Ένταξη πράξεων των επενδυτικών σχεδίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για ζωικούς γενετικούς πόρους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbb8f4de4-6842-4647-bd9c-3243d6d00602 844684

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ένταξη δικαιούχων κτηνοτροφικών επιχειρήσεων στη Δράση10.2.1 "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία" του ΠΑΑ 2014-2020, προκειμένου να υλοποιήσουν ενέργειες με σκοπό τη γενετική βελτίωση των ποιμνίων των μελών τους, όπως: α) Συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας ζώων, β) Ατομικό έλεγχο ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης ζώων, γ) Ενημέρωση και παροχή συμβουλών στους κτηνοτρόφους, καθώς και ενέργειες προώθησης των γενετικά βελτιωμένων ζώων και δ) Γονοτύπιση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Παρατηρήσεις

Εν δυνάμει δικαιούχοι ένταξης είναι οι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρόαιμων αγροτικών ζώων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, και Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους. Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται τον Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους και μέχρι 31-07-2020 και οπωσδήποτε μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση στήριξης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται για κάθε μία Ενέργεια της Δράσης που επιθυμεί να υλοποιήσει ο αιτών, ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login για το ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης). Εφόσον η υποβολή είναι επιτυχής, το υποβληθέν αίτημα λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται και το εμπρόθεσμο της υποβολής του.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ο υποψήφιος αποστέλλει στο αρμόδιο για την περιοχή του Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (Τμήματα της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ) φάκελο υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή, σε τρία (3) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα) με όλα τα δικαιολογητικά. Ανάλογα με την έδρα του αιτούντα οι αιτήσεις υποβάλλονται ως ακολούθως: α) Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΖΓΠ Θεσσαλονίκης β) Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα), Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά) και Κρήτης στο ΚΖΓΠ Αθήνας γ) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο ΚΖΓΠ Δράμας δ) Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα και Λευκάδα) στο ΚΖΓΠ Ιωαννίνων

ε) Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Ευρυτανία) στο ΚΖΓΠ Καρδίτσας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση κατά του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση ένταξης δικαιούχων Δράσης 10.2.1 "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία", στο πλαίσιο του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Οι αιτούντες μπορεί να είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρόαιμων αγροτικών ζώων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Οι αιτούντες μπορεί να είναι Ομάδες Παραγωγών.

       Ναι Ναι

      • 3 Εταιρικού δικαίου Οι αιτούντες μπορεί να είναι Συνεταιρισμοί.

       Ναι Ναι

      • 4 Εταιρικού δικαίου Οι αιτούντες μπορεί να είναι συλλογικά νομικά πρόσωπα.

       Ναι Ναι

      • 5 Επαγγελματικές Οι αιτούντες πρέπει να εφαρμόζουν τη Δράση σε ζώα των φυλών: - Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκιάς, Εγχώριος Βούβαλος, Ασπρόμαυρη, Ασπροκόκκινη, Ελληνική Κόκκινη, Ελληνική Ξανθόχρωμη (για τα βοοειδή) - Καραγκούνικη, Μυτιλήνης (Λέσβου), Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα (Άρτας), Ορεινό Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, Καλαρρύτικη, Πηλίου, Γλώσσας Σκοπέλου, Θράκης, Σκύρου, Κατσικά Ιωαννίνων, Σαρακατσάνικη, Άργους, Κύμης, Ζακύνθου, Φλώρινας - Πελαγονίας, Αγρινίου (για πρόβατα), - Σκοπέλου (για αίγες), - Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαρά Κρήτης, Θεσσαλίας, Πίνδου (για ίππους), - εγχώριος χοίρος (για χοίρους).

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Οι αιτούντες πρέπει να ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες, οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.

       Όχι Όχι

      • 7 Οικονομικές Οι αιτούντες πρέπει να μην υλοποιούν ταυτόχρονα την ίδια Δράση μέσω άλλης Εθνικής ή Κοινοτικής πηγής χρηματοδότησης.

