Άδεια μεταφοράς όπλων και διοπτρών για τον εφοδιασμό, για χρήση των κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc31cca5f-07b4-4328-987c-9ccd6b151c89 780177

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 +
  (1)

  Κόστος

  2.04

  Εκτιμώμενος χρόνος

  120 ημέρες

  Περιγραφή

  H διαδικασία αφορά τη χορήγηση αδειών μεταφοράς όπλων και διοπτρών για τον εφοδιασμό, αποκλειστικά και μόνο, των κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

  Παρατηρήσεις

  Αφορά τη χορήγηση αδειών μεταφοράς όπλων της κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι και διοπτρών για τον εφοδιασμό, αποκλειστικά και μόνο, των κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

  Τίτλος

  Αίτηση (στο προκαθορισμένο για τις μεταφορές πυροβόλων όπλων εντός της Ε.Ε. έντυπο) του εκπροσώπου της κτηνιατρικής ή δασικής υπηρεσίας στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης άδειας, τα στοιχεία της υπηρεσίας του (επωνυμία, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας και email) καθώς και τα ατομικά του στοιχεία: Επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και email.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος) Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.Άλλο


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια μεταφοράς όπλων της κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι και διοπτρών για τον εφοδιασμό, αποκλειστικά και μόνο, των κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Εργασιακές Ο αιτών να είναι νόμιμος εκπρόσωπος κτηνιατρικής ή δασικής υπηρεσίας.


        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Υγειονομικές Ο αιτών να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας.


        Όχι Όχι

       • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για α) οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών β) οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και του Ν.3500/2006. Να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στον αιτούντα για: α) πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, β) παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του αρ. 15 του Ν.2168/93 γ) πράξεις που προβλέπονται στο Ν.3500/2006. Επίσης, να μην τυγχάνει φυγόδικος ή φυγόποινος.


        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


        Όχι Όχι

       • 1 Άδεια εισαγωγής/μεταφοράς ειδών ατομ.χρ. , Διαμετακόμισης 2.04 €

        Κωδικός e-παραβόλου 6022

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 1 Έγγραφη πρόταση του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπηρεσιακό έγγραφο

        Έγγραφη πρόταση του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6440

       • 2 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου. Το πιστοποιητικό παραδίδεται από τον ιατρό στο πρόσωπο που το ζήτησε εντός σφραγισμένου φακέλου. Πιστοποιητικό υγείας

        Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου. Το πιστοποιητικό παραδίδεται από τον ιατρό στο πρόσωπο που το ζήτησε εντός σφραγισμένου φακέλου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Η προσκόμιση του ιατρικού πιστοποιητικού δεν απαιτείται αν ο αιτών έχει ζητήσει την χορήγηση άλλης προβλεπόμενης από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 άδειας εντός τριετίας. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται το γεγονός αυτό με υπεύθυνη δήλωσή του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5511

       • 3 Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 4 Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α΄) του ενδιαφερομένου. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α΄) του ενδιαφερομένου.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Σημειώσεις: Το αντίγραφο ποινικού μητρώου έχει ισχύ ένα έτος από την έκδοσή του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4750

       • Νόμος 2, 12 4678 2020 70 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 2168/1993

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

       • Νόμος 2, 19, 26 2168 1993 147 Α

        Περιγραφή Εισαγωγή από το εξωτερικό - Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

       • Προεδρικό Διάταγμα 134, 135 141 1991 58 Α

        Περιγραφή Αστυνομικές άδειες

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100058

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 3009/2/177-α 2020 4705 Β

        Περιγραφή Όροι δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών του ν. 2168/1993 (τροποποίηση της υπ αριθ. 3009/2/23-α από 31.08.1994 υ.α.).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204705

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 7011/10/58-ιδ 2004 1338 Β

        Περιγραφή Καθορισμός χρονικής προθεσμίας για την διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201338

       • Υπουργική Απόφαση Άρθρα 1, 2 παρ. Ι περ. 10 υποπ. β, παρ. ΙΙ περ. 4 υποπ. δ, παρ. ΙΙΙ περ. 2 εδαφ. γ, περ. 3, 4, άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3009/2/23-α 1994 696 Β

        Περιγραφή Στη παραπάνω νομοθεσία αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση της άδειας οπλοφορίας, τη διαδικασία που τηρείται καθώς και τους λόγους ανάκλησης ή αφαίρεσης της κατεχόμενης άδειας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200696

       • Υπουργική Απόφαση 5 3009/2/28-γ 1994 461 Β

        Περιγραφή Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων για κατόχους περιστρόφων, ημιαυτόματων πιστολιών, όπλων σκοποβολής και όπλων για θήρα.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200461

       • 1 Παραλαβή αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο νόμιμος εκπρόσωπος της κτηνιατρικής ή δασικής υπηρεσίας υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική υπηρεσία την αίτησή του με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος - αστυνομικός που παραλαμβάνει το αίτημα προβαίνει στην πρωτοκόλλησή του.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος του υποβληθέντος αιτήματος και των επισυναπτόμενων σε αυτό δικαιολογητικών.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Μετά την πρωτοκόλληση του αιτήματος γίνεται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση ελλειπών δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 4 Υποβολή αιτήματος στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών, το αίτημα υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας, μετά των προτάσεων επί του θέματος από το τμήμα που παρέλαβε τα δικαιολογητικά, για την έκδοση σχετικής απόφασης.

        Όχι Όχι


       • 5 Παραλαβή αιτήματος.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση παραλαμβάνει το αίτημα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 6 Έλεγχος και συμπλήρωση του αιτήματος.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Αρμόδιος υπάλληλος αφού παραλάβει το αίτημα, προβαίνει στον έλεγχο του αιτήματος και στη συνέχεια εκδίδει το αντίγραφο ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου και ενημερώνει αυτόν σε περίπτωση που το αίτημά του χρειάζεται συμπλήρωση με περαιτέρω δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 7 Έκδοση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής αφού εξετάσει το σύνολο του αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση επιθεώρησης, προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (είτε αρνητική είτε θετική).

        Όχι Όχι


       • 8 Διαβίβαση απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα για επίδοση.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά την έκδοση της απόφασης, αυτή διαβιβάζεται ψηφιακά προς την αρμόδια για την επίδοση, αστυνομική Υπηρεσία.

        Όχι Όχι


       • 9 Επίδοση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αστυνομικός Υπάλληλος της αρμόδιας Αστυνομικής Υπηρεσίας, αφού παραλάβει την απόφαση, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να προσέλθει στην Υπηρεσία για την παραλαβή της σχετικής απόφασης. Αφού προσέλθει ο ενδιαφερόμενος του επιδίδεται η απόφαση και συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του κ. Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφαλείας/Α.Ε.Α., εντός μηνός από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.