Άδεια χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbe252cc7-1f5b-407b-a2d6-97ecc6fdc98b 252715

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Μουσεία, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αιτήματα τρίτων προς το Υπουργείο Πολιτισμού για τη χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων (φωτογραφιών, βίντεο) αρχαιολογικού περιεχομένου σε ψηφιακές εφαρμογές και στο διαδίκτυο. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην οποία να αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως: στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου που κάνει την αίτηση, περιγραφή του σκοπού, περιγραφή του τρόπου χρήσης κ.ά.

Σημειώσεις

Σχετικός σύνδεσμος στην αγγλική γλώσσα: https://www.culture.gov.gr/DocLib/aitisi_diadiktio_EN.doc

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ψηφιακές εφαρμογές και στο διαδίκτυο

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας σχεδιασμού και λειτουργίας ψηφιακών εφαρμογών σε χώρους αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο διαδίκτυο


      Μητρώα που τηρούνται

      Ψηφιακή χρήση εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Να υπάρχει άδεια για την παραγωγή απεικονίσεων (φωτογράφηση/κινηματογράφηση/τρισδιάστατη σάρωση)

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η Αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία να έχει χορηγήσει στον αιτούντα αντίγραφο ψηφιακού αρχείου απεικόνισης.

       Ναι Ναι

      • 1 Καταβολή τελών χρήσης υπέρ του Ο.Δ.Α.Π., σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/ 28.12.2011 (ΦΕΚ 3046/Β/ 30.12.2011). Η καταβολή των τελών γίνεται στο όνομα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, στο λογαριασμό ΙΒΑΝ GR2201000240000000000267864 της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα τέλη για τις εφαρμογές ανέρχονται σε 20% επί της τιμής, επομένως δεν μπορεί να υπολογιστεί ελάχιστο και μέγιστο κόστος. 0 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Πλήρης κατάλογος των εικονιζόμενων αντικειμένων/μνημείων/χώρων Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πλήρης κατάλογος των εικονιζόμενων αντικειμένων/μνημείων/χώρων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Στην περίπτωση αιτήματος άδειας χρήσης οπτικοακουστικού υλικού, πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση για το κόστος παραγωγής του βίντεο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Στην περίπτωση αιτήματος άδειας χρήσης οπτικοακουστικού υλικού, πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση για το κόστος παραγωγής του βίντεο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Ψηφιακά αντίγραφα των απεικονίσεων. Κατατίθεται ψηφιακό αντίγραφο για όλες τις απεικονίσεις που θα χρησιμοποιηθούν. Στην περίπτωση που το αίτημα αφορά οπτικοακουστικό υλικό, κατατίθεται αντίγραφο του βίντεο, ώστε να υπολογιστεί η διάρκεια απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου και να υπολογιστούν τα αναλογούντα τέλη. Ψηφιακό αρχείο

       Ψηφιακά αντίγραφα των απεικονίσεων. Κατατίθεται ψηφιακό αντίγραφο για όλες τις απεικονίσεις που θα χρησιμοποιηθούν. Στην περίπτωση που το αίτημα αφορά οπτικοακουστικό υλικό, κατατίθεται αντίγραφο του βίντεο, ώστε να υπολογιστεί η διάρκεια απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου και να υπολογιστούν τα αναλογούντα τέλη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 4 Ψηφιακό αντίγραφο των κειμένων που θα συνοδεύουν τις απεικονίσεις (λεζάντες, περιγραφικά κείμενα κ.λπ.) Ψηφιακό αρχείο

       Ψηφιακό αντίγραφο των κειμένων που θα συνοδεύουν τις απεικονίσεις (λεζάντες, περιγραφικά κείμενα κ.λπ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 5 Ψηφιακό αντίγραφο της εφαρμογής. Στην περίπτωση αιτήματος άδειας χρήσης απεικονίσεων σε ψηφιακή εφαρμογή, πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο της εφαρμογής ή συνοπτική παρουσίασή του με τέτοιο τρόπο (screenshots) ώστε να διαπιστώνεται ακριβώς το σκεπτικό και ο τρόπος χρήσης της εφαρμογής. Ψηφιακό αρχείο

