Έκδοση Ελληνικού Διαβατηρίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση98ffac87-e3c5-48d2-9450-87a2746961db 144400 Issuance of a Greek passport

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Προξενεία, Διεύθυνση Διαβατήριων και Εγγράφων Ασφαλείας Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 12 + (
1
)

Κόστος

Από 5 έως 84,4 €

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ή ανανέωση ή αντικατάσταση ελληνικού διαβατηρίου και απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διαβατήριων και Εγγράφων Ασφαλείας Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος αντιστοιχεί στον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σε Γραφεία Διαβατηρίων εντός της ελληνικής επικράτειας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του Σημείου Παραλαβής Δικαιολογητικών και αφού εκτυπωθεί, ελέγχεται και υπογράφεται από τον αιτούντα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση - Αντικατάσταση - Ανανέωση Διαβατηρίου, Έκδοση Διαβατηρίου

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Ελληνικού Διαβατηρίου


      Μητρώα που τηρούνται

      Διαβατήρια Ελλήνων Πολιτών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       A1

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνας πολίτης.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή κατάθεση ή ψευδή δήλωση άρθρα 216, 217, 220, 222 και 224 Ποινικού Κώδικα και παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) εφόσον η τέλεση αυτών σχετίζεται με την έκδοση, τη χρήση, την απώλεια ή την κλοπή του διαβατηρίου ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή για αρπαγή, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων (άρθρα 322, 323Α, 324 του Ποινικού Κώδικα) ή για τις πράξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 29 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν. Η απαγόρευση ισχύει για 5 έτη από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης αν πρόκειται για πλημμέλημα και για 10 έτη από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης αν πρόκειται για κακούργημα και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις η ποινή έχει εκτιθεί.

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Να μην εκκρεμεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που δεν έχει εκτελεστεί ή ένταλμα σύλληψης

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να μην εκκρεμεί σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

       Όχι Όχι

      • 5 Στρατολογικές Να μην έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.

       Όχι Όχι

      • 6 Δικαστικές Να μην εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή ή είναι υπόδικος και του έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση.

       Όχι Όχι

      • 1 Αρχική έκδοση - ανανέωση - έκδοση λόγω κλοπής/απώλειας (για αιτούντες 14 ετών και άνω) 84.4 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1862

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Αρχική έκδοση - ανανέωση - έκδοση λόγω κλοπής/απώλειας (για αιτούντες έως 14 ετών) 73.6 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1863

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 3 Αντικατάσταση Διαβατηρίου (λόγω φθοράς, συμπλήρωσης σελίδων, μεταβολής στοιχείων) 58 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1864

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 4 Αποκλειστικά και μόνο για διαβατήρια ισχύος 13 μηνών που χορηγούνται κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 1 του Π.Δ 25/2022 και την παρ.3 του Άρθρου 4 του Π.Δ 25/2022. 68.8 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1865

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 5 Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη. Εκδίδεται διαβατήριο ισχύος 8 μηνών. 63.4 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1866

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 6 Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις διαβατηρίων που χορηγούνται σύμφωνα με την περ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Π.Δ.25/2022 (μεταγωγή κρατουμένου). Εκδίδεται διαβατήριο ισχύος 3 μηνών. 63.4 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1867

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 7 Αφορά την επανυποβολή αιτήματος - έξοδα ταχυμεταφοράς λόγω απόρριψης του αρχικού αιτήματος. 5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1892

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 1 Δελτίο Ταυτότητας. Προσοχή: η ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου ταυτότητας δεν πρέπει να είναι παλαιότερη των 15 ετών από την ημερομηνία κατάθεσης για την έκδοση του διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Ταυτότητας.

