Αγορά ακινήτου για αρχαιολογικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1a3d6a5a-b5aa-41b8-983a-800c851a521e 136554

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 6 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης απευθείας αγοράς ακινήτου για αρχαιολογικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς από το Υπουργείο Πολιτισμού και απευθύνεται σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η απευθείας εξαγορά αφορά μνημεία ή οποιοδήποτε ακίνητο μέσα στο οποίο υπάρχουν μνημεία για την προστασία αυτών, καθώς επίσης και αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους για τη διενέργεια ανασκαφών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Για τη διαδικασία της απευθείας αγοράς ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς, η Υπηρεσία συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ (Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΔΙΠΚΑ κ.λ.π. ) και λοιπούς φορείς/δημόσιες υπηρεσίες (Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, Κτηματικές Υπηρεσίες, Δικαστικά Γραφεία κ.λ.π). Μετά την έκδοση απόφασης απευθείας αγοράς, ο φάκελος της υπόθεσης αποστέλλεται στον Ο.Δ.Α.Π., προκειμένου να εγκριθεί το ποσό της δαπάνης και να εκδοθεί το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΧΕΠ), που είναι απαραίτητο για την υπογραφή του συμβολαίου.

Τελευταία ενημέρωση

11/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για απευθείας αγορά ακινήτου, για αρχαιολογικούς- πολιτιστικούς σκοπούς

Σημειώσεις

Η υποβολή των αιτημάτων πραγματοποιείται από τον φερόμενο ιδιοκτήτη στo Aυτοτελές Τμήμα Απαλλοτριώσεων. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tmaaaa@culture.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατά της απόφασης απευθείας αγοράς ακινήτου χωρεί ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, (αρ. 18, παρ.5, ν.4858/2021).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση απευθείας αγοράς ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Οικονομικές Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απευθείας αγοράς του ακινήτου από το Υπουργείο Πολιτισμού.

       Όχι Όχι

      • 1 Κτηματολογικό Διάγραμμα και Πίνακας Ιδιοκτητών Τοπογραφικό διάγραμμα

       Κτηματολογικό Διάγραμμα και Πίνακας Ιδιοκτητών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Βεβαίωση Χρηματοδότησης για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Χρηματοδότησης για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αρμόδιος φορέας για την έκδοση της βεβαίωσης είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ λαμβάνεται υπόψιν η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίζεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Ο φερόμενος ιδιοκτήτης, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία να αποδέχεται το τίμημα της εξαγοράς, όπως κρίθηκε βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Ο φερόμενος ιδιοκτήτης, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία να αποδέχεται το τίμημα της εξαγοράς, όπως κρίθηκε βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 18 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως σήμερα ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • Νόμος 2 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, όπως σήμερα ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας


       Περιγραφή Το Δημόσιο μπορεί να προβαίνει, είτε στην ολική ή τη μερική απαλλοτρίωση, είτε στην απευθείας εξαγορά μνημείου ή οποιουδήποτε ακινήτου μέσα στο οποίο υπάρχουν μνημεία, καθώς και παρακείμενων ακινήτων ή μνημείων, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των μνημείων (αρ. 18 παρ. 1, ν. 4858/2021, ΦΕΚ Α 220).

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήματος ιδιοκτήτη ακινήτου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα για απευθείας εξαγορά ακινήτου, λόγω δέσμευσης της ιδιοκτησίας για αρχαιολογικούς σκοπούς, υποβάλλεται στο Αυτοτελές Τμήμα Απαλλοτριώσεων το οποίο πρωτοκολλείται.

       Ναι Όχι


      • 3 Πρόταση από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου για απευθείας εξαγορά ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η πρόταση απευθείας εξαγοράς ακινήτου από την αρμόδια υπηρεσία, αφορά στην περίπτωση εντοπισμού αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την διενέργεια ανασκαφικής έρευνας.

       Σημειώσεις Η διεξαγωγή και ο έλεγχος των ανασκαφών πραγματοποιείται από τις κατά τόπους αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

       Ναι Όχι


      • 4 Εισήγηση του αρμοδίου φορέα του Yπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), (κατά τόπον αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων) για την αναγκαιότητα της απευθείας εξαγοράς του ακινήτου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 4858/2021, «Η εισήγηση της Υπηρεσίας για ολική ή μερική απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά ακινήτου περιλαμβάνει την αιτιολογημένη απόρριψη άλλων λύσεων προστασίας των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων, καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις για τον τρόπο διατήρησης και ανάδειξής τους μέσα στο προς απαλλοτρίωση ακίνητο».

