Έγκριση Προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση48691669-2350-41c8-a4bc-dcc7806c7dd0 936695

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας που ασκείται επί του προϋπολογισμού, του επόμενου οικονομικού έτους, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε). Η διαδικασία απευθύνεται στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Τελευταία ενημέρωση

24/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Έγκριση Προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Αίτημα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί του προϋπολογισμού της, του επόμενου οικονομικού έτους, και την σχετική προς τούτο έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισής του.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), του επόμενου οικονομικού έτους, από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου φορέα.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Αιτιολογική έκθεση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) που αφορά στα έσοδα και την πηγή αυτών, καθώς και στις εγγεγραμμένες δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Γνωστοποίηση, από την καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, του εκτιμώμενου ύψους της επιχορήγησης που θα λάβει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), από το οικείο Υπουργείο, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, για το επόμενο οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπηρεσιακό έγγραφο - αίτημα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης του προϋπολογισμού της, του επόμενου οικονομικού έτους. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό έγγραφο - αίτημα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης του προϋπολογισμού της, του επόμενου οικονομικού έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) περί έγκρισης του προϋπολογισμού της, του επόμενου οικονομικού έτους. Απόφαση

       Αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) περί έγκρισης του προϋπολογισμού της, του επόμενου οικονομικού έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Αντίγραφο της αιτιολογικής έκθεσης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) περί των εσόδων και πηγών αυτών, καθώς και των εγγεγραμμένων δαπανών στον προϋπολογισμό της. Έκθεση

       Αντίγραφο της αιτιολογικής έκθεσης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) περί των εσόδων και πηγών αυτών, καθώς και των εγγεγραμμένων δαπανών στον προϋπολογισμό της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Υπηρεσιακό έγγραφο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, περί εκτίμησης του ύψους της επιχορήγησης που η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) θα λάβει από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, εντός του επόμενου οικονομικού έτους. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό έγγραφο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, περί εκτίμησης του ύψους της επιχορήγησης που η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) θα λάβει από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, εντός του επόμενου οικονομικού έτους.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Προεδρικό Διάταγμα 24 74 2011 181 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται η αποστολή του προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, συνοδευόμενος από τη σχετική αιτιολογική έκθεση, στον Υπουργό Εσωτερικών, προς έλεγχο νομιμότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100181

      • 1 Παραλαβή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο φορέα (ΕΝ.Π.Ε)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), μετά των συνημμένων δικαιολογητικών του, υποβάλλεται, είτε μέσω φυσικής αλληλογραφίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ypes.gr), στο Γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, και χρεώνεται αρμοδίως για περαιτέρω ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και εξέταση αιτήματος και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται ο αρχικός έλεγχος του αιτήματος, καθώς και η πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη υπηρεσιακού εγγράφου προς τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται υπηρεσιακό έγγραφο προς την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του οικείου Υπουργείου, με το οποίο ζητείται η γνωστοποίηση του ύψους της επιχορήγησης που εκτιμάται ότι θα λάβει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), στο επόμενο οικονομικό έτος.

       Σημειώσεις Η παρούσα ενέργεια κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το ποσό της επιχορήγησης που η ΕΝ.Π.Ε έχει προβλέψει και εγγράψει στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της, συμφωνεί με το εκτιμώμενο ύψος της επιχορήγησης που θα λάβει από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, στο επόμενο οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση της απάντησης της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζεται εάν το εκτιμώμενο ποσό επιχορήγησης που θα λάβει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, μέσα στο επόμενο οικονομικό έτος, συμφωνεί με το αντίστοιχο ποσό της επιχορήγησης που είναι εγγεγραμμένο στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού του ενδιαφερόμενου φορέα.

       Όχι Όχι


      • 5 Ορθή εγγραφή του ποσού της επιχορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστώνεται ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του εκτιμώμενου ύψους ποσού της επιχορήγησης που η ΕΝ.Π.Ε θα λάβει εντός του επόμενου οικονομικού έτους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και της αντίστοιχης στον προϋπολογισμό εγγεγραμμένης πίστωσης, ακολουθούν οι περαιτέρω ενέργειες ελέγχου νομιμότητας.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόκλιση στο ύψος του ποσού της επιχορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ του εκτιμώμενου ύψους ποσού της επιχορήγησης που η ΕΝ.Π.Ε θα λάβει εντός του επόμενου οικονομικού έτους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και της αντίστοιχης στον προϋπολογισμό εγγεγραμμένης πίστωσης, συντάσσεται υπηρεσιακό έγγραφο προς την ΕΝ.Π.Ε με το οποίο ζητείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η επανυποβολή αυτού.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος νομιμότητας - Σύνταξη του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ασκείται ο έλεγχος νομιμότητας στον προϋπολογισμό της ΕΝ.Π.Ε, και εφόσον διαπιστωθεί η ορθότητα και πληρότητα αυτού, συντάσσεται το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 8 Προώθηση σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο της απόφασης προωθείται για να λάβει υπογραφή από τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς προϊσταμένους του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 9 Επιστροφή σχεδίου - έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μόλις το σχέδιο της απόφασης επιστραφεί υπογεγραμμένο, εκδίδεται η απόφαση, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία.

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση της Υπουργικής Απόφασης στο Πρόγραμμα "Διαύγεια"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Υπουργική Απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα "Διαύγεια".

       Όχι Όχι


      • 11 Γνωστοποίηση της Υπουργικής Απόφασης στην ΕΝ.Π.Ε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται υπηρεσιακό έγγραφο με το οποίο γνωστοποιείται στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, μετά των σχετικών στοιχείων της (αριθμός πρωτοκόλλου/ημερομηνία απόφασης και ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης), για ενημέρωσή της.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.