       Όχι Όχι

      • 8 Χρονικής προθεσμίας Οι αιτούντες πρέπει να αιτούνται την υλοποίηση της Δράσης για τουλάχιστον τρία (3) έτη.

       Όχι Όχι

      • 9 Χρονικής προθεσμίας Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται τον Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους και μέχρι 31-07-2020 και οπωσδήποτε μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων.

       Όχι Όχι

      • 10 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α. ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά, την Αίτηση στήριξης για κάθε Δράση και εισέρχεται σε αυτό μόνον εφ όσον είναι πιστοποιημένος χρήστης και του έχει δοθεί σχετικά ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης (username - password).

       Όχι Όχι

      • 1 Έντυπο τεχνικοοικονομικών στοιχείων Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Έντυπο τεχνικοοικονομικών στοιχείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για κάθε μία Ενέργεια της Δράσης που επιθυμεί να υλοποιήσει ο αιτών, ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login για το ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης) και εντύπως σε τρία (3) αντίγραφα στο αρμόδιο για την περιοχή του Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (Τμήματα της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ). Ανάλογα με την έδρα του αιτούντα τα αιτήματα υποβάλλονται ως ακολούθως: α) Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΖΓΠ Θεσσαλονίκης β) Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα), Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά) και Κρήτης στο ΚΖΓΠ Αθήνας γ) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο ΚΖΓΠ Δράμας δ) Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα και Λευκάδα) στο ΚΖΓΠ Ιωαννίνων ε) Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Ευρυτανία) στο ΚΖΓΠ Καρδίτσας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 2 Απόφαση ΔΣ αιτούντα Φορέα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Απόφαση ΔΣ αιτούντα Φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Στο δικαιολογητικό αυτό δηλώνεται: - ο νόμιμος εκπρόσωπος του αιτούντα έναντι της υλοποιούμενης Δράσης, - ότι για την ορθή εφαρμογή και καλύτερη αποτελεσματικότητα της υλοποιούμενης Δράσης ο δικαιούχος και οι κτηνοτρόφοι στους οποίους ο δικαιούχος προσφέρει τις υπηρεσίες της εν λόγω Δράσης: i. θα δεχτούν ανεπιφύλακτα οποιοδήποτε έλεγχο που αφορά την εν λόγω Δράση από τα αρμόδια Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων, τη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, τη Διαχειριστική Αρχή, τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τα λοιπά αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα και ii. θα εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων και της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - η αποδοχή της τυχόν ιδίας συμμετοχής Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για κάθε μία Ενέργεια της Δράσης που επιθυμεί να υλοποιήσει ο αιτών, ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login για το ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης) και εντύπως σε τρία (3) αντίγραφα στο αρμόδιο για την περιοχή του Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (Τμήματα της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ). Ανάλογα με την έδρα του αιτούντα τα αιτήματα υποβάλλονται ως ακολούθως: α) Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΖΓΠ Θεσσαλονίκης β) Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα), Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά) και Κρήτης στο ΚΖΓΠ Αθήνας γ) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο ΚΖΓΠ Δράμας δ) Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα και Λευκάδα) στο ΚΖΓΠ Ιωαννίνων ε) Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Ευρυτανία) στο ΚΖΓΠ Καρδίτσας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση για κάθε συνεργαζόμενο κτηνοτρόφο που συμμετέχει στην υλοποιούμενη Δράση Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση για κάθε συνεργαζόμενο κτηνοτρόφο που συμμετέχει στην υλοποιούμενη Δράση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται ότι: i. θα δεχτούν ανεπιφύλακτα οποιοδήποτε έλεγχο που αφορά την εν λόγω Δράση από τα αρμόδια Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων, τη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, τη Διαχειριστική Αρχή, τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τα λοιπά αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα και ii. θα εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων και της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για κάθε μία Ενέργεια της Δράσης που επιθυμεί να υλοποιήσει ο αιτών, ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login για το ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) και εντύπως σε τρία (3) αντίγραφα στο αρμόδιο για την περιοχή του Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (Τμήματα της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ). Ανάλογα με την έδρα του αιτούντα τα αιτήματα υποβάλλονται ως ακολούθως: α) Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΖΓΠ Θεσσαλονίκης β) Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα), Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά) και Κρήτης στο ΚΖΓΠ Αθήνας γ) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο ΚΖΓΠ Δράμας δ) Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα και Λευκάδα) στο ΚΖΓΠ Ιωαννίνων ε) Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Ευρυτανία) στο ΚΖΓΠ Καρδίτσας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντα Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για κάθε μία Ενέργεια της Δράσης που επιθυμεί να υλοποιήσει ο αιτών, ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login για το ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης) και εντύπως σε τρία (3) αντίγραφα στο αρμόδιο για την περιοχή του Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (Τμήματα της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ). Ανάλογα με την έδρα του αιτούντα τα αιτήματα υποβάλλονται ως ακολούθως: α) Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΖΓΠ Θεσσαλονίκης. β) Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα), Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά) και Κρήτης στο ΚΖΓΠ Αθήνας. γ) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο ΚΖΓΠ Δράμας. δ) Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα και Λευκάδα) στο ΚΖΓΠ Ιωαννίνων. ε) Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Ευρυτανία) στο ΚΖΓΠ Καρδίτσας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 5 Φορολογική ενημερότητα του αιτούντα Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα του αιτούντα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για κάθε μία Ενέργεια της Δράσης που επιθυμεί να υλοποιήσει ο αιτών, ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login για το ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης) και εντύπως σε τρία (3) αντίγραφα στο αρμόδιο για την περιοχή του Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (Τμήματα της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ). Ανάλογα με την έδρα του αιτούντα τα αιτήματα υποβάλλονται ως ακολούθως: α) Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΖΓΠ Θεσσαλονίκης. β) Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα), Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά) και Κρήτης στο ΚΖΓΠ Αθήνας. γ) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο ΚΖΓΠ Δράμας. δ) Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα και Λευκάδα) στο ΚΖΓΠ Ιωαννίνων. ε) Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Ευρυτανία) στο ΚΖΓΠ Καρδίτσας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 6 Αντίγραφο καταστατικού λειτουργίας αιτούντα φορέα. Κανονισμός λειτουργίας