       Προσοχή: η ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου ταυτότητας δεν πρέπει να είναι παλαιότερη των 15 ετών από την ημερομηνία κατάθεσης για την έκδοση του διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πέραν της επίδειξης του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητας απαιτείται και η υποβολή φ/φου και των δύο όψεων του δελτίου, στην ίδια σελίδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Υποβάλλεται αντί του Δελτίου Ταυτότητας αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις ανηλίκων κάτω των δώδεκα (12) ετών ή μόνιμων κατοίκων εξωτερικού οι οποίοι δεν διαθέτουν δελτίο ταυτότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • 3 Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 4x6 εκ., τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας inkjet ή laser, συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με συστάσεις ICAO. Φωτογραφία

       Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 4x6 εκ., τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας inkjet ή laser, συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με συστάσεις ICAO.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης, όταν δεν πληρούνται επακριβώς οι τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών (π.χ. μη εστιασμός, κλειστοί οφθαλμοί, παραμόρφωση χαρακτηριστικών προσώπου κλπ.) συνυποβάλλεται, είτε απλή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Τυφλών οικείας Υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση, είτε ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 4 Βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας Ελληνικής αστυνομικής, προξενικής, λιμενικής ή πυροσβεστικής αρχής, της περιοχής όπου έλαβε χώρα η απώλεια ή κλοπή του διαβατηρίου, με την οποία θα πιστοποιείται η δήλωση του συμβάντος, καθώς και το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας. Αντίστοιχη βεβαίωση απαιτείται και στις περιπτώσεις ολικής καταστροφής και υπεξαίρεσης διαβατηρίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας Ελληνικής αστυνομικής, προξενικής, λιμενικής ή πυροσβεστικής αρχής, της περιοχής όπου έλαβε χώρα η απώλεια ή κλοπή του διαβατηρίου, με την οποία θα πιστοποιείται η δήλωση του συμβάντος, καθώς και το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας. Αντίστοιχη βεβαίωση απαιτείται και στις περιπτώσεις ολικής καταστροφής και υπεξαίρεσης διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την αρμόδια Ελληνική αστυνομική, λιμενική, πυροσβεστική ή προξενική Αρχή στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή απώλεια ή ολική καταστροφή ή υπεξαίρεση του διαβατηρίου. Υποβάλλεται στις περιπτώσεις έκδοσης διαβατηρίου σε αντικατάσταση προηγούμενου κλαπέντος ή απολεσθέντος (ή που έχει ολικά καταστραφεί ή που έχει υπεξαιρεθεί).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση - Έγγραφη συναίνεση γονέα Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση - Έγγραφη συναίνεση γονέα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται στην περίπτωση έκδοσης διαβατηρίου σε ανήλικο, όταν η επιμέλεια ασκείται από τους δύο και παρίσταται κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών μόνο ο ένας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 7320

      • 6 Απόφαση ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη Απόφαση

       Απόφαση ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται όταν πρόκειται για έκδοση διαβατηρίου σε πρόσωπο που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 1127

      • 7 Ιατρικό πιστοποιητικό ή γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρικό πιστοποιητικό ή γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται στις περιπτώσεις που στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου συντρέχουν ιδιαιτέρα σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς την μετακίνησή του στο Γραφείο Διαβατηρίων για την κατάθεση του αιτήματος έκδοσης διαβατηρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 5511

      • 8 Αποδεικτικά έγγραφα που τυχόν υπάρχουν και πιστοποιούν την αναγκαιότητα της κατ΄εξαίρεση χορήγησης διαβατηρίου για μετάβαση στην αλλοδαπή, έστω και εάν υφίστανται σε βάρος του αιτούντα οι απαγορευτικοί λόγοι χορήγησης του άρθρου 1, παρ. 2 Π.Δ. 25/2022, στις περιπτώσεις που με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη αίρεται προσωρινά η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και στις περιπτώσεις νοσηλείας για σοβαρούς λόγους υγείας, θανάτου ή σοβαρής ασθένειας συγγενούς. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά έγγραφα που τυχόν υπάρχουν και πιστοποιούν την αναγκαιότητα της κατ΄εξαίρεση χορήγησης διαβατηρίου για μετάβαση στην αλλοδαπή, έστω και εάν υφίστανται σε βάρος του αιτούντα οι απαγορευτικοί λόγοι χορήγησης του άρθρου 1, παρ. 2 Π.Δ. 25/2022, στις περιπτώσεις που με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη αίρεται προσωρινά η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και στις περιπτώσεις νοσηλείας για σοβαρούς λόγους υγείας, θανάτου ή σοβαρής ασθένειας συγγενούς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3798

