Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων εντός τουριστικών καταλυμάτων ή εγκατ/σεων ειδικής τουριστικής υποδομής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc42975fd-90d5-40ce-892c-0564b4d7cae1 662875

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση της προβλεπόμενης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής (μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Η επιχείρηση τουριστικού καταλύματος ή ο φορέας της δραστηριότητας του καταστήματος

υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί εντός του τουριστικού καταλύματος ή εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, γνωστοποιεί σε ειδικό πεδίο της γνωστοποίησης (Απόφαση 13387/2022 - Β΄ 3737) τη χρήση μουσικής, με προσδιορισμό της μέγιστης Α - ηχοστάθμης, του χώρου κ.τ.λ. Η άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής εκδίδεται ύστερα απο διατύπωση γνώμης του οικείου Δήμου.

Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού ή η ΕΥΠΑΤΕ κοινοποιεί την άδεια παράτασης ωραρίου στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και στην Ελληνική Αστυνομία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β΄ 15).

Σημειώσεις

Στην αίτηση ο φορέας της δραστηριότητας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αιτείται την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων, με αίτησή του, μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή) (άρθρο 25 του Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).

    NACE

    • 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
    • 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
    • 55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
    • 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
    • 52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων εντός τουριστικών καταλυμάτων ή εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων εντός τουριστικών καταλυμάτων ή εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο φορέας εκμετάλλευσης τουριστικού καταλύματος ή ο φορέας της δραστηριότητας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί εντός του τουριστικού καταλύματος ή εντός εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής, οφείλει να διαθέτει κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Προϋπόθεση υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων είναι η προηγούμενη γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος ή εντός εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας τουριστικού καταλύματος ή αντίγραφο της Έγκρισης Λειτουργίας εγκατάστασης Ειδικής Τουριστικής Υποδομής ή αντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της εγκατάστασης της Ειδικής Τουριστικής Υποδομής Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας τουριστικού καταλύματος ή αντίγραφο της Έγκρισης Λειτουργίας εγκατάστασης Ειδικής Τουριστικής Υποδομής ή αντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της εγκατάστασης της Ειδικής Τουριστικής Υποδομής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 3 Έγκριση παράτασης ωραρίου μουσικής απο την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου Απόφαση

       Έγκριση παράτασης ωραρίου μουσικής απο την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 4 Τεχνική Έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνική Έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ανωτέρω έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις, απαιτείται μόνο όταν η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο ενώ δεν κατατίθεται στην αρμόδια Αρχή αλλά διατηρείται στον χώρο της εγκατάστασης στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές, Άλλο

       Όχι 5768

      • Αστυνομική Διάταξη 3 1023/2/37-ια΄ 1996 15 Β

       Περιγραφή Περί παράτασης ωραρίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960200015

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4 13387 2022 3737 Β

       Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203737

      • 1 Παραλαβή σχετικής αίτησης απο την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού ή την Ειδική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην οικεία Υπηρεσία Τουρισμού ή την ΕΥΠΑΤΕ.

       Σημειώσεις Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στον χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών τεχνική έκθεση μηχανικού, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Η αίτηση χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την πληρότητα του φακέλου.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση του ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Ναι


      • 5 Έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την ολοκλήρωση ελέγχου του φακέλου και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητά του, εκδίδεται η άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων.

       Ναι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση της απόφασης χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η σχετική Απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, καθώς και στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και στην Ελληνική Αστυνομία και αναρτάται στην Διαύγεια.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.