Ένταξη σε προηγούμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) από αυτή που υποχρεούται ο στρατεύσιμος να καταταγεί

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcdcdf1d7-626e-49af-89e7-d60c36a47b88 522397

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ένταξη σε προηγούμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) των στρατευσίμων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους. Αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών είναι δυνατή η ένταξη αυτή, με την οποία οι στρατεύσιμοι οφείλουν πλέον να στρατευτούν λόγω της λήξης ή διακοπής της αναβολής κατάταξής τους. Απευθύνεται σε στρατεύσιμους που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για την ένταξη σε προηγούμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), από αυτή με την οποία ο ενδιαφερόμενος οφείλει να στρατευθεί.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ένταξη σε προηγούμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), Κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις το συντομότερο μετά τη λήξη ή τη διακοπή της αναβολής κατάταξης

       Επίσημος τίτλος

       Ένταξη σε προηγούμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) από αυτή που υποχρεούται ο στρατεύσιμος να καταταγεί


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ-ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Στρατολογικές Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να έχουν υποχρέωση στράτευσης λόγω της λήξης ή της διακοπής της αναβολής κατάταξής τους.

        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας Το σχετικό αίτημα κατατίθεται από την ημερομηνία που έληξε ή διακόπηκε η αναβολή κατάταξης, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), με την οποία ζητά ο ενδιαφερόμενος να στρατευθεί.

        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να διαθέτει κωδικούς TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 31 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις Άρθρο 31 "Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις" Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 11 του ν.4609/19 (Α 67).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Υπουργική Απόφαση 17 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/04-01-06 απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων Άρθρο 17 "Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις" Όπως τροποποιήθηκε με τις: -Φ.429.1/15/243626/Σ.739/27-4-2012 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (Β 1443) -Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (Β 1842) -Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-2017 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (Β 977) -Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-06-2019 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (Β΄ 2699) -Φ.429.1/23/197526/Σ.2793/04-05-20 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (Β΄ 2002) -Φ.429.1/19/384647/Σ.7552/19-09-22 Απόφ. ΥΕΘΑ (Β΄ 5011) -Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/19-09-22 Απόφ. ΥΕΘΑ (Β΄ 5011)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr). Επίσης, μπορεί να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του επιτόπου στη Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

        Όχι Όχι


       • 2 Διαβίβαση αιτήματος στη Διεύθυνση Στρατολογικού του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 3 Αποδοχή αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Επιτελείου, ο ενδιαφερόμενος καλείται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις με την προηγούμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) από αυτή που όφειλε να στρατευτεί λόγω της λήξης ή διακοπής της αναβολής του. Σχετική ενημέρωση παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας www.stratologia.gr, με τη χρήση κωδικών taxisnet.

        Σημειώσεις Το Σημείωμα Κατάταξης παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.stratologia.gr/el/redirect/ypobolh_aithshs με χρήση κωδικών taxisnet (ηλεκτρονική θυρίδα) και όχι μέσω του Αστυνομικού Τμήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος ένταξης, τυχόν μη κατάταξη του αιτούντος με τη νέα Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) που του ορίστηκε, συνεπάγεται την κήρυξή του σε ανυποταξία.

        Ναι Ναι


       • 4 Απόρριψη αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Επιτελείου, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις με την Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) με την οποία όφειλε να καταταγεί λόγω της λήξης ή της διακοπής της αναβολής του. Σχετική ενημέρωση παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας www.stratologia.gr, με τη χρήση κωδικών taxisnet.

        Σημειώσεις Το Σημείωμα Κατάταξης παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.stratologia.gr/el/redirect/ypobolh_aithshs με χρήση κωδικών taxisnet (ηλεκτρονική θυρίδα) και όχι μέσω του Αστυνομικού Τμήματος.

        Ναι Ναι


       • Ένταξη σε προηγούμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) Πρόσβαση μέσω του gov.gr

       • [www.stratologia.gr Ιστοσελίδα Νομικού Σώματος Στρατού]


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.