Έλεγχος μετρητή της ΕΥΔΑΠ λόγω διαρροής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση800ee81d-b858-4659-a9a9-cc553875a427 800818

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να ζητήσουν από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) εφόσον έχουν διαπιστώσει διαρροή νερού, τον έλεγχο του μετρητή υδροδότησης του ακινήτου τους, καθώς και την επέμβαση της για την αποκατάστασή της τυχόν βλάβης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Έλεγχος μετρητή της ΕΥΔΑΠ λόγω διαρροής.

  Σημειώσεις

  Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το αίτημα του για έλεγχο του υδρομετρητή του και μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ).

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έλεγχος υδρομετρητή ΕΥΔΑΠ λόγω διαρροής.

       Επίσημος τίτλος

       Έλεγχος μετρητή της ΕΥΔΑΠ λόγω διαρροής.


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου που επιθυμεί τον έλεγχο του μετρητή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) που διαπίστωσε την διαρροή.


        Όχι Όχι

       • 1 Εφόσον προκύψει οποιαδήποτε δαπάνη από τεχνική εργασία, για την αποκατάσταση του προβλήματος συγχρεώνεται στο λογαριασμό της υδροληψίας .

        Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • 1 Λογαριασμός κατανάλωσης ΕΥΔΑΠ. Επίδειξη εγγράφου

        Λογαριασμός κατανάλωσης ΕΥΔΑΠ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5233

       • 2 Αποδεικτικό Αριθμού Φορολογικού Μητρώου . Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Αποδεικτικό Αριθμού Φορολογικού Μητρώου .

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5392

       • 3 Ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωσή στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του υδροδοτούμενου ακινήτου καθώς και τα στοίχεια του μετρητή υδροδότησης και αποδέχεται οποιαδήποτε οτι η δαπάνη από τεχνική εργασία, για την αποκατάσταση του προβλήματος θα συγχρεωθεί στο λογαριασμό της υδροληψίας . Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωσή στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του υδροδοτούμενου ακινήτου καθώς και τα στοίχεια του μετρητή υδροδότησης και αποδέχεται οποιαδήποτε οτι η δαπάνη από τεχνική εργασία, για την αποκατάσταση του προβλήματος θα συγχρεωθεί στο λογαριασμό της υδροληψίας . Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 18113 2006 1118 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών ΕΥΔΑΠ – αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201118

       • Νόμος 114,115 4812 2021 110 Α

        Περιγραφή Ανανέωση της σύμβασης χορήγησης αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Φυσική Ταυτοποίηση Πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ταυτοποιεί φυσικά τον αιτούντα μέσω του ταυτοποιητικού εγγράφου που προσκομίζει (αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ,διαβατήριο, άδεια παραμονής για πολίτες τρίτης χώρας).

        Ναι Όχι


       • 3 Είσοδος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται την ηλεκτρονική σελίδα της ΕΥΔΑΠ (https://www.eydap.gr/).

        Ναι Όχι


       • 4 Καταχώρηση στοιχείων αιτήματος


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αιτών με την πλοήγηση του στην ιστοσελίδα επιλεγεί να δηλώσει το πρόβλημα, συμπληρώνει τα αιτούμενα πεδία και αποστέλλει το αίτημα.

        Σημειώσεις Κατά την διαδικασία αυτή είναι χρήσιμο να γνωρίζει τον Αριθμό Μετρητή και τον Αριθμό Μητρώου, καθώς διευκολύνει την διαδικασία έλεγχου.

        Ναι Όχι


       • 5 Αυτόματη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 6 Καταχώριση στοιχείων και οριστικοποίηση αιτήματος.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρίζει το αίτημα συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία. Με την οριστικοποίηση του αιτήματος ο υπάλληλος παραδίδει τον αριθμό πρωτοκόλλου στον αιτούντα.

        Ναι Όχι


       • 7 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ελέγχει τα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα τους.

        Ναι Όχι


       • 8 Παραλαβή του αιτήματος απο την αρμόδια υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Παραλαβή του αιτήματος απο την αρμόδια υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης, πραγματοποίηση ελέγχου στο μετρητή υδροδότησης και ολοκλήρωση τυχόν αναγκαίων επισκευών.

        Όχι Όχι


       • 9 Ενημέρωση του πολίτη για τα αποτελέσματα του ελέγχου στον υδρομετρητή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την έκβαση της αίτησης και στην συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος δίνει την απάντηση στον πολίτη με κάθε πρόσφορο μέσο.

        Σημειώσεις Ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα του ελέγχου και απευθείας από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

        Όχι Όχι


       • Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων προς την ΕΥΔΑΠ

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.