Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης λατομείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdbd0aa3f-3faf-4db5-bac9-0728c26bd295 926404

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

11 έως 12 + (
1
)

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης λατομείου από την οποία προκύπτει το δικαίωμα και ο ορθολογικός σχεδιασμός της εκμετάλλευσης του λατομείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερόμενου.

Σημειώσεις

Η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών καθώς και τρία τεύχη τεχνικής μελέτης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    NACE

    • 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
    • 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, εξόρυξη αργίλου και καολίνης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης λατομείου

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης λατομείου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Δικαίωμα εκμετάλλευσης από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του χώρου στον οποίο αναφέρεται η υποβληθείσα τεχνική μελέτη (σε περίπτωση που ο χώρος είναι ιδιωτικός) ή προκαταρκτικό δικαίωμα για την μίσθωσή του (σε περίπτωση που ο χώρος είναι δημόσιος ή δημοτικός) (άρθρα 44, 45, 52, 53, 54 του ν.4512/2018 (Α’5), άρθρα 58, 59, 60, 61, 62 και 64 του ν.4442/2016 (Α΄230), όπως εισήχθησαν σε αυτόν με το άρθρο 66 του ν.4512/2018(Α’5)).

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την εκμετάλλευση λατομείου στο χώρο στον οποίο αναφέρεται η υποβληθείσα τεχνική μελέτη (Άρθρο 53, παρ.1, του ν.4512/2018 (Α΄5).

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου ή Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για λόγους ασφάλειας και ορθολογικής εκμετάλλευσης (αρ. 49, παρ.1, εδαφ. αα, του ν. 4512/2018).

       Όχι Όχι

      • 1 Τ. Μ. 2‰ επί του προ/σμού ελαχ.300 - μέγιστο 6000ευρώ 300 € - 6000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2174

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Θεώρηση ή Τροποποίηση Τεχνικής Μελέτης Σε περίπτωση που η τροποποίηση - επικαιροποίηση περιλαμβάνει και αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού της επένδυσης, εφαρμόζεται το παράβολο 1 επί του ποσού που δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη. 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2173

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Τ. Μ. 2‰ επί της αμοιβής των μελ.μηχ/κων min 3€ κάθε αντιτυπο 9 € - 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3765

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Δικαίωμα εκμετάλλευσης από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του χώρου στον οποίο αναφέρεται η υποβληθείσα τεχνική μελέτη (σε περίπτωση που ο χώρος είναι ιδιωτικός) ή προκαταρκτικό δικαίωμα για την μίσθωσή του (σε περίπτωση που ο χώρος είναι δημόσιος ή δημοτικός). Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαίωμα εκμετάλλευσης από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του χώρου στον οποίο αναφέρεται η υποβληθείσα τεχνική μελέτη (σε περίπτωση που ο χώρος είναι ιδιωτικός) ή προκαταρκτικό δικαίωμα για την μίσθωσή του (σε περίπτωση που ο χώρος είναι δημόσιος ή δημοτικός).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαίωμα εκμετάλλευσης από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του χώρου στον οποίο αναφέρεται η υποβληθείσα τεχνική μελέτη (σε περίπτωση που ο χώρος είναι ιδιωτικός) ή προκαταρκτικό δικαίωμα για την μίσθωσή του (σε περίπτωση που ο χώρος είναι δημόσιος ή δημοτικός) (άρθρα 44, 45, 52, 53, 54 του ν.4512/2018 (Α’5), άρθρα 58, 59, 60, 61, 62 και 64 του ν. 4442/2016 (Α΄230), όπως εισήχθησαν σε αυτόν με το άρθρο 66 του ν.4512/2018(Α’5)). Στην περίπτωση εκτάσεων σε περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως ισχύει, για τις οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί οριστικά στο πλαίσιο του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), απαιτείται επιπλέον και η υποβολή των δικαιολογητικών των παρ. 1 και 4 του άρθρου 64 του ν. 4442/2016 (Α΄230), όπως εισήχθησαν σε αυτόν με το άρθρο 66 του ν.4512/2018(Α’5), (παρ. Α.21 της με αριθμό ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.175617/1919/5.6.2018 (Α.Δ.Α.: 6ΣΥ04653Π8-2ΤΣ) εγκυκλίου του ΥΠΕΝ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 2 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την εκμετάλλευση λατομείου στο χώρο στον οποίο αναφέρεται η υποβληθείσα τεχνική μελέτη. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την εκμετάλλευση λατομείου στο χώρο στον οποίο αναφέρεται η υποβληθείσα τεχνική μελέτη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άρθρο 53, παρ.1, του ν. 4512/2018 (Α΄5), παρ. Α.21.δ της με αριθμό ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.175617/1919/5.6.2018 (Α.Δ.Α.: 6ΣΥ04653Π8-2ΤΣ) εγκυκλίου του ΥΠΕΝ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 3 Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για λόγους ασφάλειας και ορθολογικής εκμετάλλευσης, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά του αιτήματος. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για λόγους ασφάλειας και ορθολογικής εκμετάλλευσης, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά του αιτήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκτός των λατομείων που χωροθετούνται εντός λατομικών περιοχών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 6440