      • 9 Ιατρικό πιστοποιητικό νοσοκομείου ή γνωμάτευση που φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται και βεβαίωση αλλοδαπού νοσηλευτικού ιδρύματος μεταφρασμένη και επικυρωμένη νομίμως, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη εισαγωγής και νοσηλείας στο εξωτερικό. Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρικό πιστοποιητικό νοσοκομείου ή γνωμάτευση που φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται και βεβαίωση αλλοδαπού νοσηλευτικού ιδρύματος μεταφρασμένη και επικυρωμένη νομίμως, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη εισαγωγής και νοσηλείας στο εξωτερικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται εφόσον ο αιτών επιθυμεί την κατά προτεραιότητα έκδοση διαβατηρίου εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας /Α.Ε.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 5511

      • 10 Βεβαίωση πιστοποίησης ιδιότητας ανυπότακτου εξωτερικού Βεβαίωση

       Βεβαίωση πιστοποίησης ιδιότητας ανυπότακτου εξωτερικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από το στρατολογικό γραφείο και υποβάλλεται όταν πρόκειται για ανυπότακτο μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, στον οποίο επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση χορήγηση διαβατηρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 9703

      • 11 Ιατρικό πιστοποιητικό ή γνωμάτευση, υπογεγραμμένα από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται, όπου και πιστοποιείται αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς επίσης εάν αυτή είναι μόνιμη ή προσωρινή. Σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας των χεριών, συνυποβάλλεται απλή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα αναπήρων της οικείας Υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση του αιτούντα, χωρίς πρόσθετη ιατρική γνωμάτευση. Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρικό πιστοποιητικό ή γνωμάτευση, υπογεγραμμένα από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται, όπου και πιστοποιείται αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς επίσης εάν αυτή είναι μόνιμη ή προσωρινή. Σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας των χεριών, συνυποβάλλεται απλή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα αναπήρων της οικείας Υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση του αιτούντα, χωρίς πρόσθετη ιατρική γνωμάτευση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 5511

      • 12 Δικαστική απόφαση προσδιορισμού ανάθεσης επιμέλειας προσωρινά ή μόνιμα. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση προσδιορισμού ανάθεσης επιμέλειας προσωρινά ή μόνιμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Υποβάλλεται σε περίπτωση που η επιμέλεια του ανηλίκου με δικαστική απόφαση ανατίθεται σε ένα από τους δύο γονείς ή σε τρίτο πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 1127

      • 13 Βεβαίωση περί μη άσκησης ενδίκων μέσων Βεβαίωση

       Βεβαίωση περί μη άσκησης ενδίκων μέσων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Υποβάλλεται σε περίπτωση που η επιμέλεια του ανηλίκου με δικαστική απόφαση ανατίθεται σε ένα από τους δύο γονείς ή σε τρίτο πρόσωπο προκειμένου βεβαιωθεί ότι η δικαστική απόφαση παραμένει σε ισχύ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 9703

      • Νόμος 3103 2003 23 Α

       Περιγραφή Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100023

      • Προεδρικό Διάταγμα 126 2005 181 Α

       Περιγραφή Ίδρυση Διεύθυνσης Διαβατηρίων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100181

      • Προεδρικό Διάταγμα 25 2022 66 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100066

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10 2005 932 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050200932

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-δ 2005 1736 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201736

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-στ 2007 1053 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201053

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-θ 2010 1298 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201298

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-ζ 2015 2702 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202702

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2252 2004

       Περιγραφή Καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R2252:20090626:EL:PDF

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 444 2009

       Περιγραφή Τροποποίηση Κανονισμού (ΕΚ) 2252/2004 σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0444&from=NL

      • Νόμος 87 4962 2022 148 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την έκδοση διαβατηρίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100148

      • 1 Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Διαβατηρίων / Προξενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την κατάθεση της αίτησης έκδοσης διαβατηρίου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντα στο αρμόδιο Γραφείο Διαβατηρίων του τόπου κατοικίας του για το εσωτερικό της χώρας ή την αρμόδια Προξενική Αρχή για το εξωτερικό.

