Άδεια μεταφοράς από τη χώρα μας σε κ-μ περιστρόφων, πιστολιών κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι του ν.2168/1993, όπλων σκοποβολής, αεροβόλων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηac1df253-1d9c-429e-bde0-8b73519ed5a7 373534

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Αστυνομικά Τμήματα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
1
)

Κόστος

2,04 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας μεταφοράς από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας, περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι, του Ν. 2168/1993, όπλων σκοποβολής κ.α., εφόσον τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση μεταφοράς μερών πυροβόλων όπλων καθώς και ουσιωδών συστατικών μερών όπλων για θήρα, η άδεια χορηγείται μόνο όταν το προς μεταφορά μέρος ή ουσιώδη συστατικό μέρος προορίζεται για το πυροβόλο όπλο που κατέχει. Απευθύνεται σε πολίτες και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης άδειας καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου: Επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και email.

Σημειώσεις

Η αίτηση για μεταφορά όπλων και εκρηκτικών από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται στο ειδικά καθορισμένο έντυπο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος) Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια μεταφοράς από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας, περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι, όπλων σκοποβολής (εφόσον δεν διαθέτει ευρωπαϊκό δελτίο), αεροβόλων (περισσοτέρων των τριών), όπλων για θήρα, καθώς και μερών φυσιγγίων όλων των ανωτέρω (προκειμένου περί μερών όπλων θήρας και αεροβόλων, άδεια μεταφοράς απαιτείται μόνο για τα ουσιώδη συστατικά μέρη τους)

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια μεταφοράς από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας, περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι, όπλων σκοποβολής (εφόσον δεν διαθέτει ευρωπαϊκό δελτίο), αεροβόλων (περισσοτέρων των τριών), όπλων για θήρα, καθώς και μερών φυσιγγίων όλων των ανωτέρω (προκειμένου περί μερών όπλων θήρας και αεροβόλων, άδεια μεταφοράς απαιτείται μόνο για τα ουσιώδη συστατικά μέρη τους)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υγειονομικές Ο αιτών να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας. Σε περίπτωση σωματείου, η προϋπόθεση αφορά το σύνολο των των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για α) οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών β) οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και του Ν.3500/2006. Επίσης, να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για: α) πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, β) παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του Ν.2168/93 γ) πράξεις που προβλέπονται στο Ν.3500/2006. Σε περίπτωση σωματείου, η προϋπόθεση αφορά το σύνολο των των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια εισαγωγής/μεταφοράς ειδών ατομικής χρήσης , Διαμετακόμισης 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6022

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση σωματείου το πιστοποιητικό αφορά το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Το ιατρικό πιστοποιητικό έχει διάρκεια όσο ισχύει και η εκδούσα άδεια και κατατίθεται μόνο μετά την παρέλευση τριετίας από την έκδοση του προγενέστερου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση σωματείου το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται από το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α΄) του ενδιαφερομένου. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α΄) του ενδιαφερομένου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση σωματείου το δικαιολογητικό υποβάλλεται από το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου λαμβάνεται υπόψη για ένα (1) έτος από την έκδοσή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Σε περίπτωση σωματείου υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού μόνο σε περίπτωση τροποποίησής του κατά την διάρκεια υποβολής της αίτησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Σε περίπτωση σωματείου υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού μόνο σε περίπτωση τροποποίησής του κατά την διάρκεια υποβολής της αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Νόμος 2, 12 4678 2020 70 Α
      • Νόμος 2, 26 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Εισαγωγή από το εξωτερικό - Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 3009/2/177-α 2020 4705 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3009/2/23-α’ από 31.08.1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204705

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 παρ. 1, περ. α 7011/10/58-ιδ 2004 1338 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προθεσμιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201338

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2 παρ. Ι περ. 11 υποπερ. α & γ, 3, 5, 6, 8, 9, 10 3009/2/23-α 1994 696 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης της άδειας μεταφοράς πυροβόλων όπλων και άλλων αντικειμένων από χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την χώρα μας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200696

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα παραλαμβάνει από τον ενδιαφερόμενο την αίτηση με τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά και προβαίνει στον έλεγχο πληρότητας αυτών.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή δικαιολογητικών στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το Αρμόδιο Τμήμα υποβάλλει αυτά στην Αρμόδια Διεύθυνση μετά των γραπτών απόψεών της.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια διεύθυνση μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδει απόφαση για την άδεια μεταφοράς (θετική ή αρνητική).

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια διεύθυνση διαβιβάζει την εκδοθείσα απόφαση στο αρμόδιο τμήμα για την επίδοση της στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 5 Επίδοση απόφασης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοση της απόφασης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.