       Αντίγραφο καταστατικού λειτουργίας αιτούντα φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για κάθε μία Ενέργεια της Δράσης που επιθυμεί να υλοποιήσει ο αιτών, ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login για το ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης) και εντύπως σε τρία (3) αντίγραφα στο αρμόδιο για την περιοχή του Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (Τμήματα της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ). Ανάλογα με την έδρα του αιτούντα τα αιτήματα υποβάλλονται ως ακολούθως: α) Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΖΓΠ Θεσσαλονίκης. β) Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα), Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά) και Κρήτης στο ΚΖΓΠ Αθήνας. γ) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο ΚΖΓΠ Δράμας. δ) Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα και Λευκάδα) στο ΚΖΓΠ Ιωαννίνων. ε) Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Ευρυτανία) στο ΚΖΓΠ Καρδίτσας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • Υπουργική Απόφαση 481/66703 2016 1994 Β

       Περιγραφή Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΑΔΑ: 695Ν4653ΠΓ-ΠΗΧ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201994

      • Υπουργική Απόφαση 19/3696 2017 193 Β

       Περιγραφή Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», βάσει του άρθρου 33 της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β) και ΑΔΑ: 6ΦΛΙ4653ΠΓ-027.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200193

      • Υπουργική Απόφαση 174/22543 2017 675 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994 Β΄/1.7.2016) υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΖ84653ΠΓ-ΟΓ6).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200675

