Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd56525c3-16a9-4fa1-9434-9f56d1f1916e 228930

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), του τρέχοντος, κάθε φόρα, οικονομικού έτους. Η διαδικασία απευθύνεται στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ

Τίτλος

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης της αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών, επί του προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), του οικονομικού έτους στο οποίο αφορά η αναμόρφωση.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Αίτημα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, του τρέχοντος οικονομικού έτους.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, που αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπηρεσιακό έγγραφο - αίτημα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της, του τρέχοντος οικονομικού έτους. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό έγγραφο - αίτημα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της, του τρέχοντος οικονομικού έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, περί έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, του τρέχοντος οικονομικού έτους. Απόφαση

       Αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, περί έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, του τρέχοντος οικονομικού έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Προεδρικό Διάταγμα 24 74 2011 181 Α
      • 1 Παραλαβή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο φορέα (ΕΝ.Π.Ε)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), μετά των συνημμένων δικαιολογητικών του, υποβάλλεται, είτε μέσω φυσικής αλληλογραφίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ypes.gr), στο Γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, και χρεώνεται αρμοδίως για περαιτέρω ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και εξέταση αιτήματος και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται ο αρχικός έλεγχος του αιτήματος καθώς και η πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος νομιμότητας - Σύνταξη του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος νομιμότητας επί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), και εφόσον διαπιστωθεί ότι νομίμως ελήφθη, συντάσσεται το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 4 Προώθηση σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο της απόφασης προωθείται προς υπογραφή από τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς προϊσταμένους του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιστροφή σχεδίου - έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μόλις το σχέδιο της απόφασης επιστραφεί υπογεγραμμένο, εκδίδεται η απόφαση, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της Υπουργικής Απόφασης στο Πρόγραμμα "Διαύγεια"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Υπουργική Απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα "Διαύγεια".

       Όχι Όχι


      • 7 Γνωστοποίηση της Υπουργικής Απόφασης στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται υπηρεσιακό έγγραφο με το οποίο γνωστοποιείται στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, μετά των σχετικών στοιχείων της (αριθμός πρωτοκόλλου/ημερομηνία απόφασης και ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης), για ενημέρωσή της.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.