       Ψηφιακό αντίγραφο της εφαρμογής. Στην περίπτωση αιτήματος άδειας χρήσης απεικονίσεων σε ψηφιακή εφαρμογή, πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο της εφαρμογής ή συνοπτική παρουσίασή του με τέτοιο τρόπο (screenshots) ώστε να διαπιστώνεται ακριβώς το σκεπτικό και ο τρόπος χρήσης της εφαρμογής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 6 Αντίγραφα των αντίστοιχων αδειών φωτογράφησης/κινηματογράφησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ) ή των αδειών χρήσης / συμφωνητικών εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων των συγκεκριμένων απεικονίσεων από τους κατόχους τους στην περίπτωση που οι εικόνες δεν έχουν παραχωρηθεί από το ΥΠΠΟΑ. Στην περίπτωση νέας χρήσης, κατατίθεται η απόφαση με την οποία είχε εγκριθεί από το ΥΠΠΟΑ η αρχική χρήση. Απόφαση

       Αντίγραφα των αντίστοιχων αδειών φωτογράφησης/κινηματογράφησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ) ή των αδειών χρήσης / συμφωνητικών εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων των συγκεκριμένων απεικονίσεων από τους κατόχους τους στην περίπτωση που οι εικόνες δεν έχουν παραχωρηθεί από το ΥΠΠΟΑ. Στην περίπτωση νέας χρήσης, κατατίθεται η απόφαση με την οποία είχε εγκριθεί από το ΥΠΠΟΑ η αρχική χρήση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Υπουργική Απόφαση 8128 2020 221 Β

       Περιγραφή Μερική ανάκληση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2-7-2019 απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο» (Β΄ 2812) της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά το μέρος που αναφέρεται σε «αναπαραστάσεις» μνημείων κατόπιν της αριθμ. 227/2019 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200221

      • Νόμος 20 4708 2020 140 Α

       Περιγραφή Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις. Tο άρθρο 20 του Ν. 4708/2020 τροποποίησε το άρθρο 46 του Ν. 3028/2002.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100140

      • Υπουργική Απόφαση 7 356481 2019 2812 Β

       Περιγραφή Αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό. Κυρίως οι παρ. β και γ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202812

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5-7 126463 2011 3046 Β

       Περιγραφή Τέλη φωτογράφησης, κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110203046

      • Νόμος 46 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί: Α) Στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (Εφορεία Αρχαιοτήτων, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων)/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία (Μουσεία, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας) του ΥΠΠΟΑ. Β) Στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΠΚ), στο Γραφείο Κοινού ή σε κάποιο άλλο σημείο (Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΠΟΑ, Γραφείο Υπουργού). Γ) Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ)

       Όχι Όχι


      • 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Α) ΕΑΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ, ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΔΕΑΜ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Β) ΕΑΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗ ΓΔΑΠΚ, ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ Η ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΔΕΑΜ. Γ) ΕΑΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Ή ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗ ΔΔΕΑΜ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΑ/ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ, ανά περίπτωση: Α) Αρμόδια Διεύθυνση Β) Αρμόδια Διεύθυνση Γ) Αρμόδιο τμήμα ΔΔΕΑΜ

       Όχι Όχι


      • 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΔΕΑΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Στην περίπτωση κατά την οποία το αίτημα υποβλήθηκε στη ΔΔΕΑΜ και διαβιβάστηκε στις συναρμόδιες υπηρεσίες. Συναρμόδιος Φορέας: Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΔΕΑΜ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΚΑΣ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 5 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ/ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΑΣ

       Όχι Όχι


      • 6 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΓΔΑΠΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.