Ανάκληση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηac8ada8f-0d66-4dba-9314-f99204d24795 065557

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, μετά από αίτηση του κατόχου της και εφόσον έχει προηγουμένως ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου ανακαλείται αυτοδικαίως με πράξη όμοια με την πράξη χορήγησής της έπειτα από εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών, εάν εντός πέντε (5) ετών από τη χορήγησή της δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ενδιαφερόμενου

  Σημειώσεις

  Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου υποβάλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αίτηση ανάκλησης της άδειας.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. Παρέχεται έγγραφη απάντηση σε κάθε αίτημα ενδιαφερόμενου.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ανάκληση άδειας υδατοδρομίου

       Επίσημος τίτλος

       Ανάκληση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορεί να αιτηθεί ανάκληση της άδειας μόνο αν έχει ανακληθεί πρώτα η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 10 4663 2020 30 Α

        Περιγραφή Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορεί να αιτηθεί ανάκληση της άδειας ίδρυσης μόνο αν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο τμήμα εναέριων μεταφορών και η άδεια ανακαλείται με πράξη όμοια με την πράξη χορήγησής της.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijL9kslkrkmdPBn4s7k WzWPBiA0Fi4daUdQ7rHPWbvLS

       • Νόμος 4757 2020 240 Α

        Περιγραφή Σύσταση λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL847AG mgQA5p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudfXMKOapwYAwH8w9HZqgVnTekhdBJQO16G2-89up93C

       • 1 Παραλαβή της αίτησης του ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου υποβάλλει αίτηση ανάκλησης της άδειας η οποία πρωτοκολλάται και χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

        Όχι Όχι


       • 2 Εισήγηση αρμόδιου Τμήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εισηγείται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου ανακαλείται με όμοια πράξη με την πράξη χορήγησή της.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση υπουργικής απόφασης περί ανάκλησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά από εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών για ανάκληση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, εκδίδεται υπουργική ή κοινή υπουργική απόφαση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου.

        Όχι Όχι


       • 4 Ενημέρωση αρμόδιων υπηρεσιών από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών ενημερώνει τις υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 του άρθρου 9 του ν.4663/2020.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.