Αναγγελία Άσκησης Υπαίθριου (Στάσιμου ή Πλανόδιου) Εμπορίου επί Πλοίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbfe677c8-aa21-4cbb-93d7-a90d82c5630f 245251 Announcement of Exercise of Outdoor (Stationary or Itinerant) Trade on Ships

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 9

Κόστος

44,67 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου επί πλοίων και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με θέμα: «Αναγγελία Άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου επί πλοίων» με στοιχεία για το συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης ως προς την έκταση αυτού, εφόσον πρόκειται για στάσιμο εμπόριο, για τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του κατόχου.

Σημειώσεις

Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση ο αιτών δηλώνει επιπλέον ότι:

1. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παρανόμου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές, χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων 2. δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος

Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των 10 ημερών τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011-Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή (αρμόδια Λιμενική Αρχή), σύμφωνα με την παρ. 4 εδ. γ του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Άσκησης Υπαίθριου (Στάσιμου ή Πλανόδιου) Εμπορίου επί Πλοίων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παρανόμου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές, χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/1936 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Έγγραφα κυριότητας και πιστοποιητικά ασφαλείας (άδεια κυκλοφορίας, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεωρήσεως, έγγραφο εθνικότητας, κ.λπ.) των πλωτών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση υπαίθριου εμπορίου με τη χρήση ιδιόκτητης λέμβου, πλοίου ή πλοιαρίου (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης και μόνο για φυσικά πρόσωπα, βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας που θα αποδεικνύει την συγγένεια με τον αναπληρούμενο, με την προϋπόθεση ότι τα μέλη της οικογένειάς του δεν συνδέονται με οργανωμένη επιχείρηση με οποιοδήποτε τρόπο, πλην των περιπτώσεων πώλησης παραδοσιακών ειδών κατά την του φορέα εκμετάλλευσης. Το προαναφερθέν ισχύει καθώς ο προσωρινός αναπληρωτής θα πρέπει να είναι σύζυγος ή άλλο πρόσωπο πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένειας εξ’ αίματος (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 8 Εισοδηματικές Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από άλλες δραστηριότητες, κατά μέσο όρο, εκτός των πολυτέκνων, ανώτερο του ποσού που καθορίζεται με την Κ1/2113/1995 απόφαση του υπουργού Εμπορίου, όπως ισχύει κάθε φορά. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, με εξαίρεση τους πολυτέκνους δεν πρέπει να έχουν κατά την τελευταία τριετία κατά μέσο όρο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 8.804,12€ και δεν πρέπει να συνδέονται τόσο τα ίδια όσο και μέλη της οικογένειάς τους με οργανωμένη επιχείρηση πλην των περιπτώσεων πώλησης παραδοσιακών ειδών (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται πλωτό μέσο, έγγραφες συναινέσεις των φορέων εκμετάλλευσης των λιμένων (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 10 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Β΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 11 Ασφαλιστικές Ασφάλιση του ενδιαφερόμενου στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (Β΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια άσκησης στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου επί πλοίου 14.67 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3122

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Τέλος υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.). 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό υγείας. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό υγείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφα κυριότητας και πιστοποιητικά ασφαλείας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφα κυριότητας και πιστοποιητικά ασφαλείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας για την αναπλήρωση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας για την αναπλήρωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Φορολογική δήλωση του ενδιαφερόμενου. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Φορολογική δήλωση του ενδιαφερόμενου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 6 Φωτοαντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων και τυχόν τροποποιητικών πράξεων αυτών Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων και τυχόν τροποποιητικών πράξεων αυτών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 7 Συναίνεση εκμετάλλευσης λιμένων. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Συναίνεση εκμετάλλευσης λιμένων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην οικεία Δ.Ο.Υ.. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην οικεία Δ.Ο.Υ..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό δεύτερου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Πιστοποιητικό εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό δεύτερου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/118β 2013 35 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3−5−2010)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200035

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.3131/17/96 1997 178 Β

       Περιγραφή Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου) στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας Οργανισμών Λιμένα, Λιμενικών Ταμείων και ΕΟΤ καθώς και επί πλοίων - Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους ίδιους χερσαίους χώρους και επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970200178

      • Εγκύκλιος 2132.25-17/32334 2019

       Περιγραφή Διενέργεια αστυνομικών ελέγχων σε Κ.Υ.Ε., για κάπνισμα, για υπαίθριο εμπόριο, για άγρα και αγορανομικοί έλεγχοι, εντός χώρων αρμοδιότητας Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. (75ΧΦ4653ΠΩ-2ΤΓ)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%A7%CE%A64653%CE%A0%CE%A9-2%CE%A4%CE%93?inline=true

       ΑΔΑ 75ΧΦ4653ΠΩ-2ΤΓ

      • Άλλο 2/VII 2013 1429 Β

       Περιγραφή Γνωμοδότηση σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 22/VII/2012 Γνωμοδότησης της ΕΑ, όσον αφορά στο επάγγελμα της "ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΤΑΣΙΜΟΥ Ή ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ) ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201429

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γραμματείας και Πληροφορικής της Λιμενικής Αρχής ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης την αίτηση με επισυναπτόμενα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις 1ο Στάδιο

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση με τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γραμματείας και Πληροφορικής πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερόμενου

       Σημειώσεις 1ο Στάδιο

       Όχι Όχι


      • 5 Επίδειξη Πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει το πρωτόκολλο που έλαβε η αίτηση του στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις 1ο Στάδιο

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συμπληρώνει, σφραγίζει και υπογράφει τη Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος και εν συνεχεία την παραδίδει στον αιτούντα.

       Σημειώσεις 1ο Στάδιο

       Όχι Όχι


      • 7 Επανέλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επανελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις το στέλεχος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον καλούντα και του ζητά να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις 1ο Στάδιο

       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή απόντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας τα (ελλιπή) δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 9 Επανέλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επανελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και καλεί τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου.

       Όχι Όχι


      • 10 Υποβολή Δικαιολογητικών δεύτερου σταδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας τα δικαιολογητικά του δευτέρου σταδίου

       Σημειώσεις 2ο Στάδιο

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή του Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συντάσσει και υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει τα ορθά δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν αντί για Βεβαίωση Νομίμων Προϋποθέσεων το στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συντάσσει έγγραφο απόρριψης της αίτησης με σαφή και αναλυτική αιτιολογία.

       Σημειώσεις 2ο Στάδιο

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή του Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Υποδιοικητή του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις 2ο Στάδιο

       Όχι Όχι


      • 13 Υπογραφή του Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υποδιοικητής του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις 2ο Στάδιο

       Όχι Όχι


      • 14 Υπογραφή του Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Υπολιμενάρχη.

       Σημειώσεις 2ο Στάδιο

       Όχι Όχι


      • 15 Υπογραφή του Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπολιμενάρχης υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Λιμενάρχη.

       Σημειώσεις 2ο Στάδιο

       Όχι Όχι


      • 16 Υπογραφή του Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Λιμενάρχης υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το επιστρέφει στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις 2ο Στάδιο

       Όχι Όχι


      • 17 Ενημέρωση Ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει στο Λιμεναρχείο με σκοπό να παραλάβει την υπογεγραμμένη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων.

       Σημειώσεις 2ο Στάδιο

       Όχι Όχι


      • 18 Παράδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας παραδίδει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις 2ο Στάδιο

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.