Αίτηση πληρωμής μη καταβληθέντων ποσών σύνταξης σε κληρονόμους θανόντος συνταξιούχου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2ef61bdb-030d-4024-9fe1-e2f22bf98326 261342

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση αίτησης κάθε κληρονόμου, θανόντα συνταξιούχου για την πληρωμή αναδρομικών, λόγω μη καταβληθέντων συντάξεων. Η διοίκηση προβαίνει στην εκκαθάριση και σύνταξη κατάστασης πληρωμής, προκειμένου να εκδοθεί σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για καταβολή αναδρομικών συντάξεων ως νόμιμος κληρονόμος του θανόντα συνταξιούχου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εντολή έκδοσης εντάλματος πληρωμής μη καταβληθέντων ποσών σύνταξης σε κληρονόμους θανόντος συνταξιούχου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Οικογενειακές Ο αιτών να είναι κληρονόμος του θανόντα συνταξιούχου

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας 1.Υποβολή αίτησης κληρονόμου εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία θανάτου του συνταξιούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 (παρ.5) & 143 του ν. 4270/2014. 2. Σε περίπτωση που η Διοίκηση δεν προβεί σε ενέργεια επί της υποβληθείσας αίτησης, το αίτημα παραγράφεται μετά την πάροδο δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί ο ενδιαφερόμενος, από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί ο ενδιαφερόμενος, από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συνταξιούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 3 Κληρονομητήριο ή διαθήκη Διαθήκη

       Κληρονομητήριο ή διαθήκη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8140

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2633

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας , ο Α.Φ.Μ. και η ηλεκτρονική διεύθυνση ( e-mail ) του ενδιαφερόμενου. Εάν δεν έχει ηλεκτρονική διεύθυνση, πρέπει να αναγράψει την ηλεκτρονική διεύθυνση του λογιστή του ή του προσώπου που του υποβάλλει την φορολογική δήλωση. Στο περιεχόμενο, δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο το ονοματεπώνυμο, ο τόπος και η χρονολογία αποβίωσης του συνταξιούχου, καθώς και εάν ο δηλών είναι ο μοναδικός κληρονόμος του. Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, σε ξεχωριστή δήλωση αναφέρει και τα ονόματα των λοιπών κληρονόμων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας , ο Α.Φ.Μ. και η ηλεκτρονική διεύθυνση ( e-mail ) του ενδιαφερόμενου. Εάν δεν έχει ηλεκτρονική διεύθυνση, πρέπει να αναγράψει την ηλεκτρονική διεύθυνση του λογιστή του ή του προσώπου που του υποβάλλει την φορολογική δήλωση. Στο περιεχόμενο, δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο το ονοματεπώνυμο, ο τόπος και η χρονολογία αποβίωσης του συνταξιούχου, καθώς και εάν ο δηλών είναι ο μοναδικός κληρονόμος του. Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, σε ξεχωριστή δήλωση αναφέρει και τα ονόματα των λοιπών κληρονόμων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Πιστοποιητικό του αρμοδίου Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., στο οποίο να βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε η κατά το νόμο δήλωση φόρου κληρονομιάς, καθώς και ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση η προς είσπραξη απαίτηση και καταβλήθηκε ο απαιτούμενος φόρος. Όπου δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου ή έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, αντί του πιστοποιητικού προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας δήλωσης, από το Τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, όπου αναγράφεται η προς είσπραξη απαίτηση και πιστοποιείται ( τίθεται ειδική σφραγίδα της Δ.Ο.Υ ) η μη καταβολή φόρου για την απαίτηση αυτή ή ότι εξοφλήθηκε ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς και ο φόρος για την εν λόγω απαίτηση, αντίστοιχα (σχετ. η παρ. 5 του ν. 3220/04). Επιπλέον, κάθε κληρονόμος αναφέρει με υπεύθυνη δήλωσή του το ποσό που αναλογεί στους κληρονόμους όταν αυτό δεν προκύπτει από τη δήλωση κληρονομιάς . Τα ανωτέρω στοιχεία δύναται να αναγράφονται σε ένα έντυπο (πιστοποιητικό ή δήλωση φόρου κληρονομιάς) για όλους τους κληρονόμους (όταν αυτοί είναι περισσότεροι του ενός) ή σε ξεχωριστά έντυπα για τον καθένα από αυτούς. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό του αρμοδίου Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., στο οποίο να βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε η κατά το νόμο δήλωση φόρου κληρονομιάς, καθώς και ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση η προς είσπραξη απαίτηση και καταβλήθηκε ο απαιτούμενος φόρος. Όπου δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου ή έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, αντί του πιστοποιητικού προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας δήλωσης, από το Τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, όπου αναγράφεται η προς είσπραξη απαίτηση και πιστοποιείται ( τίθεται ειδική σφραγίδα της Δ.Ο.Υ ) η μη καταβολή φόρου για την απαίτηση αυτή ή ότι εξοφλήθηκε ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς και ο φόρος για την εν λόγω απαίτηση, αντίστοιχα (σχετ. η παρ. 5 του ν. 3220/04). Επιπλέον, κάθε κληρονόμος αναφέρει με υπεύθυνη δήλωσή του το ποσό που αναλογεί στους κληρονόμους όταν αυτό δεν προκύπτει από τη δήλωση κληρονομιάς . Τα ανωτέρω στοιχεία δύναται να αναγράφονται σε ένα έντυπο (πιστοποιητικό ή δήλωση φόρου κληρονομιάς) για όλους τους κληρονόμους (όταν αυτοί είναι περισσότεροι του ενός) ή σε ξεχωριστά έντυπα για τον καθένα από αυτούς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται η κατάθεση των ανωτέρω κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών αν το δικαιούμενο ποσό, επιμεριζόμενο κατά κληρονόμο υπερβαίνει τα 1500,00 ευρώ (καθαρό ποσό).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ποσοτικές

