Έγκριση πολεοδομικής μελέτης και περιβαλλοντικών όρων Στρατηγικής Επένδυσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc8a90701-e636-487a-b9f4-3ac344f2cd7b 161711

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση πολεοδομικής μελέτης και έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Στρατηγικής Επένδυσης Τουριστικού- Παραθεριστικού Χωριού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποβολής των σχετικών μελετών (πολεοδομικής, γεωλογικής καταλληλότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων) για την έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 12 του ν.3986/11 Κοινής Υπουργικής Απόφασης έγκρισης πολεοδομικής μελέτης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Στρατηγικής Επένδυσης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Έγκρισης πολεοδομικής μελέτης και περιβαλλοντικών όρων Στρατηγική Επένδυσης

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση πολεοδομικής μελέτης και περιβαλλοντικών όρων Στρατηγικής Επένδυσης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Πολεοδομικές Να υφίσταται Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) έγκρισης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ).

       Όχι Όχι

      • 1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eprm.ypen.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβολή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Πολεοδομική μελέτη Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Πολεοδομική μελέτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Νόμος 5 4146 2013 90 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 13Α παράγραφοι 2, 14 και 14Α του Ν. 3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως επί των επενδυτικών σχεδίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου (ΣΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100090

      • Νόμος 12 3986 2011 152 Α

       Περιγραφή Χωρικός προορισμός - Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων Στην παρ.7.α. προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, πολεοδόμησης ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100152

      • Νόμος 24 3894 2010 204 Α

       Περιγραφή Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100204

      • 1 Παραλαβή της πολεοδομικής μελέτης, μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και ενημέρωση περί υποβολής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή σχετικού φακέλου, πρωτοκόλληση αιτήματος, έλεγχος πληρότητας.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση Πολεοδομικής Μελέτης Στρατηγικής Επένδυσης και Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας σε Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού/ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Διαβίβαση της Πολεοδομικής Μελέτης και της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας/ Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού για έγκριση.

       Ναι Όχι


      • 3 Ενημέρωση Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης περί υποβολής αιτήματος έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Στρατηγικής Επένδυσης στο ΗΠΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η ΔΙΠΑ έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου. Σκοπός του εγγράφου είναι η ενημέρωση της ΔΙΠΑ για το χαρακτηρισμό του έργου ως Στρατηγική Επένδυση και τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν την αδειοδότησή του.

       Ναι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση ΔΠΟΣΧ/ΥΠΕΝ περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης Στρατηγικής Επένδυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η γνωμοδότηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικής Μελέτης και απευθύνεται στη ΔΙΠΑ.

       Ναι Όχι


      • 5 Εισήγηση ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ αναφορικά με έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Στρατηγικής Επένδυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η γνωμοδότηση προκύπτει σε συνέχεια της προβλεπόμενης διαβούλευσης.

       Ναι Όχι


      • 6 Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας από ΔΠΟΛΣ/ΥΠΕΝ

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Αξιολόγηση Γνωμοδοτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) έγκρισης πολεοδομικής μελέτης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Στρατηγικής Επένδυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 9 Υποβολή σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) σε Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 10 Γνωμοδότηση Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης (ΚΣΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 11 Μη έγκριση σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη έγκρισης του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), ο φάκελος επιστρέφει στην Υπηρεσία και ενημερώνεται ο φορέας υλοποίησης του έργου.

       Ναι Όχι


      • 12 Έγκριση σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έγκριση του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) το πρακτικό του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης (ΚΣΔ) υπογεγραμμένο επιστρέφει στην Υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 13 Υπογραφή σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αφορά τη διαδικασία υπογραφών του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) από τους συναρμόδιους Υπουργούς.

       Ναι Όχι


      • 14 Θεώρηση χάρτη Κοινής Υπουργικής Απόφασης (τοπογραφικό διάγραμμα) από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών/Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χάρτης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ συνημμένος στην απόφαση, θεωρείται, τόσο από τη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όσο και από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Ναι Όχι


      • 15 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)- Δημοσίευση ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 16 Ενημέρωση φορέα υλοποίησης Στρατηγικής Επένδυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο φορέας για την εκδοθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ή την αρνητική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.