Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση71cb8bee-f2b6-471e-b83a-18f9bd32d19f 527543

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  1 Λεπτό

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών εκδίδεται από το Δημοτολόγιο, όπου ο θανών διατηρούσε την οικογενειακή μερίδα του.

  Για την έκδοση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται να απευθυνθεί: α) στον Δήμο που ο θανών ήταν εγγεγραμμένος, β) στα ΚΕΠ ή γ) στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr.

  Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από τους Δήμους - στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητάς τους να εκδίδουν πιστοποιητικά προσωπικής καταστάσεως των δημοτών τους - βάσει των εγγραφών στα Δημοτολόγια και βάσει επίσημων εγγράφων και στοιχείων, τα οποία προκύπτουν από έρευνα, την οποία υποχρεούνται να ενεργούν οι Δήμαρχοι με αλληλογραφία με άλλες αρχές, όπως Δημοτολόγια άλλων Δήμων, Ληξιαρχεία, αστυνομικές αρχές κλπ.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για έκδοση του πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών

  Σημειώσεις

  Κατάθεση αίτησης στο Δημοτολόγιο, όπου ο θανών τηρούσε την οικογενειακή του μερίδα (κανονική εγγραφή) ή στο ΚΕΠ ή στην ενιαία ψηφικάη πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

       Επίσημος τίτλος

       Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Υπηκοότητας Ο αποβιώσας να ήταν Έλληνας πολίτης.


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Να υφίσταται κανονική εγγραφή του αποβιώσαντος στο Δημοτολόγιο Δήμου της χώρας.


        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Εάν δεν υφίσταται κανονική εγγραφή, δεν νομιμοποιείται ο Δήμαρχος να εκδώσει το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού (κληρονομητηρίου) από το Δικαστήριο κληρονομίας.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

        Ναι Ναι

       • 4 Διοικητικές Να έχει εκδοθεί η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και να έχει διαγραφεί ο θανών στην οικεία οικογενειακή μερίδα.


        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Ο αιτών να έχει έννομο συμφέρον. Η διαπίστωση του εννόμου συμφέροντος, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (αποβιώσαντος), γίνεται από τον Δήμο που το εκδίδει. Εάν ο Δήμος δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, δύναται να ζητηθεί εισαγγελική παραγγελία.


        Όχι Όχι

       • 6 Ηλικιακές Ο αιτών να είναι ενήλικος.


        Όχι Όχι

       • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης έκδοσης του πιστοποιητικού ψηφιακά - μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr - απαιτείται η κατοχή κωδικών taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 8 Τεχνικές Άμεσα διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αντίγραφα πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών που έχουν εκδοθεί μετά τις 16/4/2020, εφόσον ο πολίτης είναι εγγύτερος συγγενής του θανόντα.


        Όχι Όχι

       • 1 Εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

        Εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση της κατάθεσης της αίτησης από άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του άμεσα ενδιαφερόμενου απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3070

       • Νόμος 115-124 4483 2017 107 Α

        Περιγραφή Δημιουργία και τήρηση πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών», το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές Δημοτολογίου, καθώς και όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, καθώς και των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100107

       • Νόμος 3463 2006 114 Α

        Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

       • Νόμος 2690 1999 45 Α

        Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

       • Προεδρικό Διάταγμα 497 1991 180 Α

        Περιγραφή Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια, όπως καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του Ν.1084/1980.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100180

       • Άλλο

        Περιγραφή Σύνολο θεσμικού πλαισίου για θέματα Δημοτικής κατάστασης

        Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/astiki-dimotiki-katastasi/themata-astikis-kai-dimotikits-katastasis

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάληλλος του Δήμου ή του ΚΕΠ ελέγχει την πληρότητα των ταυτοποιητικών εγγράφων του πολίτη για να προχωρήσει στην φυσική ταυτοποίηση του.

        Όχι Όχι


       • 2 Αίτηση στο Δήμο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Δήμου πρωτοκολλεί την αίτηση που συμπληρώνει έγχαρτα ο πολίτης.

        Ναι Όχι


       • 3 Αίτηση στο ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος εκκινεί την αίτηση του πολίτη και εισέρχεται στον φάκελο της.

        Ναι Όχι


       • 4 Καταχώριση στοιχείων πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 5 Εκτύπωση αίτησης πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει την αίτηση και την παραδίδει στον πολίτη για έλεγχο και υπογραφή.

        Ναι Όχι


       • 6 Σάρωση αίτησης πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ σαρώνει το έντυπο της αίτησης και το αποθηκεύει στον υπολογιστή του.

        Ναι Όχι


       • 7 Τοπική αποθήκευση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ αποθηκεύει τοπικά την αίτηση του πολίτη

        Ναι Όχι


       • 8 Διαβίβαση αίτησης πολίτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ αναζητά το email του αρμόδιου προς διεκπεραίωση Δήμου και αποστέλλει το ψηφιακό αρχείο της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

        Ναι Όχι


       • 9 Παραλαβή πιστοποιητικού από τον Δήμο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Δήμου παραλαμβάνει το email με επισυναπτόμενη την αίτηση.

