Έκδοση των δικαιωμάτων σύνδεσης για την περίπτωση που ο αγωγός είναι αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7bea474e-581e-47a9-bdf7-7c84335ccd32 747458

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για έκδοση δικαιώματος σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ).

Βασικές πληροφορίες

Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας

ΕΥΔΑΠ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης δικαιωμάτων σύνδεσης

Σημειώσεις

Στην αίτηση συμπληρώνονται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία που αφορούν στο ακίνητο όπως φαίνονται στον σχετικό σύνδεσμο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση των δικαιωμάτων σύνδεσης με την αποχέτευση του δικτύου της ΕΥΔΑΠ

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση των δικαιωμάτων σύνδεσης για την περίπτωση που ο αγωγός είναι αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

       Όχι Όχι

      • 1 Το κόστος προκύπτει μετά τον έλεγχο της σύνδεσης από την ΕΥΔΑΠ, ανάλογα με την τεχνική εργασία που απαιτείται. Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει τον αιτούντα για το ποσό και το χρεώνει στον επόμενο λογαριασμό ύδρευσης.

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 2 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 3 Αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

       Αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6554

      • 4 Νομιμοποιητικά έγγραφα όταν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα και εταιρία. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού εφόσον πρόκειται για εταιρία (Νομικό πρόσωπο) με το πρακτικό και τη διάρκεια, το ΦΕΚ δημοσίευσής του ή η εγγραφή στο ΓΕΜΗ όπου θα αναφέρονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία εκπροσώπησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα όταν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα και εταιρία. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού εφόσον πρόκειται για εταιρία (Νομικό πρόσωπο) με το πρακτικό και τη διάρκεια, το ΦΕΚ δημοσίευσής του ή η εγγραφή στο ΓΕΜΗ όπου θα αναφέρονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία εκπροσώπησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9338