      • 4 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί συνδρομής προϋποθέσεων για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις (άρθρο 52 παρ. 2β του ν. 4512/2018). Απόφαση

       Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί συνδρομής προϋποθέσεων για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις (άρθρο 52 παρ. 2β του ν. 4512/2018).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο στην περίπτωση λατομείων αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 1127

      • 5 Γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του λατομικού χώρου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του λατομικού χώρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άρθρο 49, παρ.3α, του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 6 Γνωμοδότηση του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Υπηρεσιακό έγγραφο

       Γνωμοδότηση του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άρθρο 49, παρ.3β, του ν.4512/2018 (Α΄5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 7 Γνωμοδότηση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ΑΕ). Υπηρεσιακό έγγραφο

       Γνωμοδότηση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ΑΕ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άρθρο 49, παρ. 3γ, του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 8 Γνωμοδότηση της αρχής ή του φορέα διαχείρισης αγωγών μεταφοράς ή διανομής ή αποθήκευσης (υπέργειων ή υπόγειων εγκαταστάσεων) υδρογονανθράκων και παραγώγων αυτών. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Γνωμοδότηση της αρχής ή του φορέα διαχείρισης αγωγών μεταφοράς ή διανομής ή αποθήκευσης (υπέργειων ή υπόγειων εγκαταστάσεων) υδρογονανθράκων και παραγώγων αυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άρθρο 49, παρ.3δ, του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη τεχνική μελέτη μηχανικού (άρθρο 49, παρ.3, του ν.4512/2018 (Α΄5)) περί μη αναγκαιότητας της γνωμοδότησης του δικαιολογητικού για Ελληνικό Δικτύο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη τεχνική μελέτη μηχανικού (άρθρο 49, παρ.3, του ν.4512/2018 (Α΄5)) περί μη αναγκαιότητας της γνωμοδότησης του δικαιολογητικού για Ελληνικό Δικτύο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη τεχνική μελέτη μηχανικού (άρθρο 49, παρ.3, του ν.4512/2018 (Α΄5)) περί μη αναγκαιότητας της γνωμοδότησης του δικαιολογητικού για Ελληνικό Δικτύο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 7320

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη τεχνική μελέτη μηχανικού (άρθρο 49, παρ.3, του ν.4512/2018 (Α΄5)) περί μη αναγκαιότητας της γνωμοδότησης του δικαιολογητικού του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη τεχνική μελέτη μηχανικού (άρθρο 49, παρ.3, του ν.4512/2018 (Α΄5)) περί μη αναγκαιότητας της γνωμοδότησης του δικαιολογητικού του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη τεχνική μελέτη μηχανικού (άρθρο 49, παρ.3, του ν.4512/2018 (Α΄5)) περί μη αναγκαιότητας της γνωμοδότησης του δικαιολογητικού του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 7320

      • 11 Υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη τεχνική μελέτη μηχανικού (άρθρο 49, παρ.3, του ν.4512/2018 (Α΄5)) περί μη αναγκαιότητας της γνωμοδότησης του δικαιολογητικού για τον φορέα διαχείρισης αγωγών μεταφοράς ή διανομής ή αποθήκευσης (υπέργειων ή υπόγειων εγκαταστάσεων) υδρογονανθράκων και παραγώγων αυτών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη τεχνική μελέτη μηχανικού (άρθρο 49, παρ.3, του ν.4512/2018 (Α΄5)) περί μη αναγκαιότητας της γνωμοδότησης του δικαιολογητικού για τον φορέα διαχείρισης αγωγών μεταφοράς ή διανομής ή αποθήκευσης (υπέργειων ή υπόγειων εγκαταστάσεων) υδρογονανθράκων και παραγώγων αυτών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη τεχνική μελέτη μηχανικού (άρθρο 49, παρ.3, του ν.4512/2018 (Α΄5)) περί μη αναγκαιότητας της γνωμοδότησης του δικαιολογητικού για τον φορέα διαχείρισης αγωγών μεταφοράς ή διανομής ή αποθήκευσης (υπέργειων ή υπόγειων εγκαταστάσεων) υδρογονανθράκων και παραγώγων αυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 7320

