Έγκριση σχεδίου οργανωτικής διάρθρωσης μεταλλείου ή λατομείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdcfc2723-043e-4fb3-a065-69a0494ea102 520618

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η παρούσα διαδικασία αφορά στην έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη σχεδίου οργανωτικής διάρθρωσης ενός μεταλλείου ή λατομείου, όπως αυτό ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης

Σημειώσεις

Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας (φυσικού ή νομικού προσώπου), της χωροταξικής θέσης του έργου και αναφορά των στοιχείων νομιμότητας της δραστηριότητας που αφορά η οργανωτική διάρθρωση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σύμφωνα με τις σχετικές δικονομικές διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν, η προθεσμία αυτή με τις υφιστάμενες διατάξεις είναι δίμηνη ή τρίμηνη, ανάλογα με τον προσφεύγοντα.

    NACE

    • 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
    • 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, εξόρυξη αργίλου και καολίνης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
    • 05.20 Εξόρυξη λιγνίτη
    • 07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
    • 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
    • 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
    • 08.92 Εξόρυξη τύρφης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση σχεδίου οργανωτικής διάρθρωσης λατομείου μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών υλικών

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση σχεδίου οργανωτικής διάρθρωσης μεταλλείου ή λατομείου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Δικαίωμα εκμετάλλευσης από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του χώρου στον οποίο αναφέρεται το υποβληθέν Σχέδιο Οργανωτικής Διάρθρωσης ή το δικαίωμα μίσθωσης, σύμφωνα με τον ν. 4512/2018 (Α5) και του Κανονισμού Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης για την εκμετάλλευση λατομείου στο χώρο στον οποίο αναφέρεται το Σχέδιο Οργανωτικής Διάρθρωσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Οργανογράμματα 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2169

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Σχέδιο οργανωτικής διάρθρωσης. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο οργανωτικής διάρθρωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τρία (3) Σχέδια οργανωτικής διάρθρωσης, με σφραγίδα και υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο διευθυντή του έργου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Επεξηγηματικά υπομνήματα. Τεχνικό υπόμνημα

       Επεξηγηματικά υπομνήματα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τρία (3) Επεξηγητικά υπομνήματα με περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών, του βασικού εξοπλισμού και του εργαζόμενου προσωπικού ανά χώρο ευθύνης, με σφραγίδα και υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο διευθυντή του έργου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2876

      • Νόμος 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/17.10.2018 2018 5018 Β

       Περιγραφή Παράβολο για την έγκριση σχεδίου οργανωτικής διάρθρωσης μεταλλείου ή λατομείου αξίας 100 €.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • Νόμος 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • Προεδρικό Διάταγμα 31 1990 11 Α

       Περιγραφή Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100011

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος με συνημμένα τρία (3) αντίγραφα του Σχεδίου οργανωτικής διάρθρωσης,, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο Διευθυντή του έργου και τρία (3) Επεξηγητικά υπομνήματα υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο Διευθυντή του έργου.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση, με συνημμένα τρία (3) αντίγραφα του Σχεδίου οργανωτικής διάρθρωσης και τρία (3) Επεξηγητικά υπομνήματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ).

       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση αίτησης και δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών προωθεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης και της πληρότητας και ορθότητας της οργανωτικής διάρθρωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας άσκησης της δραστηριότητας, της πληρότητας και ορθότητας της αίτησης, των ελλείψεων του Σχεδίου Οργανωτικής Διάρθρωσης και του Επεξηγητικού Υπομνήματος και των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες τις τεχνικής επιστήμης, της ορθολογικής και ασφαλούς λειτουργίας του έργου.

       Όχι Όχι


      • 4 Προώθηση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται η νομιμότητα άσκησης της δραστηριότητας, η πληρότητα και ορθότητας της αίτησης, του Σχεδίου Οργανωτικής διάρθρωσης, του Επεξηγητικού Υπομνήματος και των δικαιολογητικών, ο αρμόδιος υπάλληλος προωθεί την αίτηση, του Σχεδίου Οργανωτικής Διάρθρωσης με το Επεξηγητικό Υπόμνημα και τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) και ζητείται γνωμοδότηση της, εντός τακτής προθεσμίας.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιστροφή στον αιτούντα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν πληρήται η νομιμότητα άσκησης της δραστηριότητας ή υπάρχουν ελλείψεις δικαιολογητικών, επιστρέφεται στον αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • 6 Παραλαβή γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της γνωμοδότησης του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης (Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος).

       Σημειώσεις Παραλαβή σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης (Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος).

       Όχι Όχι


      • 7 Έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον προκύπτει ανάγκη συμπληρωματικών στοιχείων, διορθώσεων, αποστέλλεται έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με επιστροφή του Σχεδίου Οργανωτικής Διάρθρωσης και του Επεξηγητικού Υπομνήματος με παρατηρήσεις, για τη συμπλήρωση των ελλείψεων.

       Όχι Όχι


      • 8 Αξιολόγηση και έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή συμπληρωματικών στοιχείων και αξιολόγησή τους ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφαση έγκρισης του Σχεδίου οργανωτικής διάρθρωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον όλα τα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά συντάσσεται σχέδιο απόφασης έγκρισης του Σχεδίου της οργανωτικής διάρθρωσης και υπογράφεται αρμοδίως. Η απόφαση αναρτάται στον Δικτυακό τόπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN και στο https://latomet.gr.

       Ναι Ναι


      • 10 Έκδοση απόφαση απόρριψης του Σχεδίου οργανωτικής διάρθρωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον όλα τα στοιχεία δεν είναι πλήρη και ορθά και δεν επιδέχονται θεραπεία, συντάσσεται σχέδιο απόφασης απόρριψης του Σχεδίου οργανωτικής διάρθρωσης και υπογράφεται αρμοδίως, Αναρτάται η απόφαση στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN και στο https://latomet.gr.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.