        Ναι Όχι


       • 10 Αναζήτηση πολίτη στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Πολιτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ενέργειες επεξεργασίας του αιτήματος από τον οικείο Δήμο.

        Όχι Όχι


       • 11 Αποτυχία εύρεσης στο Μητρώο Πολιτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος        Ναι Ναι


       • 12 Εύρεση στο Μητρώο Πολιτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος        Ναι Όχι


       • 13 Εκτύπωση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 14 Έλεγχος από τον Προϊστάμενο και φυσική υπογραφή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος δημοτολογίου ελέγχει την πληρότητα του πιστοποιητικού και υπογράφει φυσικά το έγγραφο.

        Όχι Όχι


       • 15 Έκδοση του πιστοποιητικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Τίθεται στο έγγραφο η ψηφιακή υπογραφή του Δημάρχου.

        Όχι Όχι


       • 16 Παράδοση πιστοποιητικού στον πολίτη από Δήμο ή αποστολή στο ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραδίδεται το φυσικό έγγραφο στον πολίτη ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ΚΕΠ για την περίπτωση που η αίτηση υποβλήθηκε μέσω ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 17 Παράδοση από τον υπαλληλο ΚΕΠ στον πολίτη (mail, χειροκίνητα)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Ναι


       • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://dilosi.services.gov.gr/templates/PISTEGSYN-AIT

        Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet.

        Όχι Όχι


       • 2 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet.

        Ναι Όχι


       • 3 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών.

        Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

        Ναι Ναι


       • 4 Συναίνεση χρήστη για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του μητρώου φυσικών προσώπων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr


        Περιγραφή Συναινεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή τα παρακάτω προσωπικά του δεδομένα: ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης.

        Σημειώσεις Με σκοπό την ηλεκτρονική ταυτοποίησή του χρήστη, η εφαρµογή "Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης" ζητά συναίνεση για να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου φυσικών προσώπων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε.

        Όχι Όχι


       • 5 Επισκόπηση στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και κλειδωμένα τα πεδία: Όνομα/ Επώνυμο/ ΑΦΜ.

        Όχι Όχι


       • 6 Επαλήθευση ορθών στοιχείων επισκόπησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


        Ναι Όχι


       • 7 Λανθασμένα στοιχεία επισκόπησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Υπάρχει κάποιο λάθος στα πεδία Όνομα/ Επώνυμο και δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία

        Σημειώσεις Θα χρειαστεί να γίνει διόρθωση των στοιχείων στο Μητρώο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του πολίτη

        Ναι Ναι


       • 8 Καταχώριση στοιχείων θανόντα / θανούσας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή ο πολίτης καταχωρίζει τα στοιχεία του θανόντα και συγκεκριμμένα: Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός, Ημερομηνία Γέννησης σαν υποχρεωτικά πεδία. Προαιρετικά συμπληρώνει και τον ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του θανόντα

        Όχι Όχι


       • 9 Προεπισκόπηση στοιχείων αιτούντα και θανόντα / θανούσας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr


        Περιγραφή Η αναζήτηση του πολίτη στο Μητρώο Πολιτών γίνεται με 5 πεδία. Επιπρόσθετα από τα Όνομα / Επώνυμο εμφανίζονται τα: Όνομα πατρός / Όνομα μητρός / Ημερομηνία γέννησης

        Όχι Όχι


       • 10 Επιβεβαίωση στοιχείων αιτούντα και θανόντα / θανούσας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Η αναζήτηση του / της θανόντα / θανούσας πολίτη στο Μητρώο Πολιτών γίνεται με 5 πεδία. Όνομα / Επώνυμο εμφανίζονται τα: Όνομα πατρός / Όνομα μητρός / Ημερομηνία γέννησης.

        Όχι Όχι


       • 11 Επιτυχής ανεύρεση θανόντα /θανούσας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


        Ναι Όχι


       • 12 Μη επιτυχής ανεύρεση θανόντα / θανούσας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στα 5 πεδία που πληκτρολογήσατε για τον / την θανόντα / θανούσα (Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός, Ημερομηνία Γέννησης) και στο Μητρώο Πολιτών ή δεν είστε εγγύτερος συγγενής.

        Ναι Ναι


       • 13 Έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Εκδίδεται το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

        Σημειώσεις Το προτότυπο πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών κρατείται στον Δήμο του θανόντα. Το αντίγραφο πιστοποιητικό εγγυτερων συγγενών διαθέτει προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και χρονοσήμανση, κωδικάριθμο και κωδικό QR για την επαλήθευσή του. Μπορεί να διακινηθεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και έντυπα. στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr στη διαδρομή https://dilosi.services.gov.gr/show/q/validate

        Όχι Ναι


       • 14 Αποθήκευση στην θυρίδα πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Το πιστοποιητικό αποθηκεύεται στη θυρίδα του πολίτη

        Όχι Όχι


       • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών Πρόσβαση μέσω gov.gr

       • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών μέσω ΚΕΠ Αίτηση προς ΚΕΠ με πρόσβαση από το gov.gr

       • Είσοδος στο myKEPlive


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.