      • 12 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα την έγκριση της τεχνικής μελέτης για την ανάθεση εκπόνησης της τεχνικής μελέτης στους μελετητές. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα την έγκριση της τεχνικής μελέτης για την ανάθεση εκπόνησης της τεχνικής μελέτης στους μελετητές.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 13 Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, ανάληψης εκπόνησης της τεχνικής μελέτης από τους μελετητές. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, ανάληψης εκπόνησης της τεχνικής μελέτης από τους μελετητές.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρων 101 & 103 του Κ.Μ.Λ.Ε, όλων των μελετητών που υπογράφουν την τεχνική μελέτη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 14 Υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος την τεχνική μελέτη μηχανικού, ότι το περιεχόμενο του τεύχους της τεχνικής μελέτης, δεν έρχεται σε αντίθεση με τον σχεδιασμό και τις προβλέψεις της Α.Ε.Π.Ο. του λατομείου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος την τεχνική μελέτη μηχανικού, ότι το περιεχόμενο του τεύχους της τεχνικής μελέτης, δεν έρχεται σε αντίθεση με τον σχεδιασμό και τις προβλέψεις της Α.Ε.Π.Ο. του λατομείου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 15 Τεύχος Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης λατομείου, σε τρία (3) αντίγραφα. Έκθεση

       Τεύχος Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης λατομείου, σε τρία (3) αντίγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το περιεχόμενό της τεχνικής μελέτης καθορίζεται στα άρθρα 101 και 103 της Υ.Α.: Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 (Β’1227) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.) και στο άρθρο 64Α του ν.4442/2016 (Α΄230), όπως εισήχθη σε αυτόν με το άρθρο 66 του ν.4512/2018(Α’5)).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 16 Παραστατικά αμοιβών μελετητών και δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Παραστατικά αμοιβών μελετητών και δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον/τους μελετητές πτυχιούχος μηχανικούς: i. Απόδειξη κατάθεσης αμοιβής. ii. Απόδειξη κατάθεσης από την οικεία Δ.Ο.Υ ή ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί της αμοιβής. iii. Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ – Οικονομική Ενημερότητα. iv. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής των εισφορών (ασφαλιστική ενημερότητα) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τεχνικής μελέτης. Για τον/τους μελετητές πτυχιούχους γεωλόγους: i. Απόδειξη κατάθεσης αμοιβής. ii. Απόδειξη κατάθεσης από την οικεία Δ.Ο.Υ ή ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί της αμοιβής. iii. Απόδειξη κατάθεσης των δικαιωμάτων του ΓΕΩΤΕΕ επί της αμοιβής σε εξουσιοδοτημένη τράπεζα. iv. Βεβαίωση μέλους ΓΕΩΤΕΕ – Οικονομική Ενημερότητα περί εξόφλησης των συνδρομών του Γεωλόγου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τεχνικής μελέτης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/17.10.2018 2018 5018 Β

       Περιγραφή Παράβολο για την έγκριση τεχνικών μελετών σε ποσό υπολογιζόμενο σε ποσοστό 2‰ επί του προϋπολογισμού της προβλεπόμενης επένδυσης (εκτός της δαπάνης αυτοκινούμενου εξοπλισμού), με ελάχιστο 300 ευρώ και μέγιστο 6.000 ευρώ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • Εγκύκλιος ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.175617/1919/5.6.2018 2018

       Περιγραφή Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5_17.1.2018)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A504653%CE%A08-2%CE%A4%CE%A3?inline=true

       ΑΔΑ 6ΣΥ04653Π8-2ΤΣ

      • Νόμος 44, 45, 52, 53, 54, 66 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Μέρος Β΄: Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 2017 26 Α

       Περιγραφή Δικαίωμα ΓΕΩΤΕΕ επί της αμοιβής Γεωλόγου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100026

      • Νόμος 69 4172 2013 167 Α

       Περιγραφή Προκαταβλητέος φόρος επί αμοιβής μηχανικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100167

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Νόμος 27 3518 2006 272 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστική Ενημερότητα Μηχανικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100272

      • Νόμος 25 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Παράβολα αντί χαρτοσήμου, για κάθε τεύχος τεχνικής μελέτης που θα εγκριθεί.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/Φ.1.9/17452/734 1994 633 Β