       Όχι Όχι


      • 5 Θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβουλίου ή Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται θετική γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα της απευθείας αγοράς, έπειτα από ανασκαφές από τις οποίες προέκυψαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα ή και για λόγους που σχετίζονται με την ανάδειξη και την προστασία του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου.

       Σημειώσεις Αρ. 50, ν. 4858/2021 "Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων, (ΦΕ.Κ. Α 220).

       Ναι Όχι


      • 6 Αρνητική γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβουλίου ή Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρνητική σύμφωνη γνώμη δεν έχει αμιγή γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης του ΚΑΣ, η οποία δεν ενσωματώνεται σε αρνητική εκτελεστή πράξη, αποκτά η ίδια εκτελεστότητα και παρέχεται η δυνατότητα αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας.

       Σημειώσεις Αρ. 50, ν. 4858/2021 "Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων, (ΦΕ.Κ. Α 220).

       Ναι Ναι


      • 7 Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας φερόμενων ιδιοκτητών - πωλητών και υποβολή σχετικής έκθεσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο φάκελος αποστέλλεται από την Υπηρεσία μας για έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας. Ο έλεγχος και η υποβολή σχετικής έκθεσης πραγματοποιείται από το κατά τόπον αρμόδιο Δικαστικό Γραφείο, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση θετικής έκθεσης από το αρμόδιο Δικαστικό Γραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση αρνητικής έκθεσης από το αρμόδιο Δικαστικό Γραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 10 Διακοπή της απευθείας αγοράς και εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την απευθείας εξαγορά του ακινήτου, εκκινεί η διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αυτού για αρχαιολογικούς- πολιτιστικούς σκοπούς.

       Ναι Ναι


      • 11 Εκτίμηση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, που θα αποτελέσει το τίμημα της εξαγοράς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία


       Περιγραφή Αρμόδια για την εκτίμηση της αντικειμενικής αξίας είναι ειδική Επιτροπή της κατά τόπον Κτηματικής Υπηρεσίας του τόπου, όπου ευρίσκεται το ακίνητο.

       Σημειώσεις Άρθρο 15, ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α 17).

       Ναι Όχι


      • 12 Διαβίβαση εγγράφων για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής του τιμήματος από τον φερόμενο ιδιοκτήτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο φερόμενος ιδιοκτήτης, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία να αποδέχεται το τίμημα της εξαγοράς, όπως κρίθηκε βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 13 Μη αποδοχή του τιμήματος της απευθείας εξαγοράς από τον φερόμενο ιδιοκτητη.       Σημειώσεις Η μη αποδοχή του τιμήματος δύναται να πραγματοποιηθεί ρητώς είτε σιωπηρώς μετά την παρέλευση ευλόγου χρονικού διαστήματος (1-3 μήνες) από την διαβίβαση των δικαιολογητικών για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

       Ναι Όχι


      • 14 Έκδοση απόφασης για αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου.


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον αποβεί άκαρπη η διαδικασία της απευθείας εξαγοράς ακινήτου, εκκινεί η διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Ναι Ναι


      • 15 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί αποδοχής του τιμήματος της απευθείας εξαγοράς του ακινήτου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο       Ναι Όχι


      • 16 Έκδοση βεβαίωσης χρηματοδότησης από τον Οργανισμό Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Απαλλοτριώσεων αιτείται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) την έκδοση βεβαίωσης πίστωσης για την απευθείας αγορά.

       Ναι Όχι


      • 17 Έκδοση απόφασης έγκρισης της απευθείας αγοράς του ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αποφάσεων απευθείας αγοράς ανατίθεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

       Ναι Όχι


      • 18 Αποστολή απόφασης απευθείας εξαγοράς για δημοσίευση σε φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 19 Ανάρτηση της απόφασης απευθείας εξαγοράς στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης της απευθείας εξαγοράς σε ΦΕΚ, η απόφαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.