       Σημειώσεις Όταν ο αιτών είναι ανήλικος, για την υποβολή των δικαιολογητικών απαιτείται πέραν αυτού και η αυτοπρόσωπη παρουσία του ασκούντα την επιμέλεια. Όταν η επιμέλεια ασκείται από τους δύο γονείς, αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός και η έγγραφη συναίνεση του άλλου γονέα, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια Διοικητική Αρχή. Όταν δεν μπορούν να παραστούν οι γονείς, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου, ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα, υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου έχει βεβαιωθεί το ιδιόχειρο της υπογραφής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ταυτοπροσωπίας και συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην εξακρίβωση της ταυτότητας του αιτούντα ελέγχοντας το έγγραφο ταυτοπροσωπίας (Δελτίο Ταυτότητας) που φέρει και διασταυρώνοντας τα στοιχεία του σε βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περιπτώσεις ανηλίκων κάτω των 12 ετών ή μόνιμων κατοίκων εξωτερικού οι οποίοι δεν διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας, ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας πραγματοποιείται μέσω του Μητρώου Πολιτών, εκτυπώνοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό (γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης). Ακολούθως πραγματοποιείται αναζήτηση στο Μητρώο Ελληνικών Διαβατηρίων προκειμένου ελεγχθεί τυχόν προηγούμενη έκδοση διαβατηρίου στο ίδιο πρόσωπο και η κατάσταση αυτού. Τέλος, ελέγχεται μέσω τρίτων εφαρμογών της Ελληνικής Αστυνομίας η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου.

       Όχι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική συμπλήρωση Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης και λήψη αποτυπώσεων δακτυλικών αποτυπωμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Σημείου Παραλαβής Δικαιολογητικών συμπληρώνει σε ηλεκτρονική φόρμα την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, βάσει των στοιχείων ταυτοπροσωπίας και των λοιπών δικαιολογητικών που προσκόμισε ο αιτών. Ακολούθως λαμβάνει και κρυπτογραφεί αποτυπώσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων των δεικτών και των δύο χεριών του αιτούντα διαβατήριο, εκτός αν πρόκειται για ανήλικο κάτω των 12 ετών, ο οποίος εξαιρείται της σχετικής υποχρέωσης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα ή του μέσου ή του παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά. Η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται.

       Όχι Όχι


      • 4 Δέσμευση ηλεκτρονικού παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος, αφού ελέγξει την ορθή, κατά περίπτωση, κατάθεση ηλεκτρονικού παραβόλου, προχωρά στη δέσμευσή του και στην εκτύπωση σχετικού αποδεικτικού.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο πολίτης προσέρχεται στις αρμόδιες προξενικές αρχές δεν πραγματοποιείται δέσμευση ηλεκτρονικού παραβόλου, αλλά εκδίδονται προξενικά τέλη τα οποία πληρώνονται από τον πολίτη στην προξενική αρχή.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης υποβάλει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, η πληρότητα των οποίων ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και τον προϊστάμενο του Σημείου Παραλαβής Δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 6 Εκτύπωση Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, έλεγχος στοιχείων και υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και ο αιτών αφού την ελέγξει λεπτομερώς, την υπογράφει επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο το περιεχόμενο της. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία επικολλάται η φωτογραφία του αιτούντα, ελέγχεται - υπογράφεται και από τον αρμόδιο για τη παραλαβή των δικαιολογητικών υπάλληλο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση έκδοσης διαβατηρίου σε ανήλικο η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον ασκούντα/τους ασκούντες την επιμέλεια και από τον άνω των 12 ετών ανήλικο. Σε περίπτωση που η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς και κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρίσταται μόνο ο ένας, απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση του μη παριστάμενου γονέα για την έκδοση διαβατηρίου στον ανήλικο.