       Περιγραφή Υπολογισμός ύψους αμοιβής μελετητών για τη σύνταξη τεχνικών μελετών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200633

      • Υπουργική Απόφαση ΙΙ-5η/Φ.6.0/6961 1985 387 Β

       Περιγραφή Ύψος αμοιβής μελετητών για τη σύνταξη τεχνικών μελετών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850200387

      • Νόμος 3 1486 1984 161 Α

       Περιγραφή Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ – Οικονομική Ενημερότητα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100161

      • 1 Παραλαβή αιτήματος έγκρισης τεχνικής μελέτης, με συνημμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αιτήματος έγκρισης τεχνικής μελέτης, με συνημμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου των δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολογικός έλεγχος του περιεχομένου του τεύχους της τεχνικής μελέτης (δικαιολογητικό 11)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον είναι πλήρης ο φάκελος των δικαιολογητικών 1-10, τότε προχωρά περαιτέρω ο αξιολογικός έλεγχος του περιεχομένου του τεύχους της τεχνικής μελέτης (δικαιολογητικό 11).

       Ναι Όχι


      • 4 Έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των ελλείψεων του φακέλου δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις του φακέλου δικαιολογητικών (1-10), που επιδέχονται θεραπεία μέσω, συμπληρώσεων ή διορθώσεων, τότε αποστέλλεται έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των ελλείψεων του φακέλου δικαιολογητικών.

       Ναι Ναι


      • 5 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις του φακέλου δικαιολογητικών, που δεν επιδέχονται θεραπεία μέσω, συμπληρώσεων ή διορθώσεων (Απορριπτική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης, μη ύπαρξη δικαιολογητικών λατομικού δικαιώματος) τότε απορρίπτεται το αίτημα.

       Ναι Ναι


      • 6 Ολοκλήρωση Αξιολογικού έλεγχου του περιεχομένου του τεύχους της τεχνικής μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ολοκλήρωση Αξιολογικού έλεγχου του περιεχομένου του τεύχους της τεχνικής μελέτης.

       Όχι Όχι


      • 7 Έγγραφο στον αιτούντα για υποβολή των παραστατικών παραβόλων, κατάθεσης αμοιβών μελετητών και δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα και ορθότητα της υποβληθείσας τεχνικής μελέτης, γίνεται αποστολή ενημερωτικού εγγράφου στον αιτούντα για υποβολή των παραστατικών παραβόλων, κατάθεσης αμοιβών μελετητών και δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων (δικαιολογητικά 12).

       Ναι Όχι


      • 8 Έγγραφο στον αιτούντα, με αναλυτικές παρατηρήσεις και επιστροφή μελέτης, για τη συμπλήρωση των ελλείψεων της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του αξιολογικού ελέγχου της τεχνικής μελέτης και εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ή αστοχίες του τεύχους της τεχνικής μελέτης που επιδέχονται θεραπεία μέσω τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων αποστέλλεται έγγραφο στον αιτούντα, με αναλυτικές παρατηρήσεις και επιστρέφεται η μελέτη, για τη συμπλήρωση των εν λόγω ελλείψεων της. Όταν ο ενδιαφερόμενος ανταποκριθεί υποβάλλοντας εκ νέου διορθωμένη Τ.Μ. ο χρόνος ανταπόκρισης της υπηρεσίας είναι έως 30 ημέρες.

       Ναι Ναι


      • 9 Παραλαβή παραστατικών κατάθεσης παραβόλων, αμοιβών μελετητών και δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή παραστατικών κατάθεσης παραβόλων, αμοιβών μελετητών και δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων.

       Όχι Όχι


      • 10 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων.

       Όχι Όχι


      • 11 Απόφαση Έγκρισης τεχνικής μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα ανωτέρω παραστατικά είναι πλήρη και ορθά, συντάσσεται σχέδιο απόφασης έγκρισης ή τροποποίησης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης και υπογράφεται αρμοδίως. Αναρτάται η απόφαση στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN και https://www.latomet.gr.

       Ναι Ναι


      • 12 Έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των ελλείψεων του φακέλου υποβολής παραστατικών και αμοιβών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις, αποστέλλεται έγγραφο με παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των ελλείψεων. Όταν ο ενδιαφερόμενος ανταποκριθεί υποβάλλοντας εκ νέου διορθωμένη Τ.Μ. ο χρόνος ανταπόκρισης της υπηρεσίας είναι έως 30 ημέρες.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.