότηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. και Ι.Κ.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της. Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. και Ι.Κ.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφαρμόζεται για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 10 Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Αδείας Ηλεκτρονικό παράβολο

       Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Αδείας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Ηλεκτρονικό εφαρμόζεται παράβολο στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 11 Βεβαίωση καλής λειτουργίας περιοριστή ταχύτητας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση καλής λειτουργίας περιοριστή ταχύτητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στα καινούρια ΛΔΧ η βεβαίωση χορηγείται από την αντιπροσωπεία και υποβάλλεται μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη. Στα μεταχειρισμένα η βεβαίωση χορηγείται από συνεργείο και υποβάλλεται μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 12 Βεβαίωση ύπαρξης ταχογράφου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ύπαρξης ταχογράφου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση χορηγείται από το συνεργείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 13 Βεβαίωση βαθμονόμησης του ταχογράφου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση βαθμονόμησης του ταχογράφου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση χορηγείται από συνεργείο μετά την χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 14 Άδεια κυκλοφορίας αλλοδαπής Άδεια κυκλοφορίας

       Άδεια κυκλοφορίας αλλοδαπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποκλειστικά για μεταχειρισμένα εξωτερικού υποβάλλεται η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας από την οποία πρέπει να διαπιστώνεται η ύπαρξη ABS.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Καταγωγής

       Όχι 9039

      • 15 Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας Άδεια κυκλοφορίας

       Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποκλειστικά για μεταχειρισμένα εσωτερικού υποβάλλεται η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 9039

      • Νόμος 2963 2001 268 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100268

      • Υπουργική Απόφαση 13985 2005 321 Β

       Περιγραφή Αριθμ. οικ. Β//1070/05 (ΦΕΚ 321 Β’/11-3-05) : Όροι και προϋποθέσεις αντικατάστασης, αστικών και υπεραστικών λεωφορείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050200321

      • Υπουργική Απόφαση 37492/1795 2003 922 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών λεωφορείων για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία τους ως αστικών, υπεραστικών και ημιαστικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200922

      • Υπουργική Απόφαση 54847/2655/03 2004 607 Β

       Περιγραφή Αριθ. /03/04 (ΦΕΚ 607 Β’/26-4-04) : Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200607

      • Νόμος 35 4530 2018 59 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100059

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1071 2023 33694 Β

       Περιγραφή Διαδικασία και το νομικό πλαίσιο που διέπει τα ψηφιακά πιστοποιητικά ταξινόμησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=20230203394

      • 1 Παραλαβή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αίτησης φυσικού προσώπου-μετόχου συγκοινωνιακού φορέα, απαιτείται η αντικατάσταση ήδη κυκλοφορούντος ΛΔΧ ενταγμένου στον συγκοινωνιακό φορέα. Αυτό διαπιστώνεται από την Διεύθυνση Μεταφορών και Συγκοινωνιακών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 2 Αρχική έκδοση βιβλίου μεταβολών και κυριότητας του λεωφορείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρχική έκδοση βιβλίου μεταβολών και κυριότητας του λεωφορείου και καταχώρηση συμφωνιών μεταβιβάσεων σύμφωνα με το Ν.Δ. 1146/72 (ΦΕΚ 64 Α΄) και την ΥΑ ΣΤ-3365/1973 (ΦΕΚ 166 Β΄)

       Όχι Όχι


      • 3 Ταξινόμηση καινούριου λεωφορείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενέργεια επιθεώρησης και σύνταξη σχετικού πρακτικού από την αρμόδια για την ταξινόμηση του λεωφορείου Περιφερειακή Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών

       Σημειώσεις Αφορά καινούριο.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας και χορήγηση κρατικών πινακίδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Η έκδοση άδειας κυκλοφορίας πραγματοποιείται μόνο για ΚΤΕΛ ΑΕ ή ΚΤΕΛ, κατόπιν Απόφασης της γενικής Συνέλευσης τους για τον καθορισμό του επιπλέον αριθμού των λεωφορείων που απαιτούνται για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών τους. Αφορά καινούριο.

       Ναι Ναι


      • 5 Ταξινόμηση μεταχειρισμένου λεωφορείου εξωτερικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενέργεια επιθεώρησης και σύνταξη σχετικού πρακτικού από την αρμόδια για την ταξινόμηση του λεωφορείου Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αν καλύπτεται από έγκριση τύπου ή διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ΥΑ 37492/1795/03 (ΦΕΚ 922 Β) από ΚΤΕΟ που διαθέτει διάδρομο ειδικών ελέγχων.

       Σημειώσεις Αφορά μεταχειρισμένο εξωτερικού.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας και χορήγηση κρατικών πινακίδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Αφορά μεταχειρισμένο εξωτερικού.

       Ναι Ναι


      • 7 Ταξινόμηση μεταχειρισμένου λεωφορείου εσωτερικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενέργεια περιοδικού ελέγχου ΚΤΕΟ, αν απαιτείται

       Σημειώσεις Αν το λεωφορείο κυκλοφορούσε ως αστικό, υπεραστικό ή ημιαστικό στην Ελλάδα, ταξινομείται. Αν δεν κυκλοφορούσε, διενεργείται έλεγχος για τη διαπίστωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ΥΑ 37492/1795/03 (ΦΕΚ 922 Β) από ΚΤΕΟ που διαθέτει διάδρομο ειδικών ελέγχων. Αφορά μεταχειρισμένο εσωτερικού.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας και χορήγηση κρατικών πινακίδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Αφορά μεταχειρισμένο εσωτερικού.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.