Άδεια οπλοφορίας σε υπηκόους κράτους-μέλους Ε.Ε. για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια αντικειμένων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe212f91e-5d16-455b-ac2e-b7a4b9b9ee3b 740876

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ Α.Ε.Α

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5 + (
1
)

Κόστος

25,2 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση σε αλλοδαπούς, υπηκόους κράτους-μέλους της Ε.Ε., που κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα, αδειών οπλοφορίας για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή προοριζομένων για εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ Α.Ε.Α

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου

Σημειώσεις

Στην αίτηση μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης άδειας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: Επίθετο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και email.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος). Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια οπλοφορίας σε υπηκόους κράτους-μέλους Ε.Ε. που κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα, για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή προοριζομένων για εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια οπλοφορίας σε υπηκόους κράτους-μέλους Ε.Ε. για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια αντικειμένων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Ο αιτών να είναι αλλοδαπός, υπήκοος κ.-μ. της Ε.Ε., που κατοικεί ή διαμένει προσωρινά στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιατρικές Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. Επίσης: (1) Να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για: α. πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος. β. παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του ν. 2168/1993 και γ. πράξεις που προβλέπονται στο ν. 3500/2006. (2) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για: α. οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίοι τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών. β. οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2168/1993, ανεξάρτητα του ύψους της επιβληθείσας ποινής, γ. οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται στο ν. 3500/2006, ανεξάρτητα του ύψους της επιβληθείσας ποινής.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Να προκύπτει ότι ο αιτών θα εργαστεί για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή προοριζομένων για εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια οπλοφορίας & σκοποβολής Ν.2168/1993,Επέκταση άδειας οπλ/ρίας-επικράτεια ή μέρος αυτής 25.2 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6024

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου, παραδίδεται από τον ιατρό στον ενδιαφερόμενο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: α. δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος. β. θα κατέχει το πυροβόλο όπλο στην Ελλάδα και δεν θα το μεταφέρει σε άλλη χώρα, χωρίς σχετική άδεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (τύπου Α΄) του ενδιαφερομένου. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (τύπου Α΄) του ενδιαφερομένου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Αντίγραφο άδειας εργασίας του ενδιαφερομένου. Άδεια εργασίας

       Αντίγραφο άδειας εργασίας του ενδιαφερομένου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 5 Βεβαίωση της της αρμόδιας Διεύθυνσης Απασχόλησης της οικείας Περιφέρειας Βεβαίωση

       Βεβαίωση της της αρμόδιας Διεύθυνσης Απασχόλησης της οικείας Περιφέρειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαιώνεται ότι έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εργασίας για τον ως άνω σκοπό. Το εν λόγω δικαιολογητικό κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που πρόκειται να εργασθεί ως προσωπικό ασφαλείας σε επιχείρηση συμφερόντων της χώρας του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9703

      • 6 Βεβαίωση της εργοδότριας εταιρείας Βεβαίωση

       Βεβαίωση της εργοδότριας εταιρείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος θα εργαστεί σε επιχείρηση συμφερόντων της χώρας του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9703

      • 7 Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες. Φωτογραφία

       Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Νόμος 7 § 6 και 10 § 1 και 2 4678 2020 70 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 7 § 6 αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 10 § 13 του ν. 2168/1993 που αναφέρεται στις ποινικές ρήτρες όσο αφορά την παράνομη οπλοφορία. Επίσης, στο άρθρο 10 § 1 αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να παρέχει τα εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης ενός πυροβόλου όπλου, να μη πάσχει ή να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή προσωπικότητας (τροποποίηση άρθρου 18 § 3, περ. α του ν. 2168/1993) ενώ στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται στη δυνατότητα των αρχών να μην χορηγήσουν ή να ανακαλέσουν χορηγούμενη άδεια οπλοφορίας σε άτομο σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή έχει καταδικαστεί για παραβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 περ. β του ν. 2168/1993 (τροποποίηση άρθρου 18 § 5 του ν. 2168/1993).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

      • Νόμος 2518 1997 164 Α

       Περιγραφή Η συγκεκριμένη νομοθεσία αφορά τα προσόντα και τις υποχρεώσεις του ενδιαφερόμενου που επιθυμεί την χορήγηση άδειας εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100164