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου που να δηλώνει ότι: “Ο/Η υπογεγραμμέν… ................................................................ μετά την από ……………………αίτησή μου για την κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου μου δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί «ψευδούς δήλωσης » τα εξής: 1. Είμαι ιδιοκτήτης διαχειριστής συνιδιοκτήτης, του ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο………………στην οδό ……………………αρ…………….. 2. Η οικοδομή εκτελέστηκε σύμφωνα με την άδεια που υποβλήθηκε και οι όροι δόμησης που ισχύουν βάσει της άδειας είναι οι παρακάτω: Α) Κατά κανόνα: Ελάχιστο επιτρεπόμενο πρόσωπο οικοπέδου Π = Ελάχιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν οικοπέδου Ε = Β) Κατά παρέκκλιση: Ελάχιστο επιτρεπόμενο πρόσωπο οικοπέδου Π΄ = Ελάχιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν οικοπέδου Ε΄ = 3. Η εξωτερική αυτή διακλάδωση δεν θα χρησιμεύσει για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων. Για την αποχέτευση αυτών (ομβρίων) θα συμμορφωθώ απόλυτα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π. Δ. 6/86 ( Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Υπονόμων - Ακαθάρτων και Βρόχινων Νερών) και θα είμαι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει σε μένα ή σε οποιονδήποτε άλλον εξ αιτίας της μη εκτέλεσης των έργων διαχωρισμού των ομβρίων υδάτων. 4. Είμαι υποχρεωμένος να εφοδιάσω την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου μου με αυτόματη αλλά και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή θα τοποθετηθεί με έξοδά μου σε θέση που να μπορεί να ελεγχθεί και αναλαμβάνω την ευθύνη της συντηρήσεως της. Είμαι επίσης υπευθυνος για οποιαδήποτε ζημιά θα προκύψει στο ακίνητό μου ή αλλού από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας και δεν θα έχω καμία απαίτηση από τον Δήμο ή την Ε. Υ. Δ. Α. Π. (άρθρο 3 παραγρ. 9 του Π. Δ. 6/86). 5. Μετά την κατασκευή της σύνδεσης του ακινήτου μου με τον αγωγό αποχέτευσης υποχρεούμαι να αχρηστεύσω κάθε παλαιά εγκατάσταση αποχέτευσης και να αποχετεύομαι μέσω της κατασκευασθείσας σύνδεσης ( άρθρο 8 του Π. Δ. 6/86). Εάν στο ακίνητό μου υπάρχει βόθρος απορροφητικός, στεγανός κ. λ. π. μετά την σύνδεση του ακινήτου μου με του αγωγό ακαθάρτων υποχρεούμαι να τον αχρηστεύσω ( απομάκρυνση περιεχομένου και επίχωση με καθαρό χώμα) σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 8 και το άρθρο 3 παραγρ. 10 του Π . Δ. 6/86. 6. Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώθηκα με τις ανωτέρω (2, 3, 4) υποχρεώσεις η Ε. Υ. Δ. Α. Π. Έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 και την παράγραφο 11 του άρθρου 3 του Π. Δ. 6/86 να προβεί στην διακοπή παροχής του νερού και στην συνέχεια στη διακοπή της σύνδεσης του ακινήτου με τον αγωγό. 7. Στην περίπτωση που το ακίνητό μου δεν είναι δυνατόν να αποχετευτεί στο βάθος που ζητώ στην αίτησή μου με φυσική ροή θα πρέπει να συμμορφωθώ με την παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Π. Δ. 6/86 για μηχανική ανύψωση ( άντληση ) των αποχετευομένων υδάτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 8. Δεν θα επιτρέψω την αποχέτευση άλλου ακινήτου μέσα από την αποχετευτική εγκατάστασή μου. 9. Δέχομαι να καταβάλλω πιθανή πρόσθετη δαπάνη για την κατασκευή της διακλάδωσης στην περίπτωση που θα απαιτηθεί να κατασκευασθεί από ειδική Εργολαβία για λόγους δυσχερειών κατασκευής. 10. Εάν είμαι συνδεδεμένος σε παλαιό δημοτικό δίκτυο και κατασκευαστεί νέο αποχετευτικό δίκτυο είμαι υποχρεωμένος να προσαρμόσω την διακλάδωσή μου στον νέο αποχετευτικό αγωγό. 11. Δηλώνω επίσης ότι θα εξοφλήσω την οφειλή που θα προκύψει για την σύνδεση του ακινήτου μου με το υφιστάμενο δίκτυο Αποχέτευσης, μετά την έκδοση του αντίστοιχου λογαριασμού από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου που να δηλώνει ότι: “Ο/Η υπογεγραμμέν… ................................................................ μετά την από ……………………αίτησή μου για την κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου μου δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί «ψευδούς δήλωσης » τα εξής: 1. Είμαι ιδιοκτήτης διαχειριστής συνιδιοκτήτης, του ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο………………στην οδό ……………………αρ…………….. 2. Η οικοδομή εκτελέστηκε σύμφωνα με την άδεια που υποβλήθηκε και οι όροι δόμησης που ισχύουν βάσει της άδειας είναι οι παρακάτω: Α) Κατά κανόνα: Ελάχιστο επιτρεπόμενο πρόσωπο οικοπέδου Π = Ελάχιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν οικοπέδου Ε = Β) Κατά παρέκκλιση: Ελάχιστο επιτρεπόμενο πρόσωπο οικοπέδου Π΄ = Ελάχιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν οικοπέδου Ε΄ = 3. Η εξωτερική αυτή διακλάδωση δεν θα χρησιμεύσει για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων. Για την αποχέτευση αυτών (ομβρίων) θα συμμορφωθώ απόλυτα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π. Δ. 6/86 ( Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Υπονόμων - Ακαθάρτων και Βρόχινων Νερών) και θα είμαι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει σε μένα ή σε οποιονδήποτε άλλον εξ αιτίας της μη εκτέλεσης των έργων διαχωρισμού των ομβρίων υδάτων. 4. Είμαι υποχρεωμένος να εφοδιάσω την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου μου με αυτόματη αλλά και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή θα τοποθετηθεί με έξοδά μου σε θέση που να μπορεί να ελεγχθεί και αναλαμβάνω την ευθύνη της συντηρήσεως της. Είμαι επίσης υπευθυνος για οποιαδήποτε ζημιά θα προκύψει στο ακίνητό μου ή αλλού από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας και δεν θα έχω καμία απαίτηση από τον Δήμο ή την Ε. Υ. Δ. Α. Π. (άρθρο 3 παραγρ. 9 του Π. Δ. 6/86). 5. Μετά την κατασκευή της σύνδεσης του ακινήτου μου με τον αγωγό αποχέτευσης υποχρεούμαι να αχρηστεύσω κάθε παλαιά εγκατάσταση αποχέτευσης και να αποχετεύομαι μέσω της κατασκευασθείσας σύνδεσης ( άρθρο 8 του Π. Δ. 6/86). Εάν στο ακίνητό μου υπάρχει βόθρος απορροφητικός, στεγανός κ. λ. π. μετά την σύνδεση του ακινήτου μου με του αγωγό ακαθάρτων υποχρεούμαι να τον αχρηστεύσω ( απομάκρυνση περιεχομένου και επίχωση με καθαρό χώμα) σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 8 και το άρθρο 3 παραγρ. 10 του Π . Δ. 6/86. 6. Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώθηκα με τις ανωτέρω (2, 3, 4) υποχρεώσεις η Ε. Υ. Δ. Α. Π. Έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 και την παράγραφο 11 του άρθρου 3 του Π. Δ. 6/86 να προβεί στην διακοπή παροχής του νερού και στην συνέχεια στη διακοπή της σύνδεσης του ακινήτου με τον αγωγό. 7. Στην περίπτωση που το ακίνητό μου δεν είναι δυνατόν να αποχετευτεί στο βάθος που ζητώ στην αίτησή μου με φυσική ροή θα πρέπει να συμμορφωθώ με την παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Π. Δ. 6/86 για μηχανική ανύψωση ( άντληση ) των αποχετευομένων υδάτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 8. Δεν θα επιτρέψω την αποχέτευση άλλου ακινήτου μέσα από την αποχετευτική εγκατάστασή μου. 9. Δέχομαι να καταβάλλω πιθανή πρόσθετη δαπάνη για την κατασκευή της διακλάδωσης στην περίπτωση που θα απαιτηθεί να κατασκευασθεί από ειδική Εργολαβία για λόγους δυσχερειών κατασκευής. 10. Εάν είμαι συνδεδεμένος σε παλαιό δημοτικό δίκτυο και κατασκευαστεί νέο αποχετευτικό δίκτυο είμαι υποχρεωμένος να προσαρμόσω την διακλάδωσή μου στον νέο αποχετευτικό αγωγό. 11. Δηλώνω επίσης ότι θα εξοφλήσω την οφειλή που θα προκύψει για την σύνδεση του ακινήτου μου με το υφιστάμενο δίκτυο Αποχέτευσης, μετά την έκδοση του αντίστοιχου λογαριασμού από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Απόφαση 18113 2006 1118 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών ΕΥΔΑΠ – αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201118

      • Νόμος 114,115 4812 2021 110 Α

       Περιγραφή Ανανέωση σύμβασης χορήγησης αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ταυτοποιεί φυσικά τον αιτούντα μέσω του ταυτοποιητικού εγγράφου που προσκομίζει.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Παράδοση αριθμού πρωτοκόλλου στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην ΕΥΔΑΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Παράδοση απάντησης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.