Μεταβολή θρησκεύματος σε ληξιαρχική πράξη γέννησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση15eed0d0-61e9-4507-a7d1-681649471ddb 156194

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Ληξιαρχεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μεταβολή του αναγραφόμενου θρησκεύματος στη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Κάθε πολίτης μπορεί να αιτηθεί την μεταβολή του θρησκεύματός του στην ληξιαρχική πράξη γέννησής του, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ληξιαρχεία

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μεταβολής θρησκεύματος σε ληξιαρχική πράξη γέννησης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο Ληξιαρχείο έκδοσης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβολή θρησκεύματος σε ληξιαρχική πράξη γέννησης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Το νέο θρήσκευμα θα πρέπει να ανήκει σε γνωστή θρησκεία και αναγνωρισμένη επίσημα από το ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα του αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 1 Επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με το οποίο να αποδεικνύεται ότι το αιτούμενο θρήσκευμα είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. Έγγραφο

       Επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με το οποίο να αποδεικνύεται ότι το αιτούμενο θρήσκευμα είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Επίσημο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος προσχώρησε στο αιτούμενο θρήσκευμα. Έγγραφο

       Επίσημο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος προσχώρησε στο αιτούμενο θρήσκευμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην περίπτωση που δεν έχει προσκομισθεί άλλο επίσημο έγγραφο ή / και εάν ο πολίτης επιθυμεί την απαλοιφή του θρησκεύματος από την ληξιαρχική πράξη γέννησής του, στην οποία αιτείται να φέρεται "άνευ θρησκεύματος".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 7320

      • Νόμος 14 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Ληξιαρχικός Νόμος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Νόμος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 456 1984 164 Α

       Περιγραφή ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100164

      • Νόμος 13 2019 211 Α

       Περιγραφή Σύνταγμα της Ελλάδας - Θρήσκευμα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100211

      • Απόφαση 687 1991

       Περιγραφή Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. περί μεταβολής θρησκεύματος σε ληξιαρχική πράξη γέννησης


      • 1 Παραλαβή - πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετικό αίτημα στο Ληξιαρχείο του αρμόδιου προσ τούτο Δήμου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Ληξίαρχος του Ληξιαρχείου σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ενδιαφερόμενου ελέγχει την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση μεταβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο Ληξίαρχος καταχωρίζει τη μεταβολή στην ληξιαρχική πράξη γέννησης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.