       Όχι 8619

      • Νόμος 75-77 4446 2016 240 Α

       Περιγραφή Έλεγχος δαπανών από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων, εκκαθάριση δαπανών και έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100240

      • Εγκύκλιος 2/45136/0026/1-6-2017 2017

       Περιγραφή Διευκρινίσεις για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%A3%CE%A15%CE%97-%CE%9E%CE%98%CE%A8%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ

      • 1 Παραλαβή της αίτησης του κληρονόμου για καταβολή του ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση του κληρονόμου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεχος και εκκαθάριση του ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος και εκκαθάριση του ποσού μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου στον αιτούντα με αποτύπωση του εκκαθαριζόμενου ποσού και γνωστοποίηση σε αυτόν, των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που πρέπει να αποστείλει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του ν. 4446/2016, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία έκδοσης εντολής πληρωμής χρηματικού εντάλματος για την καταβολή του ποσού που δικαιούται.

       Σημειώσεις Στο ανωτέρω έγγραφο σημειώνεται ότι υπάρχει χρονικό όριο έξι ( 6) μηνών για την κατάθεση των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 140 και 143 του ν. 4270/2014.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση του κληρονόμου με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά λαμβάνει νέο αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος - εκκαθάριση και σύνταξη κατάστασης πληρωμής χρηματικού εντάλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος, εκκαθάριση και σύνταξη κατάστασης πληρωμής, προκειμένου να εκδοθεί βάσει αυτής χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

       Σημειώσεις Το σχετικό έγγραφο περιλαμβάνει τη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής σύνταξης με αναλυτικό πίνακα των χρονικών διαστημάτων, το ακαθάριστο μηνιαίο ποσό καθώς και τις σχετικές κρατήσεις.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή των δικαιολογητικών και της κατάστασης πληρωμής στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστολή των δικαιολογητικών και της κατάστασης πληρωμής στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να ελεγχθεί, να ενταλματοποιηθεί και να πιστωθεί το σχετικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε κληρονόμου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.