Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση039e6461-05c7-4a35-bfed-23f27eacf220 751409

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μεταβολή των στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων Τέκνου Λόγω Αναγνώρισης και Εγγραφής στον Δήμο


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Προσφυγή στην αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114).
    
    Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο αιτών δύναται να προσφύγει στην εν λόγω Ειδική Επιτροπή, η οποία ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την σχετική υποβολή της. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Δικαστικές Πρέπει να υπάρχει αναγνώριση, είτε εκούσια από συμβολαιογράφο ή διαθήκη, είτε ακούσια από δικαστήριο.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Ο αιτών πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης εγγεγραμμένος σε Δημοτολόγιο.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης τέκνου Στην Ληξιαρχική Πράξη πρέπει να αναφέρονται όλες οι μεταβολές (προσδιορισμός επωνύμου, ιθαγένειας και δημοτικότητας καθώς και η αναγνώριση του τέκνου). Σε περίπτωση που η γέννηση έλαβε χώρα στο εξωτερικό η Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης να είναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 2 Δικαστική Απόφαση Αναγνώρισης Φάκελος δικογραφίας

       Δικαστική Απόφαση Αναγνώρισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η αναγνώριση έγινε με δικαστική απόφαση, κατατίθεται αντίγραφο της απόφασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2576

      • 3 Συμβολαιογραφική Πράξη Εκούσιας Αναγνώρισης Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφική Πράξη Εκούσιας Αναγνώρισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η αναγνώριση έγινε με συμβολαιογραφική πράξη, κατατίθεται αντίγραφο της πράξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 3139

      • 4 Αντίγραφο Διαθήκης Διαθήκη

       Αντίγραφο Διαθήκης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η αναγνώριση έγινε με Διαθήκη, κατατίθεται αντίγραφο της Διαθήκης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8140

      • 5 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Αν η αίτηση γίνεται στο Δήμο εγγραφής του πατέρα και η μητέρα είναι γραμμένη σε διαφορετικό Δήμο, τότε απαιτείται το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της μητέρας, από το Δημοτολόγιο εγγραφής της. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται στο Δήμο εγγραφής της μητέρας και ο πατέρας είναι αλλοδαπός το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του αλλοδαπού πατέρα να είναι μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Υπηκοότητας

       Όχι 3964

      • 6 Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που το αναγνωριζόμενο τέκνο είναι αγόρι, και η αίτηση γίνεται στο Δήμο εγγραφής του πατέρα, αν η μητέρα είναι γραμμένη σε διαφορετικό Δήμο, τότε απαιτείται το Πιστοποιητικό Εγγραφής του τέκνου στα Μητρώα Αρρένων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Στρατολογικές, Υπηκοότητας

       Όχι 8619

      • 7 Πιστοποιητικό Γέννησης Τέκνου Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό γέννησης

       Πιστοποιητικό Γέννησης Τέκνου Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Σημειώσεις: Αν η αίτηση γίνεται στο Δήμο εγγραφής του πατέρα και η μητέρα είναι γραμμένη σε διαφορετικό Δήμο, τότε απαιτείται το Πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου από τον Δήμο εγγραφής της μητέρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Υπηκοότητας

       Όχι 9439

      • 8 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του ενδιαφερομένου ή και του εκπροσώπου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του ενδιαφερομένου ή και του εκπροσώπου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος και είναι υπήκοος άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου Πολίτη κράτους – μέλους Ε.Ε.. Ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και αφορά την Άδεια Διαμονής ή τη Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση/ανανέωση Άδειας Διαμονής. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Προεδρικό Διάταγμα 1475, 1476,1479 456 1984 164 Α

       Περιγραφή Η αναγνώριση τέκνου από τον πατέρα μπορεί να γίνει εκούσια, είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με διαθήκη. Η μητέρα έχει δικαίωμα να ζητήσει με δικαστική αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100164

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/13190/02 2002 896 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200896

      • Νόμος 8,9,10 Ν. 3089/23-12-02 2002 327 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των Άρθρων 1475,1476,1479 του Προεδρικού Διατάγματος 456/1984 (ΦΕΚ 164/Α).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100327

      • 1 Έναρξη διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή σε ΚΕΠ       Ναι Όχι


      • 3 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή στο Δημοτολόγιο       Ναι Όχι


      • 8 Πρωτοκόλληση και ανάθεση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος προυποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 10 Επιτυχής έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 11 Μεταβολή στοιχείων τέκνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 12 Ενημέρωση μητρώου πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση απόφασης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 14 Ανεπιτυχής έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Όχι


      • 15 Έκδοση απορριπτικής απόφασης και ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 16 Αποστολή απόφασης στο ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 17 Παράδοση στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 18 Παράδοση της απόφασης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.