      • Υπουργική Απόφαση 322/138885 2017 4669 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 19/3696/12-01-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 193/27-01-2017) «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 “Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία”, βάσει του άρθρου 33 της αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1994/01-07-2016, Β’)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204669

      • Υπουργική Απόφαση 407/49203 2018 1294 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 19/3696/12-01-2017 (Β’ 193/27.01.2017) υπουργικής απόφασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 της 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», όπως τροποποιήθηκε με την 322/138885/22.12.2017 υπουργική απόφαση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201294

      • Υπουργική Απόφαση 448/52436 2018 1323 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994 Β΄/1.7.2016) υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201323

      • Υπουργική Απόφαση 1193/107134 2018 3298 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994 Β΄/1.7.2016) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203298

      • Υπουργική Απόφαση 1194/107136 2018 3298 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 19/3696/12-01-2017 (ΦΕΚ Β΄193/27-01-2017) υπουργικής απόφασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 της 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203298

      • Υπουργική Απόφαση 1025/157928 2019 2816 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 19/3696/12-01-2017 (Β’ 193/27-01-2017) υπουργικής απόφασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 της 481/66703/09-06-2016 (ΦΕΚ 1994/Β΄/2016) υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202816

      • Υπουργική Απόφαση 784/76150 2018 2082 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 19/3696/12.1.2017 (Β΄193/27.1.2017) υπουργικής απόφασης κατ’εφαρμογή του άρθρου 33 της αριθμ. 481/66703/9.6.2016 υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 “Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία”, όπως ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202082

      • Εγκύκλιος 270/39407 2017

       Περιγραφή Οδηγίες για την υλοποίηση της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» (ΑΔΑ: 6ΤΖΤ4653ΠΓ-1ΚΨ).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%A4%CE%96%CE%A44653%CE%A0%CE%93-1%CE%9A%CE%A8%22&page=0

      • Εγκύκλιος 788/76719 2018

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ.270/39407/06-04-2017 Εγκυκλίου για την υλοποίηση της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» του ΠΑΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΔ7Ξ4653ΠΓ-ΧΓ2).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%947%CE%9E4653%CE%A0%CE%93-%CE%A7%CE%932%22&page=0&sort=relative

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1303 2013

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1632907143959&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1305 2013

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1632907278035&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1306 2013

       Περιγραφή Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1632907376032&from=EL

      • Επίσημο έγγραφο C9170 2015

       Περιγραφή Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης CCI: 2014GR06RDNP001

       Νομικές παραπομπές https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2015)9170&lang=el

      • 1 Ψηφιακή Υποβολή της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται για κάθε μία Ενέργεια της Δράσης που επιθυμεί να υλοποιήσει ο αιτών φορέας, ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login για το ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)).

       Σημειώσεις Εφόσον η υποβολή είναι επιτυχής, το υποβληθέν αίτημα λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται και το εμπρόθεσμο της υποβολής του.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και πρωτοκόλληση φακέλου υποψηφιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος φορέας μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης, υποβάλλει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στο αρμόδιο, κατά περίπτωση Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (ΚΖΓΠ), όπου και πρωτοκολλείται ο φάκελος. Τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων είναι αποκεντρωμένα Τμήματα της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Σημειώσεις Ανάλογα με την έδρα του αιτούντα τα αιτήματα υποβάλλονται ως ακολούθως: α) Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΖΓΠ Θεσσαλονίκης β) Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα), Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά) και Κρήτης στο ΚΖΓΠ Αθήνας γ) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο ΚΖΓΠ Δράμας δ) Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα και Λευκάδα) στο ΚΖΓΠ Ιωαννίνων ε) Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Ευρυτανία) στο ΚΖΓΠ Καρδίτσας.

