Έκθεση βάπτισης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση98db67ff-96fc-4fce-8708-eb70e2e338f7 986796

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, Ληξιαρχεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη δήλωση βάπτισης, η οποία τελέστηκε κατά το χριστιανικό ορθόδοξο δόγμα, ενός παιδιού (ή ενήλικα) σε ληξιαρχείο το οποίο δεν έχει συντάξει το ίδιο τη ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Έκθεση βάπτισης συντάσσεται από το Ληξιαρχείο του τόπου διαμονής των γονέων ή του ενδιαφερόμενου ή από το Ληξιαρχείο του τόπου στον οποίο βρίσκεται ο ναός που τελέστηκε το μυστήριο.

Τελευταία ενημέρωση

09/08/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταχώριση βάπτισης

Σημειώσεις

Η έκθεση της βάπτισης συντάσσεται κατόπιν αυτοπρόσωπης εμφάνισης του πολίτη ενώπιον του Ληξιαρχείου. Δεν πρέπει να συγχέεται με τη δυνατότητα που έχει ο πολίτης να δηλώσει μέσω gov.gr την βάπτιση του τέκνου του. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση του πολίτη συνδέεται απευθείας με την ληξιαρχική πράξη γέννησης, επομένως δεν απαιτείται η σύνταξη έκθεσης ούτε αυτοπρόσωπης εμφάνισης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκθεση βάπτισης

      Επίσημος τίτλος

      Έκθεση βάπτισης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Οικογενειακές Στην βάπτιση την δήλωση υπογράφουν ο πατέρας ή η μητέρα ή άλλος από τους οικείους μέχρι τρίτου βαθμού ή ο ανάδοχος.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η βάπτιση δηλώνεται και από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

       Ναι Ναι

      • 3 Ηλικιακές Η βάπτιση δηλώνεται και από το ίδιο το τέκνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος.

       Ναι Ναι

      • 1 Πιστοποιητικό βάπτισης από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό βάπτισης από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 16, 27 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Ληξιαρχικός Νόμος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 850 1976 311 Α

       Περιγραφή Αφορά τις ληξιαρχικές πράξεις αφάνειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100311

      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος πρωτοκολλεί την αίτηση που υποβάλλει ο πολίτης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη έκθεσης βάπτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει την έκθεση βάπτισης.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή εκκρεμότητας βάπτισης στο ληξιαρχείο που έχει συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Ληξιαρχείου που έχει συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, ενσωματώνει την έκθεση βάπτισης.

       Ναι Όχι


      • 5 Δημιουργία πλήρους ληξιαρχικής πράξης γέννησης που περιλαμβάνει και τη βάπτιση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Για να λάβει ο πολίτης πλήρες αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης (που να περιλαμβάνει και το θρήσκευμα) πρέπει να απευθυνθεί στο Ληξιαρχείο στο οποίο έχει καταχωρισθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης ή στο ΚΕΠ.

       Ναι Ναι


      • 6 Χορήγηση αντιγράφου της έκθεσης βάπτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος χορηγεί μόνο αντίγραφο της έκθεσης. Για να λάβει ο πολίτης πλήρες αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης (που να περιλαμβάνει και το θρήσκευμα) πρέπει να απευθυνθεί στο Ληξιαρχείο στο οποίο έχει καταχωρισθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης ή στο ΚΕΠ.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.