Άδεια υλοτομίας σε δάση και δασικές εκτάσεις για ατομικές ανάγκες (διάθεση καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση492d1f26-9548-404c-b31c-367ead5165c0 492126

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δασών, ΚΕΠ, Κατά τόπους Δασαρχεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση άδειας υλοτομίας σε δάση και δασικές εκτάσεις για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων (διάθεση καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κατά τόπους Δασαρχεία

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία καθορίζεται από την ετήσια Γενική Δασική Ρυθμιστική Αστυνομική Διάταξη (ΔΑΔ) καυσοξύλευσης που εκδίδεται από κάθε Δασαρχείο, καθορίζοντας επακριβώς τον χώρο, χρόνο, τρόπο και την ποσότητα απόληψης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση άδειας υλοτομίας σε δάση και δασικές εκτάσεις για ατομικές ανάγκες (Διάθεση καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια υλοτομίας σε δάση και δασικές εκτάσεις για ατομικές ανάγκες (Διάθεση καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Τα δικαιολογητικά καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Δασικής Αστυνομικής Ρυθμιστικής Διάταξης καυσοξύλευσης του αρμόδιου Δασαρχείου.

       Όχι Όχι

      • 1 Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθένειας. Για τους Έλληνες Ένστολους Πολίτες αντί Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας επιδεικνύεται το αντίστοιχο Δελτίο Ταυτότητας. Εναλλακτικά αντί του φυσικού (έγχαρτου) Δελτίου Ταυτότητας ή Άδειας Οδήγησης, η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω του ID wallet του gov.gr. Για πολίτες της ΕΕ, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για πολίτες τρίτων χωρών, έγγραφα για την νόμιμη είσοδο και διαμονή στη χώρα, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθένειας. Για τους Έλληνες Ένστολους Πολίτες αντί Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας επιδεικνύεται το αντίστοιχο Δελτίο Ταυτότητας. Εναλλακτικά αντί του φυσικού (έγχαρτου) Δελτίου Ταυτότητας ή Άδειας Οδήγησης, η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω του ID wallet του gov.gr. Για πολίτες της ΕΕ, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για πολίτες τρίτων χωρών, έγγραφα για την νόμιμη είσοδο και διαμονή στη χώρα, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που το αναφέρει ρητά η Δασική Αστυνομική Διάταξη (ΔΑΔ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 4763

      • 3 Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ή Βεβαίωση Συνταξιούχου ΟΓΑ ή Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας ή Βεβαίωση στρατευσίμων οικογενειών (ταυτότητα στρατεύσιμου). Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ή Βεβαίωση Συνταξιούχου ΟΓΑ ή Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας ή Βεβαίωση στρατευσίμων οικογενειών (ταυτότητα στρατεύσιμου).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπό την προϋπόθεση ότι θα περιγράφεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό στη Δασική Αστυνομική Διάταξη (ΔΑΔ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4332

      • 4 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 168,176-178 86 1969 7 Α

       Περιγραφή Δασικός Κώδιξ : Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100007

      • Νόμος 4280 2014 159 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100159

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 151363/674/17 2017 821 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. 161972/2548/17 (ΦΕΚ 3665 Β/18-10-2017) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170203665) «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200821

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/12594/02 2002 899 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200899

      • 1 Προσεύλευση σε ΚΕΠ       Όχι Όχι


      • 2 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Εκτύπωση αίτησης πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει την αίτηση και την παραδίδει στον πολίτη για έλεγχο και υπογραφή

       Όχι Όχι


      • 6 Σάρωση και αποστολή φακέλλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σάρωση και αποστολή με email στην Αρμόδια Υπηρεσία της αίτησης του πολίτη

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή αίτησης από τον υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας για έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση από τον υπάλληλο του αρμόδιου τμήματος

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών και έκδοση της Απόφασης

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή της Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή της Απόφασης -΄Εγκρισης στο ΚΕΠ

       Όχι Όχι


      • 10 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παράδοση του εγγράφου στον πολίτη

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.