Έκδοση ειδοποίησης παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb9e4913c-7eb9-44ab-9d90-8db1421510f6 949137

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση ότι η αποζημίωση ακινήτων, αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων και δικαστικών εξόδων για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν, η οποία καθορίστηκε με τη δικαστική απόφαση προσωρινής τιμής, κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την έκδοση των σχετικών γραμματίων παρακαταθήκης. Στην περίπτωση που υπόχρεο για την καταβολή της αποζημίωσης είναι το δημόσιο, η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται με την έκδοση του γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης. Απευθύνεται στα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα στα ακίνητα και στους δικηγόρους που παραστάθηκαν υπέρ των προσώπων αυτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης προσωρινής τιμής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων.

Τελευταία ενημέρωση

03/04/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση ειδοποίησης παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης προσωρινής τιμής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Υποβολή σχετικών γραμματίων παρακαταθήκης τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα σε 18 μήνες από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης προκειμένου να συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση.

       Όχι Όχι

      • 1 Γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης αποζημίωσης ακινήτων Γραμμάτιο

       Γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης αποζημίωσης ακινήτων


       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Τα γραμμάτια παρακαταθήκης εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου (υπόχρεο για την πληρωμή της αποζημίωσης). Τα ποσά έχουν προκύψει από τον πίνακα παρακατάθεσης αποζημίωσης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης προσωρινής τιμής και η αποζημίωση θα καταβληθεί στα πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με δικαστική απόφαση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3418

      • 2 Γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης αποζημίωσης δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής. Γραμμάτιο

       Γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης αποζημίωσης δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Τα γραμμάτια παρακαταθήκης εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατόπιν κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου (υπόχρεο για την πληρωμή της αποζημίωσης). Τα ποσά έχουν προκύψει από τον πίνακα παρακατάθεσης αποζημίωσης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης προσωρινής τιμής και η αποζημίωση θα καταβληθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους των ιδιοκτητών ακινήτων, που έχουν παρασταθεί στο δικαστήριο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3418

      • Αναγκαστικός Νόμος 7,8 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται με την καταβολή στον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή στον αληθινό δικαιούχο της αποζημίωσης που προσδιορίστηκε προσωρινά ή οριστικά ή με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γνωστοποίησης/ειδοποίησης ότι η αποζημίωση, η δικαστική δαπάνη, καθώς και η αμοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • Νόμος 31 3130 2003 76 Α

       Περιγραφή Ν. 3130/03 (ΦΕΚ-76 Α’) άρθρο 31 Διατάξεις του άρθρου 31 αντικατέστησαν ή τροποποίησαν διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100076

      • Νόμος 76 παρ. 5 4146 2013 90 Α

       Περιγραφή Ν. 4146/13 (ΦΕΚ-90 Α/18-4-13). Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 76 του Ν. 4146/2013 αντικατέστησε το β εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100090

      • Νόμος 39 4024 2011 226 Α

       Περιγραφή Ν. 4024/11 (ΦΕΚ-226 Α/27-10-11). Με την παρ. 3γ του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100226

      • Νόμος 1 2985 2002 18 Α

       Περιγραφή Ν. 2985/02 (ΦΕΚ-18 Α’). Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α και 2β επέφεραν τροποποιήσεις στην διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100018

      • Νόμος 4313 2014 261 Α

       Περιγραφή Ν. 4313/14 (ΦΕΚ-261 Α/17-12-14). Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 72 επέφερε τροποποιήσεις στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • Νόμος 126 παρ. 1 και 2 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ν. 4070/12 (ΦΕΚ-82 Α/10-4-12). Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 126 επέφεραν τροποποιήσεις στη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • 1 Παραλαβή του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή από την αρμόδια υπηρεσία στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), Τμήμα Απαλλοτριώσεων του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης (για έργα που βαρύνουν εναρίθμους της Δ25 η έκδοση γραμματίου γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο της Δ25).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ορθότητας του γραμματίου παρακαταθήκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος ορθότητας: α) ως προς το ποσό που αναγράφεται σύμφωνα με τον πίνακα παρακατάθεσης β) ως προς την αναγραφόμενη δικαστική απόφαση γ) ως προς το ΦΕΚ κήρυξης και δ) ως προς τον δικηγορικό σύλλογο (όταν το γραμμάτιο αφορά σε δικηγορική αμοιβή και δικαστικά έξοδα).

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση εγγράφου απόδοσης και καταβολής αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τους δικηγορικούς συλλόγους των πληρεξούσιων δικηγόρων των ιδιοκτητών ακινήτων για την απόδοση και καταβολή αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων (εφόσον ορίζονται στην δικαστική απόφαση), στο οποίο επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά (γραμμάτια παρακαταθήκης, πίνακας παρακατάθεσης και δικαστική απόφαση).

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση ειδοποίησης παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την παραλαβή των γραμματίων από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου και την απόδοση και καταβολή αποζημίωσης, εκδίδεται η σχετική ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή ειδοποίησης παρακατάθεσης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται η ειδοποίηση παρακατάθεσης στο Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να δημοσιευτεί σε φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Σημειώσεις Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύεται η ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης προσωρινής τιμής αποτελεί το ΦΕΚ συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της ειδοποίησης παρακατάθεσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται ανάρτηση της ειδοποίησης παρακατάθεσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.