Έκδοση εντολής διενέργειας έρευνας ΜΕΕ/ΥΠΟΙΚ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9f131a9a-4142-45cf-a2fa-17c8dab69f71 913194

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αποσκοπεί στη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, μέσω της διενέργειας διοικητικής έρευνας για τον εντοπισμό και την διερεύνηση υποθέσεων παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των νομικών προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Με την λόγω διαδικασία ξενικά η διοικητική έρευνα για τον εντοπισμό και διερεύνηση υποθέσεων παραβίασης ακεραιότητας και διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου.

Τελευταία ενημέρωση

21/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση εντολής διενέργειας διοικητικής έρευνας Μ.Ε.Ε./Υπ.Εθ.Ο.Ο.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • Νόμος 81 παρ. 7 4795 2021 62 Α

       Περιγραφή Ειδικά για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α΄133) οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν συμπληρωματικά μόνο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό και εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 13 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019.

       Νομικές παραπομπές https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7 %CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82 %CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85 %CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82 %CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82 %CE%B3%CE%B9%CE%B1 %CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82 %CF%84%CE%BF%CF%85 %CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85 %CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82 %CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD#:~:text=%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%82-,%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82,-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%204734/

      • Νόμος 39 & 116 παρ. 13 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, σε κάθε Υπουργείο, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνονται σε δύο (2) γραφεία, επιπέδου Τμήματος ως εξής: (α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων. (β) Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος σε κάθε Υπουργείο. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να περιέρχονται σε αυτές πρόσθετες αρμοδιότητες, συναφείς προς την επιχειρησιακή αποστολή τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 142 2017 181 Β

       Περιγραφή Αρμοδιότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών ο εντοπισμός και η διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, των εποπτευομένων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Απόφαση 2 2523 2021 76 Β

       Περιγραφή Στα Τμήματα Β΄ και Γ΄ - Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπ.Εθ.Ο.Ο. κατανεμήθηκε η αρμοδιότητα διενέργειας διοικητικής έρευνας για τον εντοπισμό και την διερεύνηση υποθέσεων παραβίασης ακεραιότητας και διαφθοράς των υπαλλήλων του Υπ.Εθ.Ο.Ο., των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου είναι αρμοδιότητα των Τμημάτων Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών Προσδιορισμός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπ.Εθ.Ο.Ο.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A83%CE%95%CE%A6%CE%97-04%CE%9C

       ΑΔΑ Ψ3ΕΦΗ-04Μ

      • 1 Πρόταση έκδοσης εντολής διενέργειας διοικητικής έρευνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 2 Μη αποδοχή πρότασης έκδοσης εντολής διενέργειας διοικητικής έρευνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 3 Επιστροφή υπόθεσης στον προϊστάμενο Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής       Ναι Ναι


      • 4 Αποδοχή πρότασης έκδοσης εντολής διενέργειας διοικητικής έρευνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη εντολής διενέργειας διοικητικής έρευνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Καταχώρηση σχεδίου εντολής διενέργειας διοικητικής έρευνας σε ΣΗΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση έκδοσης εντολής διενέργειας διοικητικής έρευνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.