       Όχι Όχι


      • 3 Διοικητικός έλεγχος φακέλου υποψηφιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διοικητικός έλεγχος για επαλήθευση των παρακάτω: α. την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών του φακέλου υποψηφιότητας β. την επιλεξιμότητα των ενεργειών και των δαπανών κατά την υλοποίηση της Δράσης από το δικαιούχο γ. εάν πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας δ. εάν τηρείται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ε. τη βιωσιμότητα της πρότασης με βάση την εμπειρία εκτέλεσης όμοιων Δράσεων που συγχρηματοδοτήθηκαν κατά το παρελθόν και ειδικότερα από το έτος 2000 και μετά στ. τη συμβατότητα της υλοποιούμενης Δράσης με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί του ελέγχου αποδόσεων και γενεαλογίας των αγροτικών ζώων. ζ. την ακρίβεια των στοιχείων του ζωικού κεφαλαίου και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που δηλώνονται στο έντυπο τεχνικοοικονομικών στοιχείων. (Η επαλήθευση των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου ΚΖΓΠ και με διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων με την Εθνική Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων).

       Όχι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας και αποστολή εισήγησης στην Επιτροπή αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ένα αντίγραφο του φακέλου υποψηφιότητας, μαζί με την αντίστοιχη εισήγηση (έντυπο αξιολόγησης) του ΚΖΓΠ, διαβιβάζεται από το ΚΖΓΠ στη Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ, προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή αξιολόγησης.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 της αριθμ.481/66703/09-06-2016 ΥΑ, η Επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από: - τον προϊστάμενο της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων (πρόεδρος) - τον προϊστάμενο του, ανάλογα με το είδος ζώου που κατέχουν τα μέλη του υποψηφίου, αρμόδιου τμήματος ζωικών γενετικών πόρων της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων του ΥπΑΑΤ και - τον προϊστάμενο του ΚΖΓΠ, στην έδρα του οποίου κατατέθηκε και εξετάσθηκε αρχικά ο φάκελος υποψηφιότητας.

       Όχι Όχι


      • 5 Συνεδρίαση Επιτροπής αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Συγκαλείται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η Επιτροπή αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας, η οποία συνεδριάζει στους χώρους της Διεύθυνσης. Κατά την αξιολόγηση παρουσιάζεται ο υποβληθείς φάκελος υποψηφιότητας και η εισήγηση του αρμόδιου ΚΖΓΠ και αφού εξεταστεί η επιλεξιμότητα και εκτιμηθεί η επιτυχία της πρότασης σε σχέση και με τις υπόλοιπες αντίστοιχες υποβληθείσες προτάσεις, προτείνονται οι επιλέξιμες δαπάνες και καθορίζεται το αντίστοιχο ύψος τους.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης συντάσσεται σχετικό πρακτικό σε τέσσερα (4) αντίγραφα για κάθε υποψήφιο, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης στον αιτούντα φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ένα αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται στον αιτούντα φορέα για να λάβει γνώση και να αποδεχτεί ή να απορρίψει τα αναφερόμενα σε αυτό.

       Όχι Όχι


      • 8 Απόρριψη πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών φορέας δεν αποδέχεται τα αναγραφόμενα στο πρακτικό της Επιτροπής.

       Ναι Ναι


      • 9 Αποδοχή πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο αιτούντας φορέας αποδέχεται τα αναγραφόμενα στο πρακτικό της επιτροπής αποστέλλει στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων σχετικό πρακτικό αποδοχής από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση απόφασης ένταξης δικαιούχων Δράσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας


       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της αποδοχής του πορίσματος της Επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας από τον ενδιαφερόμενο φορέα, προωθείται προς υπογραφή σχέδιο απόφασης ένταξης της πράξης.

       Σημειώσεις Η απόφαση ένταξης υπογράφεται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του ΥπΑΑΤ.

       Ναι Όχι


      • 11 Δημοσιοποίηση πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η απόφαση ένταξης αναρτάται στο www.diavgeia.gov.gr και καταχωρίζεται στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης).

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.