      • Νόμος Άρθρο 10 § § 4, 9, 13 και άρθρο 18 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 10 §§ 4,9, και 13 και στο άρθρο 18 αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης σε αλλοδαπό, υπήκοο κ.-μ. της Ε.Ε., άδειας οπλοφορίας καθώς και οι λόγοι μη χορήγησης ή ανάκλησης της ήδη χορηγηθείσας άδειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Προεδρικό Διάταγμα 134 και 135 141 1991 58 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στο σκοπό, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και την αρμοδιότητα χορήγησης, ανάκλησης και αφαίρεσης μιας αστυνομικής άδειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100058

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 3009/2/177-α 2020 4705 Β

       Περιγραφή Όροι δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών του ν. 2168/1993 (τροποποίηση της υπ' αριθ. 3009/2/23-α από 31.08.1994 υ.α.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204705

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 7011/10/58-ιδ 2004 1338 Β

       Περιγραφή Καθορισμός χρονικής προθεσμίας για την διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201338

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2 παρ. Ι περ. 10 υποπ. β, παρ. ΙΙ περ. 4 υποπ. δ, παρ. ΙΙΙ περ. 2 εδαφ. γ, περ. 3, 4, άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3009/2/23-α 1994 696 Β

       Περιγραφή Στη παραπάνω νομοθεσία αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση της άδειας οπλοφορίας, τη διαδικασία που τηρείται καθώς και τους λόγους ανάκλησης ή αφαίρεσης της κατεχόμενης άδειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200696

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αστυνομική υπηρεσία, του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, παραλαμβάνει την αίτησή του με τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας του αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αστυνομική υπηρεσία αφού παραλάβει το αίτημα προβαίνει στον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας αυτού, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο αν πρέπει να προσκομίσει κάποιο δικαιολογητικό και στην συνέχεια συντάσσει σχετική αναφορά, στην οποία διατυπώνει τη γνώμη της επί του αιτήματος και την υποβάλλει μαζί με αυτό στην προϊστάμενη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήματος στην προϊστάμενη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αστυνομική υπηρεσία, που παρέλαβε το αίτημα, και μετά το πέρας του ελέγχου υποβάλλει αυτό στην προϊστάμενη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας για την έκδοση σχετικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή και έλεγχος του αιτήματος και συμπλήρωση αυτού με άλλα δικαιολογητικά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ασφαλείας, στην περιφέρεια της οποίας κατοικεί ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το αίτημα με τα επισυναπτόμενα σε αυτό δικαιολογητικά και αρχικά προβαίνει στον διοικητικό και αστυνομικό έλεγχο αυτού. Στη συνέχεια αιτείται από την αρμόδια Εισαγγελία την έκδοση αντίγραφου ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου και αφού το παραλάβει προβαίνει στον εκ νέου έλεγχο του αιτήματος, ενημερώνοντας τον αιτούντα σε περίπτωση που αυτός πρέπει να προσκομίσει κάποιο άλλο δικαιολογητικό. Έπειτα προβαίνει στην έκδοση απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση θετικής απόφασης - έκδοση άδειας οπλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον ενδελεχή έλεγχο του αιτήματος και αφού κριθεί ότι οι λόγοι για την έκδοση άδειας οπλοφορίας είναι βάσιμοι, η αρμόδια Διεύθυνση εκδίδει θετική απόφαση - άδεια οπλοφορίας στον αιτούμενο στην οποία αναφέρονται ρητά οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση αρνητικής απόφασης - Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών είτε ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του ν. 2168/1993 είτε οι αναφερόμενοι λόγοι στην αίτησή του δεν κρίνονται βάσιμοι, η αρμόδια διεύθυνση απορρίπτει το αίτημά του με σαφή και επαρκή αιτιολόγηση.

       Ναι Όχι


      • 7 Διαβίβαση απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση διαβιβάζει την εκδοθείσα απόφαση στο αρμόδιο αστυνομικό Τμήμα για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 8 Επίδοση απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αστυνομική υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, καλεί αυτόν στην έδρα της και του επιδίδει την εκδοθείσα απόφαση, συντάσσοντας πρακτικό επίδοσης, το οποίο τηρεί στο αρχείο της. Σε περίπτωση επίδοσης θετικής απόφασης - άδειας οπλοφορίας ανακοινώνει σε αυτόν και τους όρους και της προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται κατά το χρονικό διάστημα που αυτός κατέχει την άδεια οπλοφορίας καθώς και τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ανακοινώνει σε αυτόν το δικαίωμα του για υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την επίδοσή της.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.