       Όχι Όχι


      • 7 Εκτύπωση και παράδοση αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκτυπώνει και παραδίδει στον πολίτη το αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης έκδοσης διαβατηρίου στο οποίο επικολλάται αναγνωριστικό αίτησης (barcode) με το οποίο ο πολίτης δύναται να αναζητά την πορεία της αίτησης μέσω ειδικής εφαρμογής που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας / Α.Ε.Α. : https://www.passport.gov.gr/

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή Αίτησης / Δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας / A.E.A.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με υπηρεσίες ασφαλούς ταχυμεταφοράς.

       Σημειώσεις Η αποστολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες προξενικές αρχές αποστέλλονται με διπλωματικό ταχυδρομείο στο Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με υπηρεσίες ασφαλούς ταχυμεταφοράς. Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διεκπεραίωσης διπλωματικής αλληλογραφίας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 9 Παραλαβή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης και λοιπών δικαιολογητικών από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας /Α.Ε.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας παραλαμβάνει όλες τις αιτήσεις έκδοσης διαβατηρίου, οι οποίες κατατίθενται στα αρμόδια Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εισάγει αυτές στο μηχανογραφικό της σύστημα και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση ελληνικού διαβατηρίου.

       Όχι Όχι


      • 10 Εκτύπωση Διαβατηρίου και ποιοτικός έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, ακολουθεί η οπτική και ηλεκτρονική εξατομίκευση του διαβατηρίου. Ακολούθως, όλα τα εκτυπωμένα διαβατήρια εξετάζονται από αρμόδιους χειριστές, οι οποίοι τα ελέγχουν ένα προς ένα όλα (οπτικά και μηχανικά) προκειμένου επαληθεύσουν την ποιότητα της εκτύπωσης, την ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων, την τήρηση των προδιαγραφών του εντύπου, την πιστοποίηση της μηχανικής αναγνωσιμότητας του εντύπου και την πιστοποίηση της αναγνωσιμότητας – λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού μικροεπεξεργαστή.

       Ναι Όχι


      • 11 Εκτύπωση Απορριπτικής Επιστολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, εκτυπώνεται απορριπτική επιστολή η οποία γνωστοποιεί στον αιτούντα τον/τους λόγο/λόγους απόρριψης του αιτήματός του.

       Ναι Όχι


      • 12 Αποστολή Διαβατηρίου ή Απορριπτικής Επιστολής στο Γραφείο Διαβατηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το εκτυπωμένο διαβατήριο ή η απορριπτική επιστολή αποστέλλεται με υπηρεσίες ασφαλούς ταχυμεταφοράς στο Γραφείο Διαβατηρίων όπου ο πολίτης κατέθεσε την αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Παράλληλα ενημερώνεται το μητρώο Διαβατηρίων Ελλήνων Πολιτών με τα στοιχεία του εκδοθέντος διαβατηρίου.

       Σημειώσεις Η αποστολή του διαβατηρίου ή της απορριπτικής επιστολής προς τις αρμόδιες προξενικές αρχές πραγματοποιείται με υπηρεσίες ασφαλούς ταχυμεταφοράς προς το Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια με διπλωματικό ταχυδρομείο προς την αρχή που κατατέθηκε η αίτηση. Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διεκπεραίωσης διπλωματικής αλληλογραφίας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 13 Παράδοση Διαβατηρίου ή Απορριπτικής Επιστολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραδίδει το εκδοθέν διαβατήριο ή την απορριπτική επιστολή στον αιτούντα είτε σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό πολίτη, οποίος υπογράφει σχετικό αποδεικτικό παραλαβής.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.